Ziņas

Tiešsaistē būs iespējams vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”

No 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem būs iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes - stipras ģimenes!”, kur lektori kopā ar dažādu nozaru ekspertiem diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie aspekti u.c. 

Lekciju un diskusiju kurss norisināsies 7. jūnijā, 12. jūnijā, 14. jūnijā un 19. jūnijā no plkst. 18.00, un tās tiešraidē varēs vērot mājaslapā http://svgimenesmaja.lv/webinari. Lekciju un diskusiju laikā būs iespēja ekspertiem uzdot arī sev interesējošos jautājumus, sūtot tos uz e-pastu gimenesmaja@gmail.com.

Lekciju ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par laulību psihloģiskajiem un ētiskajiem aspektiem un ģimenes attiecību veidošanu, finanšu pratību, laulību tiesiskajiem aspektiem un vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas un bērnu audzināšanas procesā utt..

Rojas novada svētki

26. maijs bija Rojas novada svētku kulminācijas diena, kura sākās ar sportiskām aktivitātēm. Rojas novada svētku programma sportā bija gana plaša. Pirmo reizi notika makšķerēšanas sacensības bērniem līdz 12 gadu vecumam. Sacentās pieci mazie makšķernieki, kuru starpā arī viena meitene.

Neizpalika arī Zolīte, kurā piedalījās 25 zolmaņi. Pludmales volejbolā sacentās astoņas komandas, bet volejbola spēlē 3+1 piedalījās divas komandas. Dalībnieki bija ieradušies pat no Ventspils, Engures un Valdemārpils. Futbolā četru komandu konkurencē uzvarēja Rojas novada futbolisti. Konkurentu komandas bija atbraukušas no Kolkas, Sabiles un Engures. Skeitparkā notika sacensības bērniem un jauniešiem ekstrēmajos sporta veidos – In-line, BMX un skeitbordā. Pļaviņā pie KC Rojas vidusskolas skolēni vadīja dažādas netradicionālās sporta aktivitātes. Paldies par darbu šajā svētku reizē tiesnešiem Gatim Simanovičam, Armandam Indriksonam, Valdim Dombrovskim, Valdim Kvālbergam, Ivaram Zūbergam un jaunajiem tiesnešiem – Zeldai un Adrijai Cielavām, Nikam Vansovičam, Magdalēnai Grīnvaldei, Amandai Indriksonei un Ievai Šaudenai.

Aktivitātes uz Rojas upes visas dienas garumā nodrošināja SUP  noma "Spura", piedāvājot piedzīvojumus uz ūdens.

Mazos un lielos svētku apmeklētājus svētkiem iekustināja rotaļprogramma "Pasaku meža akadēmija" ar lielajām lellēm Zaķi, Vāveri un Lāci, kuri zilās vasaras debesis virs svētku laukuma pieburbuļoja ar daudziem, daudziem maziem ziepju burbulīšiem.

Bibliotēkā norisinājās Latvijas simtgadei veltītā romāna atvēršana. Mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. Šoreiz pie lasītājiem dodas romāns „Vieta, kur sirds silst”.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa kopā ar sīkstākajiem novadniekiem

Pirms svētku gājiena Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  Rojas Jūras zvejniecības muzejā tikās ar  zvejniekiem, kuri savu darba mūžu iesāka tad, kad zvejnieku kolhozam "Banga" bija liela zvejas flote.

Ar sirsnīgu koncertu "Krāsas, krāsiņas, visu bērnu māsiņas" laukumā pie Kultūras centra svētku sajūtās skatītājus aicināja atvērties Rojas Kultūras centra bērnu kolektīvi: "Jāņabērni" /vadītājs Jānis Kalniņš/, bērnu tautas deju kolektīvs /vada Aiga Sīpola/ un, protams, Evas Fricbergas spridzīgie dejotāji.

