Ziņas

Talsu novada sadarbības pilsēta Ukrainā lūdz palīdzību!

Talsu novada pašvaldības starptautiskās sadarbības pilsētai Čortkivā (Ukraina) nepieciešams mūsu atbalsts! Turpinoties karadarbībai Ukrainā, aizvien lielākus zaudējumus cieš valsts infrastruktūra, kas ietekmē ikviena tās iedzīvotāja ikdienu. Lai atbalstītu Ukrainas cilvēkus, Čortkivas pilsētas mērs Volodimirs Šmatko lūdz palīdzēt dažāda aprīkojuma nodrošināšanā.

Čortkivas pilsētas pārvalde lūdz ziedot ikdienā šobrīd ļoti nepieciešamas lietas: ģeneratorus (ar jaudu 5 kW, 6,5 kW un 10 kW), guļammaisus, tūrisma paklājus un follija segas, piepūšamos matračus, apavus, zeķes, cepures, cimdus, termoveļu militārpersonām, rācijas, lukturīšus, power bankas, pārveidotājus (no 12 līdz 220 v).

 

Lai sarūpētu nepieciešamo, ir iespējams sniegt arī finansiālu atbalstu. To var izdarīt, izmantojot biedrības „Baložu pasts” kontu: Biedrība BALOŽU PASTS, LV58HABA0551040981861, „SWEDBANK” AS,
SWIFT kods: HABALV22. Mērķis: Čortkivas pilsētas atbalstam.

Saziedotie līdzekļi tiks izmantoti nepieciešamo lietu iegādei.

Talsu novada pašvaldība ir sazinājusies ar Ukrainas vēstniecību Latvijā, lai kopīgā sadarbībā ar to un labdarības organizācijām, ziedojumi tiktu nogādāti Čortkivas pilsētā.

Ziedojumus no 1. līdz 9. decembrim iespējams nogādāt vairākās Talsu novada pilsētās un pagastos. Aicinām pirms ziedojumu veikšanas pārliecināties par attiecīgo mantu tehnisko stāvokli, dāvinot tikai labā tehniskajā stāvoklī esošas lietas.

Ziedojumus pieņem:

Lubes pagastā pārvaldē („Sniedzes", Anuži, Lubes pagasts) darba dienās, izņemot pusdienas laiku, no 8.00 līdz 16.00 (atbildīgā persona Aija Jansone, tālrunis 63232350). 
Virbu pagasta pārvaldē (Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pagasts) darba dienās no 8.00 līdz 15.00 (atbildīgā persona Aija Sūniņa, tālrunis 29171291).

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē (Raiņa iela 16, Valdemārpils) darba dienās (atbildīgā persona Zanda Blumberga, tālrunis 27896818).

Ģibuļu pagasta pārvaldē (Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts)  darba dienās no 9.00 līdz 12.00 (atbildīgā persona Aija Ķipare, tālrunis 29498495).

Valdgales pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Pūņas, Valdgales pagasts) darba dienās (atbildīgā persona Ieva Pētersone, tālrunis 29224432​).

Laucienes kultūras namā (“Kultūras nams”, Lauciene) darba dienās (atbildīgā persona Juris Upmalis, tālrunis 26262380).

Balgales pagasta pārvaldē (“Grantiņi”, Dursupe, Balgales pagasts) darba dienās (atbildīgā persona Kaspars Boters, tālrunis 29153362).

Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā (“Tautas nams”, Ķūļciema pagasts) darba dienās (atbildīgā persona Gints Upesjozups, tālrunis 26467004).

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Zvirgzdos („Zvirgzdu pansija”, Laidzes pagasts) darba dienās no 13.00 līdz 16.00 (tālrunis 28607645).

Sabiles bibliotēkas bērnu nodaļā (Talsu iela 1/7, Sabile) darba dienās no 10.00 līdz 15.00. Lai ziedotu tehniskās lietas, nepieciešams sazināties ar Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītāju Zigmundu Brunavu (tālrunis 29241605).

Vandzenes pagasta pārvaldē ("Pagastmāja", Vandzene) darba dienās (atbildīgā persona Sabīne Zariņa, tālrunis 29396344).

Laidzes pagasta pārvaldē ("Mežrozes", Laidze) darba dienās (atbildīgā persona Anita Millere, tālrunis 27304001).

Lībagu bibliotēkā (“Pagastmāja”, Mundigciems) pirmdienās no 9.00 līdz 18.00, izņemot pusdienas laiku, un ceturtdienās no 9.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laiku (atbildīgā persona Īrisa Apše, tālrunis 63237869).

