Ziņas

Bērnu vasaras nometne “Spirgts un vesels”

No 5. līdz 9. augustam Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” notika Rojas novada domes Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros organizētā nometne „Spirgts un vesels”. Nometnes mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu 20 bērniem vecumā no 8 līdz 13 gadiem.

Nometnes sākumā dalībnieki, lai viens otru labāk iepazītu, iesaistījās dažādās grupas saliedēšanās aktivitātēs. Pēc tam visi bērni ar lielu interesi un centību veidoja nometnes karogu, izvērtēja savu ēdienkarti atbilstoši veselīga dzīvesveida principiem, apgleznoja stikla burciņas, gatavoja veselīgus salātus un meklēja E vielas populārākajos našķos.

Nometnes trešā diena tika veltīta sporta spēlēm Rojas stadionā un pārgājienam gar jūras krastu. Ceturtajā dienā nometnes dalībnieki pārvarēja savas bailes un šķēršļus virvju trasē “Kaķa taka”, kā arī izbaudīja visdažādākās atrakcijas Ventspils Bērnu pilsētiņā.

Lai visas nometnes laikā iegūtās vērtīgās atziņas neaizmirstos, pēdējā dienā bērni tās apkopoja grāmatiņā “Spirgti un veseli”. Savukārt spilgtākos notikumus dalībnieki atcerējās, veidojot prezentācijas par piecās dienās piedzīvoto. Visvairāk bērniem patikusi virvju trase, burciņu apgleznošana un sporta aktivitātes. Nometnes skolotājām Kristīnei Sauškinai un Ludmilai Ozolai vislielāko gandarījumu devis tas, ka visi dalībnieki uzdevumus pildījuši ar lielu interesi un aizrautību. Nometnes brīvprātīgā darbiniece Ieva Alksne atzīst, ka ieguvusi jaunu pieredzi un jaunus draugus. Ieva stāsta: “Katru dienu bija prieks doties uz nometni, jo zināju, ka būs jauni piedzīvojumi, ka diena tiks pavadīta produktīvi. Bija prieks palīdzēt Mārai, Kristīnei un Ludmilai, kā arī prieks par lieliski pavadīto laiku kopā ar nometnes dalībniekiem.”

Liels paldies visiem dalībniekiem, viņu vecākiem un visiem tiem, kas iesaistījās dažādos ar nometni saistītos procesos!

Nometnes vadītāja Māra Folkmane

Ģipkā atdzimst teātra skatīšanās

10. jūlijs Ģipkas vēsturē ieies kā diena, kad vairāk nekā pēc 40 gadu pārtraukuma ciema ļaudis atkal varēja skatīties teātri. Ideja par teātra izrādīšanu Ģipkā šovasar radās Rojas novada kultūras pasākumu organizatorei Dacei Brokai sadarbībā ar aktīvu ģipcenieci Ieviņu Svitiņu. Runāts – darīts. Gandrīz 100 skatītāju bija sapulcējušies, lai siltajā vasaras pēcpusdienā baudītu Rojas kultūras centra amatierteātra iestudēto izrādi “Ak, šī skaistā lauku dzīve!”.

Vairākiem ciema iedzīvotājiem tas bija vienīgais kultūras baudījums daudzu gadu laikā, vēl kādam patīkama atslodze pēc saspringtas darba nedēļas. Daudzo skatītāju vidū bija arī vairāki rojenieki, kuri nebija paspējuši izrādi noskatīties iepriekš un ļaudis no Rīgas, Jelgavas, Talsiem un Dundagas, kuri savas vasaras un brīvdienas vada Ģipkā. Pēc izrādes noskatīšanās daļa vasarnieku un vietējo ļaužu pulcējāmies pie kafijas tases, un vairāku stundu garumā, cita starpā, atkal un atkal tika dziedātas slavas dziesmas meistarīgajiem aktieriem, sevišķi uzteicot dzimušos aktierus Edmundu Jēgermani jeb Jopciku un Ivetu Lakšmani jeb Tukiņ Liju.

Ideju un darba sparas Ieviņai netrūkst, un, ja vien būs vietējo atbalsts un ieinteresētība, ģipcenieki atkal tiks iepriecināti ar jauniem pasākumiem.

Dace Klabere

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA 2019./2020.m.g. turpina uzņemt audzēkņus

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA

2019./2020.m.g. turpina uzņemt audzēkņus šādās nodaļās:

Sporta veids

Dzimšanas gads

Treneris

Tālr.nr.

