Ziņas

25. maijā - Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, dažas stundas dienā:

  • trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00,
  • ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
  • piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā iecirkņi strādās no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildus balsošanas iespēja iepriekšējā balsošanā- vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā. Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo, lai nodrošinātu principu “viens vēlētājs-viena balss”, iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlētājs nav jau nobalsojis.

Savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot PMLP izsūtītajā paziņojumā. Ja paziņojums netika saņemts, tad – pa tālruni 67049999 vai www.pmlp.gov.lv.

No 20. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
- adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, vai, ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās- vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. Iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:

- pirmdien, 20. maijā: no plkst.17.00 līdz 20.00, 
- otrdien, 21. maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00,
- trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00,
- ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
- piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00,
- sestdien, 25. maijā: no plkst.7.00 - 12.00.

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 20.00.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

 Darba laiks Rojas novada vēlēšanu iecirkņiem:

Iecirknis

Iecirknis Nr.847

ROJAS KULTŪRAS CENTRS

Iecirknis Nr.848

KALTENES KLUBS

Iecirknis Nr.849

VAROŅI

Iecirknis Nr.850

BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS „VARAVĪKSNE”

Adrese

Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas novads, LV-3264

Kaltenes klubs, Kaltene, Rojas novads, LV-3264

„Varoņi”, Melnsils, Rojas novads, LV-3264

„Rude”-5, Rude, Rojas novads, LV-3264

Tālrunis

63232282, 27873075

63220185, 29398404

62360290, 26276987

63260290, 26122844

20.05.2019.

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

21.05.2019.

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

22.05.2019.

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

23.05.2019.

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

24.05.2019.

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

25.05.2019.

07.00 – 20.00

07.00 – 20.00

07.00 – 20.00

07.00 – 20.00

Līdz 15.maijam veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Alise Lakšmane

Noslēdzies projekts “Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”

Projekts tika uzsākts pagājušā gada jūnijā, un tā vispārējais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību. Projektā tika attīstīts videonovērošanas kameru tikls, un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošo institūciju starpā.

Projekta ietvaros Rojā tika uzstādītas trīs videonovērošanas kameras – Selgas un Lašu ielas krustojumā, laukumā netālu no veikala “Maksima”, kur krustojas Selgas, Plūdoņa un Jūras iela un pie gājēju pārejas Selgas ielā blakus autoostai. Kā stāsta Rojas novada pašvaldības policisti, uzstādītās videonovērošanas kameras stipri atvieglo viņu darbu un palīdz gan novērst, gan atklāt pārkāpumus.

Dace Klabere

Apsveikums

Sveicam mūsu novada rakstnieci Dzintru Žuravsku ar jaunā romāna „Kā pa plānu ledu” iznākšanu! Grāmatas atvēršanas svētki un tikšanās ar autori Rojas novada svētkos 1. jūnijā 11.00 bibliotēkā. Būs arī izdevniecības „Sol Vita” grāmatu galds, kur varēsiet iegādāties gan jauno romānu, gan iepriekšējos gados izdotos Dzintras Žuravskas un citu autoru darbus. Būsiet laipni gaidīti!

Ziņas