Rojas novada iedzīvotāju un viesu dāvana Latvijai

Neizpalika arī svētku centrālais notikums – gājiens, kas savās rindās pulcināja Rojas novada uzņēmumus, pašvaldības iestādes, pašdarbnieku kolektīvus – ikvienu, kuram silst sirds, dzirdot vārdu "Roja". Kā ierasti, gājiena dalībniekus sagaidīja Rojas novada izpilddirektors Jānis Pūce, bez kura svētku gājiens nav iedomājams. Un tad jau klātesošos sveica Rojas domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kura kopā ar  vissīkstākajiem novada cilvēkiem, bijušajiem zvejas vīriem, uzvilka mastā Rojas novada karogu un svētkus pasludināja par atklātiem. Sveicot novadniekus svētkos, domes priekšsēdētāja pastāstīja par padarītajiem darbiem novadā, par to, ko drīzumā ir jāpaveic. Iepriecināja ar pozitīvām ziņām mūsu nākotnei – jaunajiem novadniekiem, kuri dzimuši periodā no pagājušā gada maija līdz šī gada maijam. Uzzinājām, ka mūsu novadā ir dzimuši 15 jaundzimušie: 7 meitenes un 8 zēni. Katra jaundzimušo mazuļu ģimene un katrs mazulis saņēma dāvanu no Rojas novada domes un Zaļo un Zemnieku savienības. Savā svētku sveicienā novadniekiem domes priekšsēdētāja īpašu uzmanību veltīja notikumam, kas ir arī novada iedzīvotāju un viesu dāvana Latvijai – pašu austajam Latvijas karogam. Par karoga aušanas procesu pastāstīja Muzeja vadītāja Inese Indriksone: "Šis ir tas gads, ko mēs vadām Latvijas dzimšanas dienas gaidās, bet pirms nieka diviem gadiem, mums bija aktuāls jautājums, ko dāvināt Latvijai šajā jubilejā. Skaidrs, ka dāvanai jābūt paliekošai un ar ieguldītu cilvēka mīlestības pievienotu vērtību. Dacei Brokai radās ideja, ka muzeja stellēs vajadzētu uzaust Latvijas karogu. Ja ir sapnis un ideja, tad zvaigznes sakārtojas pareizajās pozīcijās, un 2016. gada 28. maijā, starp citu, arī Rojas dienā, muzeja stellēs karoga pirmo diegu ieauda Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un trīs mūsu Goda zvejnieki. Šodien jūs redzat pabeigtu karogu, kuru auda divus gadus, piedaloties gandrīz 800 muzeja apmeklētājiem. Audēji bija gan novada viesi, gan daudz mūsu novada iedzīvotāju, un esmu pārliecināta, ka ar katru ieausto diegu tika ieausts katra audēja laba vēlējums un mīlestības apliecinājums mūsu zemei, mūsu Latvijai. Turpmāk šis karogs rotās katrus mūsu novada svētkus, bet ikdienā tas glabāsies muzejā, lai saglabātos pēc iespējas tālākām nākamajām paaudzēm.

Lai karogs taptu, milzīgs PALDIES Rojas vidusskolas bijušajai skolotājai Ērikai Gūtmanei, par atbalstu, ieguldīto darbu un daudzajām darba stundām, kuras pavadīja muzejā. Un par nesavtīgu savu zināšanu nodošanu tālāk! PALDIES arī Gundegai Balodei, kura savukārt bija tā, kas pārņēma šīs aušanas prasmes un karoga aušanas procesu noveda līdz šodienai!"

Pie svētku rozes un liela PALDIES tika arī Kārlis Pastors par šoferēšanu un Daiga Dambīte par zaļajiem pirkstiņiem.

Lai šo svētku atklāšanas brīdi padarītu krāsaināku, savus priekšnesumus rādīja senioru dāmu koris "Banga", sieviešu koris "Kalva", senioru dāmu vokālais ansamblis "Con Vita" ,  modes deju studija "Elfas", deju grupa "Gaspažiņas", PII "Saulespuķe" un "Zelta zivtiņa" audzēkņi, Rojas vidusskolas 9. klases jaunieši, Rojas MMS akardeonistu ansamblis , Jelgavas pūtēju orķestris "Zelmeri", kā arī Miķelis Gitendorfs ar veltījumu Rojai un Emīlija Paula Stivriņa runāja dzejoli veltītu vecmāmiņai.

Pļaviņā pie Kultūras centra varēja izmēģināt roku loku šaušanā, frisbija šķīvīša mešanā. Uzspēlēt riču-raču, laist lielus un mazus ziepju burbuļus kopā ar "Mārtiņa burbuļi" puišiem un darboties vēl citās aktivitātēs, kuras piedāvāja pasākuma organizētāji.

Ar litrafona dzidrajām skaņām uzmanību skatuvei piesaistīja jautrais "Mangulishow", un turpat varēja vērot pēdu klavieru koncertu.

Rojas novada svētku laikā Ploča parks pārtapa par vietu, kur visiem bija iespējams nobaudīt dažādus gardumus, kas tapuši šeit pat Rojas novadā.
Rojas Jūras zvejniecības muzejs novadniekus patīkami pārsteidza, atklājot izstādi, kuras vaininiece ir māksliniece, grafiskā dizainere Daiga Brinkmane, nu jau mūsu novadniece. Viņas darbu izstādi muzejā var apskatīt joprojām.

