Ziņas

Aicina pieteikties individuālām konsultācijām biedrību jautājumos

Kurzemes NVO atbalsta centrs 4. septembrī Talsos visas dienas garumā ar iepriekšēju pierakstu aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos! 

Pieteikties konsultācijai aicinām, zvanot pa tālr. 29811722 (Inese). Konsultēs Kurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa un valdes locekle, grāmatvede, LM Sociālo uzņēmumu komisijas locekle Elīna Immere.            

Noteikti aicinām konsultēties, ja ir neskaidrības, vai vēlaties gūt pārliecību par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar organizācijas vadības, grāmatvedības jautājumiem. Taču būsim ļoti priecīgi, ja atnāksiet uz tikšanos arī tikai tāpēc, lai iepazītos ar mums un pārrunātu jūsu organizācijas aktualitātes, plānus, dzirdētu par tiem mūsu viedokli. Ļoti iespējams, ka mēs jums varam palīdzēt ar padomu, kontaktiem!

Kurzemes NVO atbalsta centrs ikdienā apmeklētājus pieņem un bezmaksas konsultācijas sniedz pēc iepriekšējas pieteikšanās Kuldīgas birojā: Liepājas ielā 14-11. Jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu info@kurzemesnvo.lv.

Konsultācijas biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs” nodrošina, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kultūras ministrijas piešķirtā finansējuma ietvarā.

Rojas Upes svētki – Gaismas upe!

Pagājušajā sestdienā, 18. augustā Rojā jau piekto reizi tika atzīmēti Rojas Upes svētki. Šoreiz svētku koncepts atšķīrās no iepriekšējiem gadiem.  Upes svētki tika atklāti ar nelielu kluso koncertu meža vidū – laivu piestātnē aiz Rojas avotiņa. Par Upes svētku muzikālo noskaņu parūpējās mūziķis Kārlis Būmeisters ar pianistu Jāni Miltiņu. Šī koncerta daļa vairāk bija domāta tiem svētku dalībniekiem, kuri laicīgi bija tikuši pie laivām un uzairējušies augšup pa upi, līdz nākošajai laivu piestātnei, lai paklausītos koncertu uz upes! Bet pārsteidzoši bija tas, ka klausītāji upes krastos bija vairāk nekā uz ūdens.

Pēc neliela muzikāla svētku ievada, laivotāji devās atpakaļ uz laivu piestātni Rojā, lai vakara krēslā un romantiskā noskaņā baudītu koncerta turpinājumu uz plosta Rojas upē.

Vakaram satumstot, teritorija ap Rojas upi izgaismojās ar daudz mazām gaismiņām, kas koncertam piešķīra īpašu nokrāsu. Abi mūziķi kāpa uz plosta, kas tika iestūrēts pa vidu upei un  noskaņu koncerts varēja sākties!

Kā minēja daži koncerta apmeklētāji – šāds koncerts Rojā vēl nebija bijis! Mierīgs, silts vasaras vakars, dzīvā mūzika uz ūdens, dzīvā uguns visapkārt – tas viss kopā radīja īpaši skaistu noskaņu un baudījumu apmeklētājiem.

Vēlos teikt paldies visiem, kas palīdzēja tapt šiem svētkiem!

Paldies Normundam Liepam par plostu un laivu nomu, paldies abiem mūziķiem par brīnišķīgo koncertu un liels paldies Marekam Štālam par koncerta tehnisko risinājumu un apskaņošanu. Paldies Dinai Čubai par silto tēju un pārējo palīdzību, paldies kafejnīcas “Čiekurs” saimniecei Sanitai Graudiņai, paldies Sarmai Mateikai, paldies Beatei Olektei par svētku fotografēšanu. Un visi pārējie paldies ik vienam, kurš pielika roku svētku tapšanā. 

Rojas TIC vadītāja

Kristīne Voldemāre

Bērnu vasaras nometne “Spirgts un vesels”

No 6. līdz 10. augustam Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros 20 novada bērniem organizēja nometni „Spirgts un vesels”. Nometnes mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērniem vecumā no 8 līdz 13 gadiem.

Nometnes sākumā dalībnieki, lai viens otru labāk iepazītu, iesaistījās dažādās grupu saliedēšanas aktivitātēs. Pēc tam visi bērni ar lielu interesi un centību veidoja nometnes karogu, izvērtēja savu ēdienkarti atbilstoši veselīga dzīvesveida principiem, apgleznoja stikla burciņas, gatavoja veselīgus salātus un meklēja E vielas populārākajos našķos.

Nometnes trešā diena tika veltīta aktivitātēm Rojas pludmalē: pārgājienam ar uzdevumiem, peldēšanai, jautrajām stafetēm un savas sapņu salas izveidošanai. Ceturtajā dienā nometnes dalībnieki pārvarēja savas bailes un šķēršļus virvju trasē “Kaķa taka”, kā arī izbaudīja visdažādākās atrakcijas Ventspils Bērnu pilsētiņā.