Basketbols (meitenes)

2008.-2011.

R.Kreicbergs

22409683

Basketbols (zēni)

2008.-2011.

R.Kreicbergs

 

Basketbols (zēni)

2004.-2007.

R.Bārdiņa, R.Kreicbergs

26596360

Basketbols (zēni)

2001.-2003.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (meitenes)

2004.-2006.

V.Dombrovskis

 

Vieglatlētika

2002.-2005.

A.Raspopova

20151466

Vieglatlētika

2006.-2009.

A.Raspopova

 

Vieglatlētika

2010.-2012.

A.Raspopova

 

Burāšana

2002.-2005.

G.Reinholds

26434813

Burāšana

2006.-2009.

G.Reinholds

 

Burāšana

2010.-2012.

G.Reinholds

 

Koriģējošā vingrošana

2004.-2012.

L.Vērpēja

29176461

Vispārējā fiziskā sagatavotība sešgadīgiem audzēkņiem

2013.

L.Vērpēja

 

 

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā

(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

  • Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);
  • Uzrādīt dzimšanas apliecību vai pasi;
  • Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst nodarboties izvēlētajā sporta veidā.

Tālr. nr. informācijai 29617771, direktore T.Kirilova

LIAA Talsu biznesa inkubators piesaka 2019. gada rudens uzņemšanu inkubācijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2019. gada rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus pieteikties inkubācijas programmai.

No 2019. gada 30. augusta līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – tajā skaitā arī Talsos. Atbalsta programmai aicināti pieteikties uzņēmumi no Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novada, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Pieteikumus varēs iesniegt klātienē jau jaunrades festivālā iNOVUSS, kas notiks no 30. augusta līdz 1. septembrim Rīgā, Lucavsalā, Biznesa inkubatoru koprades terasē, bet pēc festivāla – LIAA Talsu biznesa inkubatorā klātienē, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2019. gada 20. septembra plkst. 23:59. Pieteikuma formu var atrast: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori .

Inkubācijas programmā dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu dažādu sava biznesa attīstībai nepieciešamo izmaksu segšanai. Tās var būt tādas izmaksas kā, piemēram, ražošanas iekārtu iegāde, izejvielu vai izejmateriālu iegāde, grāmatvedība, telpu noma, dizaina pakalpojumi, mārketinga pakalpojumi (t.sk. facebook ads un sociālo tīklu uzturēšana), tehnoloģiskās konsultācijas, prototipu izstrāde, sertificēšana, laboratoriju izmaksas u.c.

Septembrī LIAA Talsu Biznesa inkubators plāno izbraukuma Info stundas, kurās stāstīs par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā. Plānotas sekojošas info stundas:

  • septembrī Kolkā, Lībiešu saieta namā, no 10:00 – 11:00;
  • septembrī Dundagā, Brīvā laika pavadīšanas centrā, no 12:30 – 13:30;
  • septembrī Sabilē, Kultūras nama mazajā zālē, no 10:00 – 11:00;
  • septembrī Mērsragā, Tautas nama mazajā zālē, no 10:00 – 11:00;
  • septembrī Rojā, domes sēžu zālē, no 11:30 – 12:30.

Informācija par visiem LIAA Talsu biznesa inkubatoru pasākumiem pieejama: https://www.facebook.com/LIAATalsi .

Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā ir 749 dalībnieki - biznesa ideju autori vai uzņēmumi. No tiem 296 pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvotspēju un 453 dalībnieki ir uzņemti inkubācijas programmā. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu garumā ir izgājuši 809 biznesa ideju autori. LIAA Talsu biznesa inkubatorā šobrīd ir 28 uzņēmumi inkubācijas programmā, un pirmsinkubācijas programmu 3 gadu pastāvēšanas laikā izgājuši jau 77 biznesa ideju autori.

Pirmsinkubācijas programma norit paralēli inkubācijas programmai un tā ir veidota pamatā fiziskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām uzņēmējiem saistošām tēmām, kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Uzņemšana pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti bez termiņu ierobežojumiem un tai nav kārtu. Interesentam nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu, kas atrodams http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori,  un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, koprades telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

 LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja

Dagmāra Dreiškena

Tālrunis: +371 28659444

dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv

Inkubatori.magneticlatvia.lv

Ziņas