Ziņas

Grupas “Karūsiņas” bērnu tikšanās ar Pepiju Rojas bērnu bibliotēkā

Atraktīvi un jautri aizvadot 1. septembri – Zinību dienu, sākas jaunais 2021./2022. mācību gads PII “Zelta zivtiņā”. Lai kļūtu zinošāki un pieredzes bagātāki, dodamies mācību ekskursijā uz Rojas bibliotēku jau nākamajā dienā. Ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, mūs sagaida jaukā un atraktīvā bibliotekāre Iluta, iejūtoties Pepijas lomā. Bērni ar lielu interesi klausās un vēro viņas stāstīto un rādīto par bibliotēkas darbu ikdienā.

Bērni gudri un zinoši atbild uz Pepijas asprātīgajiem jautājumiem un uzdevumiem. Daļa no bērniem jau viesojušies bibliotēkā kopā ar vecākiem, jo tur visu vasaru atradās mūsu bērnu radošo darbiņu izstāde, lai priecētu visus bibliotēkas apmeklētājus, šoreiz to vēro arī bērni, kuri to nav redzējuši, ar prieku atrod savus darbiņus. Bērni vēro, kā tiek saņemta atpakaļ skolotājas iepriekšējā dienā stāstītā grāmata un saņemtas jaunas grāmatas, kuras izvēlējušies paši bērni. Tad tiek pētīta grāmatu daudzveidība – vismazākā, vislielākā, visbiezākā un vissmagākā grāmata, kuru katram bērnam gribas pacelt un izmēģināt savus spēkus. Bērniem liels pārsteigums atrasties uz bibliotēkas balkona, kur redzama plaša ainava un celtnieku rosība, veidojot jauno laukumu kultūras centra priekšā.

Īpašu bērnu interesi piesaista mākslinieces I. Hakas adīto augļu un dārzeņu izstāde, kura izskatās tik dabiska un krāsaina, ka bērniem kārotos katrā no tiem iekosties un pagaršot. Bērni atpazīst un nosauc visus no redzamajiem augļiem un dārzeņiem. Sakām paldies māksliniecei, ka izstādes materiāls tik ilgu laiku atradās Rojas bibliotēkā, jo ļoti vēlējos to parādīt bērniem, kuri tikai vakar atgriezās grupā pēc vasaras brīvdienām. Šovakar, sapakoti kastē, brīnišķīgie adījumi atgriežas Smiltenē.  Pepija katram bērnam dāvina grāmatzīmi ar uzlīmi, lai rosinātu visus apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas, kā pārsteigums bija gudrības konfekte, kuru apēdot kļūsim gudrāki un gudrāki. Paldies bibliotekārei Ilutai par brīnišķīgo ceļojumu bibliotēkā un grāmatu valstībā!

Skolotāja Iveta Rozentāle

Jaunajā Talsu novadā darbosies apvienotais sociālais dienests un bāriņtiesa

26. augustā Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumus par sociālo dienestu un bāriņtiesu apvienošanu. Tiks izveidots jauns Talsu novada sociālais dienests un jauna bāriņtiesa, apvienojot līdzšinējos četru novadu sociālos dienestus un četras līdzšinējo novadu bāriņtiesas.

Jaunais Talsu novada sociālais dienests, kas sniegs pakalpojumus jaunā novada teritorijā, darbu sāks 1. oktobrī, līdz tam brīdim darbu turpinās Talsu novada sociālais dienests, Dundagas pagasta sociālais dienests, Mērsraga pagasta sociālais dienests un Rojas pagasta sociālais dienests, saglabājot to nosaukumus un funkcijas atbilstoši kompetencei un darbības teritorijai.

Izvērtējot pastāvošo sociālo dienestu darba organizāciju, secināts, ka, apvienojot sociālos dienestus vienā iestādē, būtiski tiks uzlabota darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana. Tāpat plānots ieviest vienotus darbības principus visā novada teritorijā un vienotu pakalpojumu pieejamība.

Apvienojot esošos sociālos dienestus un izveidojot vienu, tiks nodrošināta personāla un finanšu resursu koncentrācija un efektīvāka resursu (cilvēkresursi, tehniskie resursi un aprīkojums) izmantošana sociālās palīdzības īstenošanai un pilnveidošanai, tādējādi īstenojot labas pārvaldības principu, sociālā palīdzība būtu ērti pieejama ikvienam Talsu novada iedzīvotājam neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, kā arī būs iespējams vienveidīgi attīstīt sociālo palīdzību un pakalpojumu pieejamību visā novadā, ievērojot mūsdienu sabiedrības vajadzības.

Savukārt bāriņtiesas apvienošana paredzēta līdz 30. septembrim. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Talsu novadā darbojas četras bāriņtiesas – Talsu novada bāriņtiesa, Dundagas pagasta bāriņtiesa, Mērsraga pagasta bāriņtiesa un Rojas pagasta bāriņtiesa. Apvienojot bāriņtiesas vienā, būtiski tiks uzlabota tās darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības principi un vienota pakalpojumu un palīdzības pieejamība visā Talsu novada administratīvajā teritorijā.

 

Renāte Freiberga

Izvirzi savu pretendentu Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem!

Ik gadu iedzīvotāji aicināti izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem. Arī šajā gadā Talsu novada pašvaldība gaidīs iedzīvotāju ieteikumus par cilvēkiem vai organizācijām, kas pelnījuši īpašu pateicību.

Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem „Talsu novada Izcilības balva”, „Talsu novada Atzinības balva” un „Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā, vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Apbalvojumu „Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās. Apbalvojumu „Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” un „Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai. Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma „Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 1. oktobrim, personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu.

Plašāka informācija par apbalvojumiem, par kārtību, kādā notiek izvirzīto pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojumu piešķiršanu, kā arī par to, kāda informācija ir norādāma iesniegumos par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai, ir pieejama nolikumā „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (pieejams: www.talsi.lv /dokumenti).

Inita Fedko

Sacensības Rojā

22. augustā notika sacensības burāšanā pašiem mazākajiem burātājiem “Rojas sporta skolas kauss 2021” laivu klasē “Optimist B”. 1. vieta Martai Jansonei, 2. vieta Matīsam Gitendorfam, bet 3. vieta Kārlim Dālderim. Šīs sacensības bija kā pārbaude, ko esam iemācījušies vasaras sezonā.

24. augustā notika burāšanas sacensības “Rojas sporta skolas kauss 2021” trīs laivu klasēs. Bija ieradušies burātāji no Usmas un Engures. “Optimist” laivu klasē 1. vieta Ralfam Gnevoham, 2. vieta Zanei Ozoliņai, bet 3. vieta Herbertam Pētersonam. “Laser 4,7” laivu klasē 1. vieta Rihardam Bramanim, 2. vieta Adriānai Gailei, bet 3. vieta Krišjānim Celmam. “RS Feva” laivu klasē 1. vieta māsām Esterei un Rūtai Jansonēm. Paldies trenerim Gunāram Reinholdam par sacensību organizēšanu un audzēkņu sagatavošanu sacensībām. Paldies trenera palīgam Aivaram Kiršteinam. Septembra vidū vēl pēdējās šīs sezonas sacensības “Burāšanas sezonas noslēgums”.

Direktore Tatjana Kirilova

Ziņas