Izglītība

Izglītība

ROJAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Izglītības iestādes Direktors/orē Adrese Kontakti
Rojas vidusskola Santa Veide Zvejnieku iela 7, Roja Tālr. 63291526
E-pasts: rojasvsk@inbox.lv
www.rojasvidusskola.lv
Rojupes PII „Saulespuķe” Ilona Klāviņa  Rojupes PII "Saulespuķe", Rude Tālr.: 63269046
E-pasts: rojupessaulespuke@inbox.lv
PII „Zelta zivtiņa” Iveta Pastore Talsu iela 16, Roja Tālr.: 63260291
E-pasts: zeltazivtina@roja.lv
Rojas Mūzikas un Mākslas skola Jānis Kivils Strauta 2, Roja Tālr.: 63291807, 63291808
E-pasts: rbms@inbox.lv
www.rojasmms.lv
Rojas novada sporta skola Tatjana Kirilova Zvejnieku iela 7, Roja Mob.tālr.: 29617771
E-pasts: sportaskola@roja.lv

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU IZGLĪTĪBAS CENTRI

 

BLPJC “Strops”

Inga Lēmane  / vadītāja

28615578

strops@roja.lv

Inga Grosbaha / Jaunatnes lietu speciāliste

27873075

inga.grosbaha@roja.lv

Kristīne Sauškina / Interešu pulciņa audzinātāja

28689293

kesa197@inbox.lv

Rojupes

BLPJC „Varavīksne”

Māra Folkmane / Jaunatnes lietu speciāliste

63260290

26409048

mara.folkmane@roja.lv

Melnsils BLPJC / klubs

Ludmila Ozola / Interešu pulciņa audzinātāja

26541350

26240975

ludmilaozola2@inbox.lv

Izglītība