Ziņas

08.05.2018. uzklausīšanas sanāksme par SIA „AAS „Piejūra”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018. gada 8. maijā plkst.12.00 sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” administrācijas ēkā, Laidzes pagastā, Talsu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma poligonā „Janvāri” tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „AAS „Piejūra”” pilnvaroto pārstāvi, kas skaidros iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2018. gada 7. maijam (kontaktpersona Ināra Teibe, t.67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

 Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiks fiksēta protokolā.

Veselības diena Rojā

6. maijā plkst. 14.00 pie Rojas avotiņa. 

Programmā:

  • skriešana ar laika kontroli un bez laika kontroles
  • riteņbraukšana ar laika kontroli un bez laika kontroles
  • nūjošana bez laika kontroles

Vecuma grupa

Skriešanas distance

Riteņbraukšanas distance

Nūjošanas distance

PII audz.

M – 300 m

Z – 300 m

1 km

 

1.-2.kl.

M – 500 m

Z – 500 m

2 km

 

3.-4.kl.

M – 1 km

Z – 1 km

3 km

 

5.-7.kl.

M - 1 km

Z -1,5 km

4 km

 

8.-9.kl.

M -1,5 km

Z  -  2 km

7 km

 

10.-12.kl.

M - 2 km

Z - 3 km

7 km

 

Tautas klase

 

S - 2 km

V - 3 km

Bez laika kontroles

7 km bez laika kontroles

5 km bez laika kontroles

S 20-40 g.

V 20-40 g.

3 km

5 km

15 km

 

S 41-60 g.

V 41-60 g.

2 km

3 km

15 km

 

S 61+ g.

V 61+ g.

1 km

2 km

15 km

 

Riteņbraukšanā visiem dalībniekiem ir obligātas ķiveres.

Uzvarētāju apbalvošana notiks uzreiz pēc katras distances veikšanas.

Pēc distances veikšanas varēsiet mieloties ar garšīgu zupu. Galvenā saimniece būs Dina Čuba.

Lietus gadījumā sporta pasākums tiks pārcelts uz citu dienu.

Dzīvosim tā, lai veselā miesā būtu vesels gars!

 Organizatori – Rojas novada dome, Rojas novada Sporta skola

Seminārs “Eksporta mārketings un partneru piesaiste mērķtirgos” LIAA Talsu biznesa inkubatorā

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar LIAA Talsu biznesa inkubatoru 22. maijā no 14.00-16.00 rīko semināru “Eksporta mārketings un partneru piesaiste mērķtirgos”, kurā jebkurš interesents varēs uzzināt vairāk par sekojošām tēmām:

  • Eksporta mārketinga metodes
  • Uzņēmuma mārketinga "ieroči"
  • Ģeogrāfiskie mārketinga "ieroči" - Baltijas valstu priekšrocības
  • Uzņēmuma prezentācija ārvalstu klientiem
  • B2B partneru piesaistes process - identificēšana, atlase, komunikācija
  • Komunikācijas uzsākšana ar ārvalstu klientiem

Seminārs ir bezmaksas un tiek organizēts INTERREG projekta “Business Support” ietvaros. Seminārs notiks LIAA Talsu biznesa inkubatora telpās Talsos, Kalna ielā 4. Lūdzam iepriekš pieteikties uz talsi@liaa.gov.lv vai 62400904, jo vietu skaits ir ierobežots.

Akordeonistu panākumi starptautiskā mērogā

Rojas Mūzikas un mākslas skolas akordeona nodaļā šis gads ir ļoti intensīvs ar dažādiem festivāliem, konkursiem. Pavisam nesenā pagātnē piedalījāmies starptautiskajā akordeonistu solistu konkursā Koknesē, Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā Kuldīgā, nupat kā aiz muguras pašu organizētais konkurss “Rojas ritmi”, bet 16. aprīlī kopā ar Ingu Andri Pērkonu atkal devāmies ceļā uz Daugavpili, lai piedalītos XVI Starptautiskajā akordeonistu-solistu konkursā “Naujene 2018”.

Konkursā dalību ņēma 262 dalībnieki no Lietuvas, Serbijas, Bosnijas un Hercogovinas, Latvijas, Horvātijas, Baltkrievijas, Polijas, Igaunijas, Krievijas. Konkursu vērtēja starptautiska un ļoti cienījama, profesionāla žūrija 6 cilvēku sastāvā no Bosnijas un Hercogovinas, Lietuvas, Serbijas, Krievijas.

Patiess prieks bija brīdī, kad mazā lauku skoliņa no Rojas saņēma konkursa rezultātus – Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) 26 starptautisku dalībnieku konkurencē izcīnīja 2. vietu! Tas viennozīmīgi ir unikāls un vēsturisks sasniegums.

Ingum priekšā vēl beigšanas eksāmeni, kad viņš ar augsti paceltu galvu varēs absolvēt Rojas Mūzikas un mākslas skolu. Protams, ka viņa pedagoģe Baiba Beraģe klusībā cer, ka Ingus turpinās arī nākamgad nest Rojas Mūzikas un mākslas skolas vārdu tikpat spoži, kā viņš to ir darījis līdz šim.

Nenovērtējams atbalsts mācību procesā ir audzēkņa vecākiem. No sirds saku paldies Ingus Andra vecākiem, kas vienmēr bijuši ieinteresēti sava bērna attīstībā un izaugsmē!

Lai mums visiem patīkams mācību gada noslēguma posms!

Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe

Baiba Beraģe

Ziņas