Ziņas

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2018.gada 15. novembrim veicams kārtējais un šajā gadā pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Aicinām nodokļu maksātājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu uz e-pasta adresi. Pieteikties elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv vai lejupielādējot iesnieguma veidlapu no pašvaldības mājas lapas un aizpildītu iesniegumu adresējot pašvaldībai. 

 Nekustamā īpašuma nodokļu administratore

A. Lakšmane

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru projektu iesniedzējiem

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru projektu iesniedzējiem "Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma piesaistes iespējas". Seminārs notiks 2018.gada 14. novembrī plkst. 11.00 Rojas novada Domes ēkā, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads.

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības (EJZF) programmā:

  • Kādas projektu idejas iesniegt.
  • Likumdošana, normatīvie akti.
  • Ko nozīmē Vērtēšanas kritēriju Metodika.
  • Izmaksas, to pareiza piemērošana.
  • Iepirkumu piemērošana.
  • Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
  • Nepieciešamie pavaddokumenti.
  • Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
  • Indivduālas konsultācijas.

Seminārā iekļauta kafijas pauze.

Pieteikšanās un informācija:

Administratīvā vadītāja

Lolita Pļaviņa, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Topošās Rojas estrādes pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

17. oktobris Rojas novada vēsturē ieies kā diena, kurā topošās Rojas estrādes pamatos svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Uz svinīgo pasākumu bija ieradušās projektā iesaistītās amatpersonas un viesi.  Kā, atklājot pasākumu, sacīja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Rojas estrādes būvniecība – tas ir pasākums Ziemeļkurzemes mērogā, tādēļ kopā ar rojeniekiem bija arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš. Eva Kārkliņa: ”Tas norāda, ka ieguvēji no šīs vietas būs visi, kas draudzējas ar kultūru un mākslu, kas palīdz cilvēkiem vieglāk dzīvot.”

Sava brīvdabas estrāde ir viens no rojenieku sapņiem. Tā noteikti ieviesīs jaunas iezīmes Rojas kultūras dzīvē, tādēļ ir svarīgi par to saglabāt vēstījumu nākamajām paaudzēm. Rojenieku sagatavoto vēstījumu klātesošajiem nolasīja domes priekšsēdētāja.

“Saka, ka kurzemnieki esot lepni ļaudis. Rojenieki tādi arī ir. Mēs esam lepni par to mantojumu, ko esam saņēmuši no saviem senčiem – Rojas iedzīvotājiem. Lepni un pateicīgi par skaisto vietu, kurā izvietojies Rojas ciems – par mežiem, upi, jūru, par visām skaistajām celtnēm, bez kurām Rojas ikdiena nav iedomājama – vidusskolas, bērnudārziem, kultūras centra, stadiona, muzeja, baznīcām. Esam lepni un priecīgi turpināt Rojas novada attīstību un Latvijas simtgades gadā uzcelt Rojas estrādi. Estrādes būvniecības idejas autors ir grupas “Roja” vadītājs Jānis Kalniņš, projekta dokumentācijas izstrādātājas – Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore, projekta autore – projektēšanas biroja “Modus R” vadītāja Dace Rampāne. Būvdarbus veic SIA “A Celtne” un darbu vadītājs Andris Rutkovskis. Rojas apvienoto būvvaldi pārstāv vadītājs Agris Jansons un arhitekts Aivars Lācis. Zemes iznomātājs – Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis. Vēstījuma nākamajām paaudzēm kapsulas iebetonēšanas dienā 2018. gada 17. oktobrī ar rojeniekiem kopā ir trīs pašvaldību vadītāji – Talsu, Mērsraga un Rojas. Šajā laikā Rojas novadā kultūras darbu organizē un vada Dace Broka un Ārija Veide, izpilddirektora pienākumus pilda Jānis Pūce. Pasākumā piedalās arī deputāti Mareks Štāls un Eduards Kleinbergs.

