Ziņas

Rojas novada nodarbināto cilvēku iespējas iesaistīties apmācībās

Vēlos informēt, ka ar šī gada rudeni visā Latvijā ir uzsākta vērienīgs nodarbināto personu profesionālās kompotences  pilnveides projekts, kurā var iesiastīties ikviens strādājošais no 25 gadu vecuma, arī strādājošie pensionāri un pašnodarbinātas personas.

Šo projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), sadarbībā ar Latvijas izglītības iestādēm un pašvaldībām. 90% no mācību izmaksām apmaksā no projekta līdzekļiem, 10% ir pašu līdzfinansējums.

Projekts norisinās kārtās. Katrā kārtā tiek izvirzītas vairākas tautsaimniecībai svarīgas nozares, kurās Latvijas izglītības iestādes, attiecīgi iesniedz savu izglītības piedāvājumu, ko izvērtē VIAA. Attiecīgi pēc tam šīs izglītības programmas tiek publicētas mājas lapā www.macibaspieaugusajiem.lv, un tad visiem interesentiem ir iespējams izvēlēties un pieteikties sev intersējošā un noderīgā izglītības programmā.

Ņemot vērā pirmās pieteikšanās kārtas pieredzi, pārsvarā visas piedāvātās izglītības programmas iespējams apgūt pilsētās, ne attālākos lauku reģionos.

Gatavojoties otrajai projekta kārtai, kas tiks uzsākta 2018.gada sākuma, sadarbojoties ar Kurzemes izglītības iestādēm, iespējams jau tagad vienoties par to, lai kādu no izglītību iestāžu piedāvātajām mācību programmām būtu iespējams realizēt šeit Rojā. Tādejādi nodrošinot iespēju vietējiem novada nodarbinātajiem iedzīvotājiem celt kvalifikāciju iegūt papildus izglītību šeit uz vietas Rojā!

Ir saņemts mācību piedāvājumus no vairākiem tehnikumiem Kurzemē. Līdz 8.janvārim ir jāapkopo informācija par to vai mūsu novada nodarbinātie cilvēki būtu gatavi mācīties kādā no šīm piedāvātajām programmām. Ja kādā no piedāvātajām mācību programmām būtu gatavi mācīties 8-15 nodarbināto cilvēki, tad attiecīgā izglītības iestāde, šī projekta ietvaros ir gatava šīs mācības organizēt šeit uz vietas-Rojā.

Informācija par piedāvātajām izglītības programmām tehnikumos:

Liepājas valsts tehnikums – Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā; Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā; Mēbeļu restaurācija. Koordinators: kraukle@lvt.lv

Ventspils tehnikums - Jaunākās tendences un tehnaloģijas ēdienu gatavošanā; Jaunākās tendences konditorijas izstrādājumu  gatavošanā un noformēšanā; elektro montieris; rasēšaas pamati; Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža; Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; Konferenču un semināru apkalpošana ; tūrisma produktu izstrāde; konditors. Koordinators: kempele@pikc.lv

Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums - Konferenču un semināru apkalpošana; tūrisma produktu izstrāde; Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā; atviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem; Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā. Mašīnbūves un mašīnzinību nozarē- Motora remonts; Automobiļa elektroiekārtu remonta pamati; Metāla apstrāde ar portatīviem instrumentiem; Elektronisko sistēmu remonta pamati. Koordinators: slegelmilha@inbox.lv

Saldus tehnikums – Konditors; Pavārs; Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem; Konferenču un semināru apkalpošana; Saldumu un šokolādes izstrādājumi; Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati; Ēku būvtehniķis. Koordinators: kunkule@saldustehnikums.lv

 

Lūdzu līdz 5.janvārim atsūtiet informāciju vai Jūs vai Jūsu darbinieki būtu gatavi iesaistīties kādā no šīm piedāvātajām apmācību programmām un iegūt papildus izglītību, kvalifikāciju vai citas prasmes.

Sīkāka informācija par apmācību programmām pie izglītības iestāžu koordinatoriem.

Informācija par projekta norisi un aktivitātēm Rojas tūrisma informācijas centrā, pa e-pastu: tic@roja.lv vai mobilo telefonu: 28630890.

 

Kristīne Voldemāre

Rojas TIC

Projekta koordinatore

Ģimeņu sporta diena

Ar plašu sporta aktivitāšu klāstu 2. decembrī Rojas novada Sporta skolas darbinieki organizēja ģimeņu sporta dienu. Tradicionāli tiek spēlēta kāda sporta spēle, un šogad tas bija futbols. Kā vienmēr, tika mesti basketbola soda metieni un šautriņas, izpildīti sitieni florbola un futbola vārtos.

