Pārvalde

Īpašumi

Paziņojums par brīvās zemes nomu

Iespēja pieteikties uz brīvās zemes vienības daļas 150 m­² platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), iznomāšanu, uz laiku no 01.07.2017 līdz 31.08.2017. (ieskaitot) zemi 150 m­² platībā, Rojas pludmalē, Rojas ostas ziemeļu mola tuvumā, atbilstoši pievienotai shēmai terases ar pludmales kafejnīcu un telti 12x6 m platībā un pārvietojamās tualetes novietošanai, ar nomas maksu EUR 100,00, bez PVN mēnesī, nosakot, ka nomniekam ir pienākumi veikt pieguļošās pludmales teritorijas – 150 m rādiusā ap pludmales kafejnīcu – sakopšanu un uzturēšanu kārtībā un atkritumu izvešanu par nomnieka līdzekļiem, kā arī nodrošina kafejnīcas apmeklētājus ar pārvietojamās tualetes pakalpojumiem. Pieslēgums ūdensvadam un elektrībai veicams, Rojas novada izpilddirektora norādītās vietās, nomniekam uzstādot kontrolskaitītājus. Noteikt, ka Zvejnieku vai Jūras svētku laikā ar Rojas novada domes rīkojumu pludmales kafejnīca var tikt slēgta, ja kafejnīca traucē svētku organizatoriem.

Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv