Ziņas

ANGĻU VALODAS APMĀCĪBAS ROJĀ

Rojas tūrisma informācijas centrā 18. septembrī atsākas angļu valodas apmācības. Tiek komplektētas divas grupas – ar un bez angļu valodas priekšzināšanām.

Uz apmācībām tiek aicināti pieteikties visi, kas vēlas uzlabot un papildināt savas angļu valodas zināšanas, kā arī tie, kam nav angļu valodas priekšzināšanas, bet ir vēlme tādas iegūt!  Apmācības notiks nelielās grupās (4-6 cilv.).

Pasniedzēja: ANDA ŠTEINA, Valodu skola SIA "LAI RIPO"
(pieredze angļu val. mācīšanā - 10 gadi).

Nodarbības notiks
reizi nedēļā, darba dienas vakaros. Pirmā tikšanās - 18. septembrī pl.18.15 - grupai ar priekšzināšanām. 18. septembrī pl.19.30 – tikšanās grupai bez priekšzināšanām. 
Nodarbības ilgums grupā
90 minūtes.

Maksa par vienu nodarbību grupā 6.00 EUR no personas.


Pieteikšanās līdz 17. septembrim.

Apmācībām pieteikties Rojas tūrisma informācijas centrā, Selgas ielā 14e, Rojā. Telefons 28630590, e pasts: tic@roja.lv

Sākusies trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rudenī, šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 8000 strādājošo.

Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, savukārt vairāk nekā trešā daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas ir prioritārā projekta mērķauditorija.

Šajā trešajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas prasmes un kvalifikācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda satura izglītības programmās.

 Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.

Projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi. 81 projekta sadarbības pašvaldībā ir pieejami pieaugušo izglītības koordinatori, kuri var sniegt informāciju par pieteikšanās kārtību mācībām, piedāvāto mācību programmām, kā arī var palīdzēt aizpildīt pieteikuma anketu uz izvēlēto mācību programmu.

 Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Sīkāku informāciju par projekta norisi un aktivitātēm varat saņemt Rojas tūrisma informācijas centrā, pa e-pastu: tic@roja.lv vai mobilo telefonu: 28630890.

 ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

 Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC

Projekta koordinatore

Braucēju zināšanai

  • No šī gada 3. septembra līdz 2019. gada 20. jūnijam A/S “Talsu autotransports” autobusi kursēs pēc iepriekšējā mācību gada maršruta un grafika.
  • No 3. līdz 10. septembrim ne skolēniem, ne pavadoņiem vēl nebūs braukšanas kartes, tādēļ pasažieriem, iekāpjot autobusā, jāpasaka šoferim braukšanas galapunkts un tas, kas viņš ir – skolēns vai pavadonis.
  • No 10. septembra visiem braucējiem būs elektroniskās braukšanas kartes, kuras apmaksās pašvaldība. Kartes nozaudēšanas gadījumā par tās atkārtotu izgatavošanu maksā braucējs pats (kartes izgatavošanas cena 2.00 EUR).
  • Iekāpjot A/S “Nordeka” autobusā, braukšanas karte jāuzrāda šoferim.
  • Problēmu gadījumā jāsazinās ar izglītības iestāžu vadītāju.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

2018. gada 28. martā SIA “AAS “Piejūra”” uzsāka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Piejūras reģionā. Liela daļa šī reģiona iedzīvotāju ir noslēguši līgumus, līdz ar to, var saņemt uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. Līgums ir jānoslēdz ikvienam iedzīvotājam, gan tiem, kuriem iepriekš šo pakalpojumu sniedza SIA „Eco Baltia vide”, gan arī tiem, kuriem pakalpojums aktuāls ir kļuvis tikai šobrīd.

Ja līgums netiks noslēgts, pašvaldības policija, apsekojot attiecīgā reģiona īpašumus, var sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par novada saistošo noteikumu neievērošanu.

AAS “Piejūra” apsaimnieko arī dalīto atkritumu vākšanas laukumus. Liela daļa aktīvi šķiro PET un stikla pudeles, kuras izmet attiecīgajos konteineros (PET – dzeltenajos un stiklu - zaļajos). Ik pa laikam saņemam informāciju no iedzīvotājiem, ka šie konteineri ir pārpildīti un tos vajadzētu iztukšot biežāk, it īpaši vasaras sezonā. Aktīvās sezonas laikā (maijs-septembris) dalīto atkritumu konteineri tiek iztukšoti divreiz biežāk, salīdzinot ar pārējiem gada mēnešiem (oktobris - aprīlis).

Svarīgi, lai pirms PET pudeļu izmešanas šķiroto atkritumu konteinerā, tās tiktu saplacinātas! Saplacinātas pudeles konteinerā aizņems mazāk vietas, līdz ar to, konteiners tik ātri netiks piepildīts.

Atkritumu šķirošana nebeidzas ar to, ka tie mājās tiek sašķiroti, salikti maisiņos, nogādāti uz šķirošanas laukumiem, un šajos pašos maisiņos sašķirotais materiāls tiek atstāts pie zaļajiem un dzeltenajiem konteineriem. Sašķirotie atkritumi ir arī jāievieto attiecīgās krāsas konteinerā. Nereti konteiners ir pustukšs, tomēr tam apkārt ir maisu kaudzes, radot maldinošu iespaidu par tā piepildījumu.

SIA “AAS “Piejūra”” piedāvā fiziskām un juridiskām personām visās pārkraušanas-šķirošanas stacijās (Tukumā, Jūrmalā, Rojā), pārkraušanas stacijā Kandavā un poligonā “Janvāri”, bez maksas nodot šādus atkritumu veidus: papīru, kartonu, makulatūru; tetrapakas, stikla iepakojumu (pudeles, burkas); plastmasas iepakojumu (PET pudeles, maisiņus, plēvi, sadzīves ķīmijas pudeles un kannas); metāla iepakojumu (metāla kārbas, bundžas, vāciņus); sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās mašīnas u.c.); metāllūžņus.

 Uzņēmuma mājaslapā (www.piejuraatkritumi.lv) var iepazīties ar cenām par maksu nododamajiem atkritumiem.

Rojas pārkraušanas - šķirošanas stacijas darba laiks

Dienas

Darba laiks

Pirmdienās

Otrdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

 

8.00 – 17.00

Trešdienās

10.00 – 19.00

Sestdienās

10.00 – 12.00

Pārtraukums

12.00 – 13.00

Svētdienās

slēgts

Uzmanību!

15. septembrī, talkas dienā, stacija būs atvērta no plkst. 13.00 līdz 17.00.

 

AAS “Piejūra” kontaktinformācija

E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv

Tel. nr.: +371 63123306

Ziņas