Dižstendes bibliotēkā (“Brūži”, Dižstende) otrdienās no 9.00 līdz 18.00, izņemot pusdienas laiku, un piektdienās no 9.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laiku (atbildīgā persona Astra Arbidāne, tālrunis 63291286).

Rojas tūrisma informācijas centrā (Selgas iela 14e, Roja) darba dienās (atbildīgā persona Kristīne Voldemāre, tālrunis 28630590).

Strazdes bibliotēkā (“Strazdes muiža”, Strazde) otrdienās no 9.00 līdz 18.00, izņemot pusdienas laiku (atbildīgā persona Silvija Niķe, tālrunis 29480530).

4 attēli

Vārdi dzimst sirdī

29. septembrī Dzejas dienu interesentus Rojā priecēja viesi no Talsiem – dzejniece, literāte, kultūras darbiniece Maija Laukmane un  literāts, novadpētnieks Zigurds Kalmanis.

Tiekoties ar vidusskolēniem, dzejniece Maija Laukmane vairāk stāstīja par to, vai apzināmies, cik ļoti liela nozīme vārdam – ar to var samīļot, ar to var ļoti sāpināt, ar to var celt un arī gremdēt. Ar jauku un mīļu smaidu dzejniece, atstāstot dažādus  pastāstus, aicināja ticēt savam “Es varu!”, mīlēt, sargāt, pamanīt, domāt, piedot, runāt, jautāt, nebūt vienaldzīgiem un palīdzēt.  Ar interesi klausījās visi, tāpēc sirsnīgs paldies skolotājām, kuras atvēlēja savu stundu, lai jauniešiem būtu iespēja tikties ar radošu personību.

Pasākumā pieaugušajiem iepazinām dzejnieces radošo darbību, klausījāmies autores dzejas lasījumos, uzzinājām par viņas aizraušanos ar fotografēšanu, stikla gleznošanu un rotu darināšanu.

Pirmais dzejnieces uzrakstītais dzejolis tapis franču autora A. Sent-Ekziperī darba "Mazais princis" ietekmē. Tālāko ievirzi un interesi par literatūru sniegušas skolotājas Mirdzas Lūkasas literatūras stundas. Siltas un mīļas atmiņas dzejniecei saistās ar vecomāti – memmīti, kura bijusi lieliska pasaku pazinēja un, kura mācījusi katrai lietai saskatīt gaišo un labo pusi. “Joprojām visam, ko dzīvoju, redzu un jūtu, nez no kurienes atrodas vārdi, kurus ātri pierakstu jebkur – ja tuvumā nav papīra, tad arī savā plaukstā. Jo dzeja ir visur, ap visu un visā. Kā mīlestība vai kā elpa,“ saka Maija Laukmane.

Komponista Jāņa Lūsēna, dzejnieces Maijas Laukmanes un režisores Ziedītes Začestes sadarbībā tapusi muzikāla mistērija “Piederība”. “Neteikšu, ka man gāja viegli sadarbībā ar tik izcilu komponistu, kāds  ir Jānis Lūsēns. Tā man bija pilnīgi jauna pieredze. Es, nemuzikālā Maija, mācījos sastrādāt ar mūziku,” atbildot apmeklētāju jautājumam, vai ir dziesmas ar Maijas dzeju, saka autore. Un tad jau atcerējāmies arī dziesmas ar Ziedoņa Lindes mūziku un kopā noklausījāmies Edgara Pujāta izpildīto dziesmu “Cerību sēkliņa”.

Maijai nepatīk pašslavināties, lai arī saņēmusi vairākas balvas un pagodinājumus. Viena noteikti jāpiemin – tā ir Rojas pagasta un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Pastariņa prēmija” 2005. gadā par dzejoļu grāmatām bērniem “Āboli bolās” un “Lietutiņš taisa jokus”.