Lai visas nometnes laikā iegūtās vērtīgās atziņas neaizmirstos, pēdējā dienā bērni tās apkopoja grāmatiņā “Spirgti un veseli”. Lai vēlreiz izdzīvotu spilgtākos notikumus, visi dalībnieki kopā skatījās fotogrāfijas un pēc tam dalījās iespaidos. Piemēram, Paulai Fjodorovai vislielāko prieku sagādājis tas, ka visi bijuši draudzīgi, ka viens otram palīdzējuši pārvarēt šķēršļus un kopā veidojuši savu sapņu salu “Pelmeņzeme”. Savukārt Krista Jana Reinholde priecājās par to, ka visi bija vienoti, kā arī par to, ka uzzinājusi, cik daudz cukura satur saldinātie dzērieni. Intaram Jakubovskim visspilgtāk atmiņā paliks kopīgi pārdzīvotais negaiss un virvju taka. Nometnes skolotājām Kristīnei Sauškinai un Ludmilai Ozolai vislielāko gandarījumu devis tas, ka visi dalībnieki uzdevumus pildījuši ar lielu interesi un aizrautību.

Liels paldies visiem dalībniekiem, viņu vecākiem un visiem tiem, kas iesaistījās dažādos ar nometni saistītos procesos!

Nometnes vadītāja Māra Folkmane

Dziedāt māku, dancot māku...

9. augustā Rojas novada bibliotēkas Latvijas simtgadei veltītajā pasākumā “Radošas personības Rojas novadā” apmeklētājus priecēja eksotisko deju dejotājas Brigita Puzo un Vita Ķiģele.

Brigita Puzo visus sveica ar dziesmu “Dziedāt māku, dancot māku”.  “Savulaik pa šo kultūras namu ņēmos regulāri”, atceras Brigita, bet šoreiz piedāvā skatītāju vērtējumam “šo to no tā, ko dejoju pēdējā laikā”, kā pirmo izpildot savu pēdējo horeogrāfiju – deju ar spārniem. Pirmo reizi tā dejota pirms mēneša Drosmas Sproģes jubilejā.

Vitas Ķiģeles izpildījumā skatām deju kabarē stilā, tad seko Brigitas tango. Parasti to dejo pāris, šoreiz abi attēloti vienas personas izpildījumā. Seko Vitas deja ar krēslu, pēc kuras nelielajā pauzē, kamēr dejotājas pārģērbjas citos tērpos, Brigitas bijusī klasesbiedrene no 11. bē /ar plato e/ Zaiga Kilmite runā savu dzeju – jaunības laika “Viss jau būs tāpat”, Latvijai veltīto “Es runāšu par mīlestību” un speciāli melnsilniekiem sacerēto “Es zinu, ka citur saule savādāk riet”.  Pēc tam klātesošā “Melnsils banda” /tā pati 11.bē/ un pārējie apmeklētāji skatām Brigitas izpildīto čigānu deju.

Sarunā ar Brigitu uzzinām, ka Vita ir viņas vedekla. Savulaik divi dēli apprecējuši divas māsas, kuras abas dejo. Diemžēl otra šoreiz nevarēja ierasties. Atšķirībā no Vitas, kura jau no bērnības dejojusi dažādos deju kolektīvos, Brigita dejai pievērsusies tikai pēc 50. Tiesa, esot bijis periods pusotra gada ilgumā, kad Rojas skolā darbojies baleta pulciņš, bet tur viņa neesot bijusi nekāda zvaigzne. Daudz labāk dejojušas Juta Bērziņa un Drosmas meita. Ilgi gadi izdziedāti folkloras kopā “Skandinieki”. Dejot sākusi mācīties kopā ar jaunām meitenēm, apgūstot vēderdeju tehniku, ko joprojām izmanto visās savās dejās. Bet šobrīd Brigitai vistuvāk sirdij ir teātris – lielo leļļu teātris. Tas apvieno visu, ko viņa dara ar prieku – dziedāšanu, dejošanu un teātra spēlēšanu. Pirmo lomu lielo leļļu izrādē galvenokārt tikai dejojusi. Tagad Brigita ir gan scenogrāfs, gan režisors, gan horeogrāfs, gan tērpu mākslinieks – viss, kas nepieciešams, lai taptu izrāde. Kopā ar Vitu, kura lielo leļļu teātrī iesaistījusies pirmo gadu, viņas parāda nelielu fragmentiņu no jaunākās izrādes, kurā atsaucīgi iesaistās arī skatītāji. Atmiņā noteikti paliks arī kopīgā vēderdeju tricināšanas tehnikas apgūšana pasākuma noslēgumā un Brigitas vēlējums darīt to, kas sirdij tuvs, jo nekad nav par vēlu veltīt laiku arī sev.

Irēna Svitiņa

Ziņas