Svētku dižkoncerts pagāja nemanot, jo tajā uzstājās Rojā iecienīta mūzikas žanra pārstāvji – grupa "Colt" un solisti Atis Ieviņš, Ieva Sutugova un Alex.

Pašmāju muzikālā seriāla MEKLĒJAM SOLISTU dalībnieki

Ar sajūsmu skatītāji uzņēma pašmāju muzikālā seriāla "Meklējam solistu" koncertu. Bet vakarā varēja izlocīt kājas svētku ballē kopā ar grupu "Sestā jūdze", un svētki godam pavadīti.

Pasākuma organizētāji saka milzīgu PALDIES Rojas novada domei, Rojas DzKu un visiem, visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri neatteica, atbalstīja un jebkādā veidā piedalījās svētku organizēšanā un to veiksmīgā norisē. Īpašs PALDIES - Eduardam Kleinbergam un Mārim Maķiskim.

Savukārt es, raksta autore, saku PALDIES visam Rojas KC kolektīvam.

Līdz nākamajiem novada svētkiem ejams ceļš gada garumā, un te vietā novēlējums: lai katram novada iedzīvotājam un jebkuram cilvēkam, kurš lielākā vai mazākā mērā ir saistīts ar mūsu novadu, Roja būtu vieta, kur sirds silst!

 Iluta Graudiņa

Rojas upes zivju krājumi papildināti ar 7000 taimiņu smoltu mazuļiem

Šī gada 17. maijā Rojas upē tika ielaisti 7000 (septiņi tūkstoši) viengadīgie taimiņu smolti, kas izaudzēti z/i “BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiālē „Pelči”. Šo pasākumu nu jau var saukt par tradīciju, jo zivju mazuļi Rojas upē tiek ielaisti no 2007. gada. Taimiņu mazuļus ieguva no Rojas upē nozvejotiem vaisliniekiem. Taimiņu palaišanā piedalījās pārstāvji no Valsts vides dienesta Ventspils un Liepājas reģionālās pārvaldes, pārstāvji no zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Pelči” un pārstāvji no Rojas novada domes.

 

Taimiņu mazuļu ielaišanā upē piedalījās arī Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce (no kreisās) un zivju inspektors Rūdolfs Kalējs. L. Šnores foto

Zivju audzētavas pārstāvji taimiņu mazuļus Rojā nogādāja divas reizes, lai nodrošinātu lielāku iespēju zivju mazuļiem izdzīvot. Zivju mazuļu svars vidēji sasniedza 19 g un garums 5 cm. Tos ielaida Rojas upē pie tilta, lai īsāks ceļš līdz jūrai. “Šie mazuļi ir ļoti ņipri un dzīvīgi,” norādīja zivju inspektors Rūdolfs Kalējs. 

Zivju fonda pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” projekts Nr. 1.44. „Taimiņu mazuļu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā” norisināsies par kopējo summu 7 172,88 EUR, no kuriem Rojas novada domes līdzfinansējums ir 1 434,58 EUR, bet pārējo finansē Zivju fonds.

Ligita Šnore

Rojas novada svētki

Te Rojas osta, ielas, dārzi,

Te skolas nams un stārķu pāris,

Kurus visi zina vārdā saukt,

Te mūsu mājas, te mums augt.

Šīs ir  astotās klases skolēna Miķeļa Gitendorfa veltītās dzejas rindas Rojai. Visu dzejoli rojniekiem bija iespēja dzirdēt Rojas dienu atklāšanas koncertā.

Nu jau vairāk nekā desmit gadus maija pēdējā sestdienā Roja svin svētkus – Rojas dienas! Pēdējo gadu laikā svētki sākas jau dienu iepriekš. Par to ir prieks un lepnums, jo tas nozīmē, ka mums ir cilvēki, ar kuru darbu, aizraušanos mēs gribam dalīties, lai par viņiem zina arī plašāka sabiedrības daļa, ne tikai viņu ģimene un tuvākie draugi.