Lielu patikšanu un prieku sagādāja netradicionālie sporta veidi. Šoreiz tika gāzti gan lieli, gan mazi ķegļi, lidināti mērķos kartona "šķīvīši", mestas pasaku končas un meklēti rūķi, gājām uz pusapaļajām vingrošanas bumbām aukliņā un lecām tāllēkšanu no vietas.
Šogad dalībnieku nebija daudz, varbūt tāpēc, ka divām basketbola komandām šajā dienā bija izbraukuma sacensībās, bet varbūt, ka kādiem vajadzēja pārvarēt savu kūtrumu vai nedrošības sajūtu. Šī bija lieliska iespēja ģimenei pabūt kopā, jo zināma ir patiesība, ka dažādu pasākumu apmeklēšana kopā ar bērniem stiprina ģimenes saites. Vecāki ar savu piemēru māca bērnam veselīgu dzīvesveidu, kopā sportojot veidojas sirsnīgākas attiecības un ir kopīgs, patīkams notikums dzīvē. Kā pirmie uz sporta dienu ieradās Valteru ģimene no Valgalciema. Viņiem tika pasniegta pārsteiguma balva - 2018. gada jaunais Rojas kalendārs.         

Šajā dienā tika izcīnīta 1. vietas medaļa tāllēkšanā no vietas. “Rūķu” grupā - līdz 7gadu vecumam uzvarētāji bija Kārlis Dālderis un Alise Valtere. No lielajām meitenēm Annija  Ķevle -186 cm, bet no zēniem Patriks Upners – 224 cm. Turpretī no vecākiem - Baiba Dāldere -176 cm, bet Mariuss Dālderis-250 cm. Viņam arī visvairāk punktu basketbola soda metienos 5/10, bet mamma Baiba Dāldere bija visveiklākā iešanā uz pusapaļajām vingrošanas bumbām - 3apļi. Precīzākā šautriņu mešanā no lielajām meitenēm - Aleksa Šeina -234 punkti, visvairāk konfekšu “kārajā mutē” sameta tētis Marats Šeins-13 /15, no mammām visvairāk punkti ķegļu gāšanā Lienei Voronovai - 23. Rūķus visātrāk atrada komanda ”2+1”- Kristaps Cielavs, Ernests Vonda un arī Anita Raspopova - 1min. 40sek., bet futbolā uzvarēja komanda “Kārlis & CO” - Patriks Upners  ar krustmāti Sintiju Ķevli, Kārlis, Baiba, Mariuss Dālderi un Annija Ķevle.

Visi bērni saņēma saldumu paciņu, bet uzvarētājas ģimenes tika apbalvotas ar diplomiem un saldajām balvām, arī vecāki tika pie savām “zelta medaļām”.

Paldies tiesnešiem - Ilonai, Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes “Spārni” meitenēm Evai Kiršteinei, Sintijai Balodei un Alisei Maslobojevai, stadiona vadītājam Armandam Indriksonam un, protams, sporta skolas treneriem Valdim, Gunāram un medmāsai Edītei par labi paveikto tiesneša darbu.                                                                                    

Lai gaišas domas palīdz veikt lielus un mazus darbus svētkos un ikdienā!

Lai visiem patīkams un jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Trenere Anita Raspopova

Gada nogales veikums un plāni Jaunā gada sākumam

Esam godam patriotiski pavadījuši novembri, ko visā Latvijā sauc par Patriotisma mēnesi, un nu jau varam saklausīt Ziemassvētku tuvošanos un Vecgada vakaru, kad atkal kalsim plānus Jaunajam - Suņa gadam.

Mūsu pašvaldībā esam daudz pastrādājuši, lai Jauno gadu sāktu ar daudzām jaunām lietām.

Esam konstatējuši, ka ir samazinājies jauniešu centru apmeklētāju skaits, jo daudzi no šī vecuma  izauguši, citi savas intereses realizē citviet, bet ēkas pašvaldībai vienalga jāuztur, tāpēc esam pavēruši plašāk šo centru durvis un nosaukuši tos par brīvā laika pavadīšanas centriem. Kā virsuzraudzību šeit vairs neveiks Sociālais dienests, bet gan Inga Lēmane, kuras jaunais amats būs brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” vadītāja, un viņas pienākums būs turēt rūpi arī par centriem Rudē, ko vadīs Māra Folkmane, un centru Melnsilā, ko turpinās vadīt Ludmila Ozola. Tāpat kā līdz šim, arī nākošajā gadā Inga Lēmane sniegs konsultācijas lauksaimniekiem Rudē.

Kamēr vēl nebija nodots ekspluatācijā Rojas stadions, daudzkārt interneta vietnēs izskanēja bažas, ka sportot gribētājiem vakaros stadiona izmantošana tiks liegta vai ierobežota, un daudzos mulsumu radīja žogs. Pašreiz ar jauno situāciju visi ir apmierināti un pieraduši. Vakaros līdz pulksten 21.00 stadions ir izgaismots un ikvienam sporta entuziastam pieejams, tikai atsaucība ir maza, tāpēc aicinu iedzīvotājus pārcelties no virtuālās vides uz sportisko realitāti!

Līdz nākamā gada martam iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus turpinās sniegt SIA “Eco Baltia vide”, bet no aprīļa to veiks atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”. Tuvākajā laikā iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt līgumus, tāpēc aicinu sekot līdzi jaunākajai informācijai!