Jūs, vēstījuma lasītāji, jau zināt, kā mūsu pienesums – jaunā estrāde – ir iedzīvojusies Rojā. Mēs, estrādes cēlāji, kultūras darba organizatori un kaimiņu pašvaldību vadītāji, ceram, ka daudzi rojenieki ir priecējuši draugus, radus, kaimiņus ar saviem priekšnesumiem. Daudz viesu uz skatuves sagaidīti, daudz skatītāju gan no Rojas novada, gan apkārtējiem novadiem sapulcēts. Aicinām Jūs, šī vēstījuma lasītājus, turpināt Rojas novada attīstību, pilnveidot novadu visās jomās – izglītībā, sportā, kultūrā. Lai novads ir dzīvs un apdzīvots, un lai tajā dzīvojošajiem vienmēr ir mērķtiecība un iedvesma padarīt Rojas novadu arvien stiprāku!”

Pēc vēstījuma nolasīšanas tajā minētās amatpersonas un pārējie klātesošie tika aicināti uz tā parakstīties. Kā pirmajam šis gods tika estrādes būvniecības idejas autoram Jānim Kalniņam.

Parakstot vēstījumu, izskanēja daudz laba vēlējumu topošajai estrādei, tai skaitā – lai šeit labi skan, lai patīkami uzstāties māksliniekiem un atpūsties klausītājiem, lai vējš iepūš burās, lai estrāde ilgi pastāvētu, lai tajā būtu laba akustika, lai nākotnē šeit izskanētu Jūras dziesmu festivāls, lai uz stiprajiem pamatiem paceļas stipra un skaista celtne, kas pulcētu daudz apmeklētāju. Kā uzsvēra Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, būtiskākais šādam objektam ir pamati. Dainis Karols: “Pamati ir ielieti pamatīgi, ļaužu acīs ir dzirkstele, lai objekts taptu, tādēļ nākotnē galvenais ir to piepildīt ar saturu un ar cilvēkiem, kas šo saturu baudītu. Talsu novada ļaudis jau sen izvēlas atpūsties Rojā – ne tikai pludmales dēļ, bet visas atmosfēras dēļ, ko piedāvā Roja un tās apkārtne.”

Kapsulā kopā ar parakstīto vēstījumu tika ievietots arī viens “Bangas” eksemplārs, eiro monēta un rojs – Jura Viļamas mākslas darbs. Gods ievietot vēstījumu kapsulā un pirmajam to iemūrēt izlolotās estrādes pamatos bija Jānim Kalniņam.

Zīmīgs bija Rojas novada kultūras darba organizatores Daces Brokas vēlējums svinīgā pasākuma nobeigumā: “Novēlu šai vietai būt kā magnētam, kas pievelk māksliniekus un skatītājus. Lai šī vieta ir Rojas pērle jūras krastā, bet paši atceramies, ka ne jau vieta ceļ cilvēku, bet cilvēks – vietu, un tas, kas šeit notiks, būs atkarīgs tikai no mums!”

Dace Klabere

Sacenšas vieglatlēti

Mazliet vējainā, 5. oktobra dienā Rojas stadionā pulcējās U-14 un U-16 vecuma grupas vieglatlēti. Sportisti ieradās no tālās Olaines, Madonas, Tukuma, Ventspils, Saldus un tepat no Talsiem. Pavisam 75 sportisti! No mūsu sporta skolas sacensībās piedalījās desmit audzēkņi. Egija Akmeņlauka izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā, bet Samanta Skujiņa 3. vietu 800m skrējienā.       

Personīgos rezultātus uzlaboja Intars Rēvičs 800m skrējienā, bet Anna Elīza Doniņa un Lote Labarēviča tāllēkšanā. Sacensībās vēl piedalījās Kerija Dinsberga, Nikola Leitarte, Estere Zemele, Jolanta Skujina, Kristaps Vecbērzs un Rodrigo Poberežnijs. Nākamās sacensības notiks 2. novembrī Talsos U-14 vecuma grupai.

Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova

Ziņas