Svētku pasākumi sākās ar izstādi Rojas izstāžu zālē. Tā bija mūsu novadnieka Eināra Kalniņa medību trofeju izstāde. Izstādē bija un ir joprojām apskatāmas patiešām lieliskas zelta, sudraba un bronzas medaļas ieguvušas trofejas. Skatītājam ir iespējas apskatīt gan nomedītu dzīvnieku ragus, gan mežā vienkārši atrastus. Einārs stāsta, ka pirmos ragus atradis, kad mācījies ceturtajā klasē. Izstādes atklāšanā Einārs dalījās ar saviem mednieku stāstiem, kas bija lielisks papildinājums izstādei, jo kā gan citādi mēs uzzinātu, ka medību laikā zvēram ir sekots tikai ar zeķēm kājās, ka pie Kaltenes, ķerot lūsi, lai nomainītu baterijas tam pievienotajam raidītājam, ar kura palīdzību zinātnieki pēta lūša dzīvi, tas izsprucis paša švāģerim starp kājām. Man personīgs jaunums bija tas, ka, lai noskaidrotu aļņa vecumu, nav jāskaita pēc tā, cik ragos žuburu. Izrādās, ka tos milzīgos un smagos ragus alnis izaudzē nepilna gada laikā. Nobeigumā Einārs atzinās, ka vēlētos nomedīt āpsi, iespējas ir bijušas, bet neizskaidrojumu iemeslu dēļ tas nav izdarīts.

Einārs Kalniņš pie savām medību trofejām

Nākamais, īpašais pasākums notika Kultūras centrā, kur bija iespēja skatīt dokumentālo filmu "ZIEDONIS". Atklājot pasākumu, Dace Broka sacīja: "Ziedonis Linde muzicēja, radīja un visu kultūras dzīvi vadīja Rojā 30 gadus. Nu jau divdesmit gadus nav šī īpašā cilvēka mūsu vidū, bet šī māja glabā viņa soļus, vēl atceramies viņa jokus, mūziku, darbus.” Pasākumu atklāja Kultūras centra ZELTA FONDS – senioru koris "Banga" jeb Ziedoņa meitenes. Tas ir kolektīvs, kuru dibināja Ziedonis Linde un kurš darbojas joprojām. Vislielāko komplimentu kora dziedātājām izteica kāds skatītājs aiz manis – MANAS SKAISTĀS MEITENES. Koncertā piedalījās arī otrs Ziedoņa Lindes izveidotais kolektīvs – sieviešu vokālais ansamblis "Con Vita", kurš, starp citu, ir ceturtais labākais senioru sieviešu ansamblis valstī. Stāstot klausītājiem stāstu par Ziedoni caur mūziku, pasākums turpinājās ar filmu par Ziedoni. Kā teica Dace Broka: "Dziesmas tiek dziedātas ar mīlestību, un skatītāju aplausi ir mīlestības apliecinājums. Tādēļ arī radās doma, ka stāstu par Ziedoni ir jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Paša Ziedoņa divdesmit gadus nav mūsu vidū, un mēs atvadāmies arī no daudziem viņa laikabiedriem, bet šķita svarīgi šos stāstus saglabāt un apkopot filmā. To uzņēmās kāda jauna, drosmīga un uzņēmīga meitene Kristīne Vanaga. Tikai viņa pati zina, cik viegli vai grūti viņai bija šajā veidošanas procesā, jo Kultūrkapitāla fonda atbalsts tā arī netika sagaidīts. Bet neskatoties ne uz ko, filma ir gatava un tā izdevusies, jo veidota ar lielu cieņu pret cilvēkiem un mīlestību pret savu darbu. "

Dokumentālās filmas ZIEDONIS režisore Kristīne Vanaga

Pašā vakarā, pļaviņā pie kultūras centra izskanēja "Klusais koncerts" ar Kārli Kazāku. Šajā koncertā labi jutās ikviens klausītājs, pat tas, kura gaumē īsti nav Kārļa izpildītā mūzika. Siltais vakars, vasaras smarža, zilās debesis, pozitīvi un mierīgi klausītāji sasēduši uz plediņiem zālē... Pat uzmācīgie odi atvirzījās otrajā plānā, jo visam pāri skanēja VASARA. Ar savu vienkāršību, nesamāksloto sirsnību, saprotamo humora izjūtu Kārlis ar mūzikas palīdzību mūs apveda apkārt Latvijai. Koncerta pirmā dziesma izskanēja mums pazīstamā izloksnē, tā nāk no Vandzenes puses, un pēc dziesmas Kārlis smej: "Kurzemnieku lepnums nav dzīvs bez straujās valodas un lieki netērētajām vārda galotnēm. Forši, ka var tik ātri izrunāt un nav jāvelk garumā."

Muzicē Kārlis Kazāks

 Iluta Graudiņa

Ziņas