Ziņas

Paziņojums par tarifu projektu

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Janvāri” Laidzes pagasts, Talsu novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 28,44 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2014. gada 21. jūlija (SPRK lēmums 18.06.2014.).

Regulatorā iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu veido:

 

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t 

53,28

DRN starpības komponente, EUR/t 

 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

25,80

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

31,70

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

36,86

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t

 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

27,48

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

21,59

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

16,43

* atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”

  

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t

Laikposmā

27,48

35,00

62,48

01.01.2018. – 31.12.2018.

21,59

43,00

64,59

01.01.2019. – 31.12.2019.

16,43

50,00

66,43

no 01.01.2020.

 

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un ES Kohēzijas fonda projekta “Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība-II kārta” projekta ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu projektu lietotājs var SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar SIA “AAS “Piejūra”” valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālr. 63123306, mob.tālr. 29186332.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, LV40003525848, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, e-pasta adrese: piejura@tukums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Rojas novads svētku laikā – košs un krāsains

Pagājušā gada nogalē, gatavojoties svētkiem, Roja un apkārtējie ciemi kļuva ar katru dienu košāka un krāsaināka. Rojā pie kultūras centra visā krāšņumā iezaigojās egle, turpat netālu bērniem par prieku iekārtojās sniegavīru ģimenīte, gaumīgi izrotāta novada domes ēka, bet skaisti izrotāto Zvejnieku ielu posmā no domes līdz Selgas ielai, ļaudis nosaukuši par Elizejas laukiem. Kā allaž, krāšņa egle rotājās arī pie veikala Maxima, turpat netālu garāmgājējus priecēja gaumīgi izgaismotās tirdzniecības vietas laivas, Rojas centrā dižojās izrotātā rožu dobe, un šogad pirmoreiz krāsainām spuldzītēm rotāta egle un izgaismotie Rojas burti sagaidīja braucējus no Rīgas puses. Par visu šo skaistumu bija parūpējušies Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce un Rojas DzKU valdes loceklis Ivars Jaunozols ar saviem vīriem, par ko viņiem vislielākais paldies.

No šiem vīriem neatpalika arī iestāžu, veikalu un uzņēmumu vadītāji. Katru gadu priecājamies par izgaismoto Sociālā dienesta ēku Celtnieku ielā, Rojas DzKU, vidusskolu, Mūzikas un mākslas skolu, bērnudārza “Zelta zivtiņa” ēku. Jau iztālām pamanāms bija koši izrotātais zivju namiņš, konditoreja “Rita”, Rojas galdniecība Krasta ielā, viesnīca “Roja”, stalta egle dižojās ostas teritorijā. Par to, lai pircējiem un garāmgājējiem priecīgāk, bija parūpējušies arī veikali “Ķīpītis” un “Cimboliņš”. Jāpiebilst, ka “Cimboliņš” arvien izceļas ar gaumīgu telpas rotājumu.

Par savu māju un pagalmu ietērpšanu svētku rotā bija padomājuši arī privātmāju īpašnieki. Viena no pirmajām rotājās Renckulbergu ģimenes māja Sporta ielā, un jau drīz tai pievienojās arī pārējās – Šīferu, Dīriņu, Freimaņu, Ozolu, Zemturu, Sustriņu, Kleinbergu, Dzegužu, Fīrmaņu, Štālu, Bērziņu, Rutkovsku, Landmaņu, Haselbaumu, Kivilu, Pēterhofu, Pastoru, Veckāganu, Sproģu ģimenes mājas. Par gaišu noskaņu māju pagalmos bija parūpējušās arī Rozefeldu, Svitiņu un Varbu ģimenes Ķirķraga ielā. Vienmēr pārstāvētas šajā krāšņajā parādē ir arī daudzdzīvokļu mājas Zvejnieku ielā 14 un Celtnieku ielā 4.

Krāšni rotājās arī Rojas novadā ietilpstošie ciemi.  Ģipkā Bārdiņu ģimenes pagalmā dižojās vairāku ģimeņu kopīgi gādātā ciema galvenā egle. Turpat arī Pirmajā Adventē, Kraužu ģimeņu aicināti, pulcējās ciema ļaudis, lai kopīgi nodotos svētku priekam, baudot karstu zupu un saņemot dāvaniņas. Šis jaukais notikums vēl ilgi sildīja ciema veco ļaužu sirsniņas. Savus pagalmus un namus bija izrotājuši arī Svitiņu, Rozenbergu, Briežu, Veinbergu, Kraužu, Langzāmu ģimenes.

Svētku rotājumā tērpās arī Rude. Par skaistu noformējumu bija parūpējušies pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” ļaudis, “Rojupes Silmači”, brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs “Varavīksne”, Gunta Pirvica, Ints Ķiršteins un citi. Savukārt Kaltenē priecēja Rapšu, Krūmiņu, Jaunbērzu, Dobeļu, Rožkalnu, Podiņu un Goldmaņu ģimenes mājas.

Protams, ka šeit nosauktie ir tikai maza daļiņa no visiem tiem cilvēkiem, kas bija parūpējušies par to, lai apkārtējo sirdīs ielītu Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas prieks, tāpēc paldies ikvienam, kas vērsa gaišāku un acij tīkamāku šo vienu no gada tumšākajiem mēnešiem.

Dace Klabere

Normunda Indāna foto

Rojas novada dome informē

Rojas novada pašvaldības autoceļiem ziemas sezonā (no 01.novembra līdz 31.martam) ir noteikta autoceļu ikdienas uzturēšanas D klase.

Sociālais darbinieks

Rojas novada sociālais dienests aicina darbā uz noteiktu laiku sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem Rojas novada sociālajā dienestā.

Prasības:

 • izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • pieredze sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatā;
 • prasmes orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
 • prasmes strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • augsta saskarsmes kultūra, ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās savas kompetences ietvaros;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • precizitāte, spēja ātri apgūt jaunu informāciju.

Galvenie amata pienākumi:

 • izmantot atbilstošas metodes darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālās problēmas un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu;
 • analizēt klienta sociālās problēmas un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas;
 • strādāt ar ģimeni, lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām;
 • palīdzēt klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai atrisinātu klienta sociālās un individuālās problēmas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu - 656,00 -725,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu profesionālā, atsaucīgā komandā;
 • labas izaugsmes iespējas;
 • pieredzējušu kolēģu atbalstu;
 • sakārtotu un atbilstošu darba vidi;
 • supervīzijas profesionālās kompetences pilnveidošanai.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 25. janvārim.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Rojas novada sociālajā dienestā Celtnieku ielā 6, Rojā, sociālā dienesta darba laikā vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu lasma.puce@roja.lv, vai pa pastu, adresējot Rojas novada sociālajam dienestam Celtnieku ielā 6, Rojā, Rojas novadā, LV-3264.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 63269787.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Ja pretendents nesaņem atbildi līdz 2018.gada 31. janvārim, atlases pirmā kārta nav izturēta.

Ziņas