Lielu darbu paveikusi SIA “Rojas DzKU” administrācija, iesniedzot Finanšu institūcijā “Altum” pieteikumus uz septiņu Rojas daudzdzīvokļu māju renovāciju. Visi septiņi pieteikumi ir akceptēti un, pamatojoties uz māju vecāko un iedzīvotāju vēlmēm, pašlaik tiek veiktas izmaiņas jumta vai fasāžu materiālu izvēlē un citās sadaļās. Pēc projektu izmaiņu saskaņojumu saņemšanas no Altum, nākamā gada sākumā tiks izsludināti iepirkumi uz būvdarbu vadītāja darbu veikšanu un būvniecību. Lai īstenotu šo ieceri, darba būs daudz, un paldies iedzīvotājiem par sapratni un vēlmi dzīvot skaistā, estētiski pievilcīgā vidē, protams, neaizmirstot par energoefektivitāti!

Pašreiz vēl gan nav skaidri nosacījumi, bet nākošajā gadā būs iespēja veikt nelielus ieguldījumus infrastruktūrā, jo visām 19 piekrastes pašvaldībām būs iespēja apgūt Eiropas Savienības finansējumu par kopējo summu 200 000.00 EUR. Vēl neesam atmetuši cerību, ka varētu izdoties labiekārtot peldvietu pie Rudes dīķa. Vērtēsim, kāds būs pieejamais finansējums, un ko par šo naudu varēsim paveikt!

Vēl ir dažas idejas par nākamo gadu, jo, mūsuprāt, tāds pakluss ir Kaltenes ciems un Valgalciems. Sanācām neliela interesentu grupiņa un vienojāmies par aktivitātēm šajos ciematos: 23. jūnijā plānota Kaltenes kluba ēkas nodošana ekspluatācijā pēc renovācijas, un Līgo vakara zaļumballe, bet 21. jūlijā esam ieplānojuši Kaltenes svētkus kopā ar kino vakaru. 11. augustā, kad visā Latvijā notiks Latvijas simtgades zaļumballes, mūsu novada ļaudis varēs ballēties Valgalciemā. Esmu priecīga, ka kultūras un sabiedriskās dzīves organizatores pienākumus uzņēmusies Skaidrīte Kučāne. Pēc Kaltenes kluba ēkas remonta ieplānots, ka šeit būs gan radošās darbnīcas, gan izvietoti izzinoši stendi par Kaltenes un Valgalciema vēsturi, ciematu veidošanos un zvejniecības tradīcijām, gan  iespēja jubilejām vai citiem pasākumiem izmantot zāli, tiks labiekārtots sanitārais mezgls, kas līdz šim šeit bija liela problēma, kā arī būs iespēja organizēt atpūtas nometnes.

Pašreiz notiek darbs pie jau iesāktajiem projektiem un, tā kā ieceru ir daudz, esiet cītīgi informatīvā izdevuma “Banga” lasītāji, jo gan šeit, gan mūsu pašvaldības mājaslapā informēsim iedzīvotājus par jaunumiem un notikumiem mūsu novadā.

Paldies visiem un ikvienam, kurš piedalījās Labdarības koncertā 17. decembrī gan kā dalībnieks, gan skatītājs, gan ziedotājs! Šoreiz saziedotā naudiņa tiks tām audžuģimenēm, kuras dalās ar savu mīlestību un rūpējas par tiem mūsu novada bērniem, kuru bioloģiskajiem vecākiem pietrūkusi mīlestība un labestība. Paldies kultūras centra darbiniekiem par ieguldīto darbu, radot ikvienam svētkus un iespēju šajā steidzīgajā pirmssvētku laikā baudīt labu mūziku, dziesmas un Ziemassvētku noskaņu.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

SIA “Rojas DzKU” saņem veicināšanas balvu

Šī gada 6. decembrī Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā Valsts vides dienests un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija godināja uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, kas mazina ietekmi uz vidi. Šogad iekļaušanai Valsts vides dienesta veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības.

Rojas novada iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka viņi saņem viskvalitatīvāko ūdeni visā reģionā. Ar šādiem vārdiem beidzās Valsts vides dienesta pārstāves pieteikums uzņēmumam SIA “Rojas DzKU” saņemt veicināšanas balvu “Izaicinājums ceļā uz “Zaļās izcilības balvu””.  Valsts vides dienests uzņēmumu “zaļajā sarakstā” iekļauj uz trim gadiem, tā apliecinot lielu uzticēšanos un labvēlības statusu no Dienesta puses. Jāpiebilst, ka no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējiem starp laureātiem tika izvirzīti divi uzņēmumi no Latvijas – SIA “Rojas DzKU”, aiz sevis atstājot SIA “Jelgavas ūdens” ar mazāk iegūto vērtējamo punktu skaitu.

Uzņēmuma vadītājs Ivars Jaunozols izsaka vislielāko pateicību SIA “Rojas DzKU” ūdenssaimniecības vadītājam Haraldam Valdemāram, darbiniekiem Nikolajam Šeinam, Vilnim Pētersonam, uzņēmuma administrācijai un visam kolektīvam par ieguldīto darbu. Paldies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim Pūcem, domes deputātiem par morālo un finansiālo atbalstu mūsu darbā, lai Rojas novada iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

 

Dace Klabare

Ziņas