Par biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” izdotajām grāmatām, savu un Maijas darbību tajā stāstīja lasītavas pārzinis, literāts un novadpētnieks Zigurds Kalmanis. Savukārt mūsu bibliotēkas lasītājiem kā dāvinājums paliek divi biedrības izdevumi: “Simtgades stāsti (1922 – 2022)” par Stendes pētniecības centru  un “Jānis Zviedrāns. Atkal” – Talsu ārsta, bijušo PSRS armijas medicīnas dienesta kapteiņa dzīvesstāsts. Paldies par dāvinājumu! Paldies par abu Dzejas mēneša viesu domu gaišumu, par saņemtajiem autogrāfiem un emocijām! Katrs no mums varēja veldzēties sev tuvās atziņās, ieklausīties vārdos, kas saskan ar paša būtību. Lai Maijai joprojām “dzejoļi vienkārši notiek”, lai tie “ceļas spārnos lai satiktu zvaigznes” un  arī mūs! Lai Zigurda apkopotie pētnieciskie  fakti, atmiņas un dzīvesstāsti ir ne vien pateicības zīme iepriekšējām paaudzēm, bet arī interesanta un iedvesmojoša grāmata ikvienam zinātkāram lasītājam!

Teksts: Irēna Svitiņa

Foto: Iluta Graudiņa

Iedzīvotājiem pieejami bezmaksas maisi bioloģiskajiem atkritumiem

Talsu novadā ir jūtamas rudens vēsmas, tāpēc drīz iedzīvotāji uzsāks koku lapu savākšanu. Atgādinām, ka koku lapu dedzināšana ciemu un pilsētu teritorijās nav ieteicama potenciālās bīstamības un sadūmojuma dēļ.

Talsu pilsētas, Sabiles pilsētas un Abavas, Dundagas, Rojas, Ķūļciema, Balgales, Laucienes, Kolkas, Ģibuļu, Valdgales, Mērsraga, Laidzes un Vandzenes pagasta pārvaldes arī šogad iedzīvotājiem nodrošinās bezmaksas bioloģiskajiem atkritumiem paredzētos marķētos maisus koku lapu nodošanai atkritumu poligonā.

Šis pakalpojums ir pieejams privātmāju iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgts līgums ar SIA „AAS „Piejūra””. No 30. septembra maisus ir iespējams saņemt pilsētu un pagastu pārvaldēs, sazinoties ar pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītāju.

Talsu pilsētas iedzīvotāji maisus varēs saņemt 30. septembrī, 5., 7., 12., 14. oktobrī no 10.00 līdz 14.00 Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, 2. korpusā 317. kabinetā. Kontaktpersonas: Ieva Krotova (tālrunis 26651348), Aija Svarinska (tālrunis 20218909).

Pilnie maisi jānovieto blakus esošajiem sadzīves atkritumu konteineriem, jo bioloģisko atkritumu maisu izvešana tiek organizēta reizē ar sadzīves atkritumu konteineru izvešanu.

 

Ieva Krotova,

Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas Īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste

Informācijai

SIA “Rojas DzKU” klientiem ir pieejama norēķinu un saziņas vietne Bill.me. Skaitītāju rādījumu nodošana, rēķini, paziņojumi - viss vienuviet!
 
Aicinām iesniegt skaitītāju rādījumus Bill.me vietnē no 25. datuma!

Lai uzsāktu vietnes lietošanu, lūdzam veikt reģistrāciju šajā vietnē: SPIEST ŠEIT

Ātri un ērti!

  • Iesniedziet, no 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai, skaitītāju rādījumus ar vienu klikšķi.
  • Saņemiet un pārskatiet mūsu rēķinus personīgajā Bill.me profilā.
  • Veiciet ātru un drošu apmaksu ar VISA un Mastercard norēķinu kartēm.
  • Sazinieties ar mums un esiet informēti par aktuālāko informāciju personīgajā vietnes profilā.

 
Ietaupiet laiku!
Ar automātisko rēķinu apmaksu Bill.me savlaicīgi veiks precīzas rēķina summas maksājumu. Pārvaldīt automātisko apmaksu var lietotāja profilā.
 
Norēķini un saziņa – vienmēr pa rokai!
Visas Bill.me iespējas un priekšrocības Jūsu viedtālrunī. Bill.me mobilā lietotne pieejama bezmaksas lejupielādei Android, iOS un Huawei ierīcēm
 
Reģistrācija, rēķinu saņemšana un komunikācija Bill.me vietnē ir bez maksas.
*Apmaksājot rēķinu ar bankas karti, var tikt piemērota komisijas maksa, kas tiks uzrādīta pirms maksājuma veikšanas. Jums ir saglabāta iespēja veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem iepriekšējā kārtībā.

Ja rodas jautājumi par reģistrāciju Bill.me, lūdzam, rakstīt support@bill.me vai zvanīt uz 66905690.
 
Ar cieņu,
SIA “Rojas DzKU”

Ziņas