Ziņas

Jūnija beigās notiks Rīgas līča regate

Šī gada 26. jūnijā Baltijas aktīvākie burātāji pulcēsies uz Rīgas līča regati, kuras ietvaros notiks arī Latvijas jūras burāšanas čempionāts. Sacensības organizē Latvijas Zēģelētāju savienība sadarbībā ar Rojas novada domi un Kuresāres jahtklubu. Dalībnieki dosies piecu posmu distancē no Rīgas uz Romasāri, ceļā piestājot arī Rojā un Roņu salā. Burātāji sacenstīsies ORC, LYS un TEXEL grupās.

Jahtu kapteiņi pieteikties regatei var mājaslapā gulfofrigaregatta.eu reģistrācijas sadaļā.

Aicinājums pie ēkām pacelt Rojas novada karogu

Ievērojot jau izveidojušos tradīciju, aicinām vasaras sezonā mastos pie dzīvojamām mājām un iestādēm uzvilkt Rojas novada karogu.

Gadu gaitā ne viens vien mūsu novada viesis ir ievērojis mūsu tradīciju un novērtējis to kā svinīgu un patriotisku žestu. Šogad karogu mastā uzvilksim 26. maijā – Rojas novada svētku dienā, un lai tas plīvo līdz pat Zinību dienai.

Karogu var iegādāties novada domes kasē katru darba dienu no 8.00-17.15 (pusdienas pārtraukums no 13.00-14.00), piektdienās no 8.00-15.00.

Jānis Pūce,

Rojas novada domes izpilddirektors

Pirmās vieglatlētu sacensības atjaunotajā stadionā

Saulainajā 16. maija dienā mūsu renovētajā Rojas stadionā notika pirmās vieglatlētikas sacensības. Uz tām bija uzaicināti dalībnieki no Talsiem, Kuldīgas, Tukuma un Jelgavas. Kopā bija ieradušies ap sešdesmit dalībniekiem, kuri sacentās septiņās disciplīnās.Pēc sportistu iesoļošanas stadionā tika pacelts Rojas novada sporta skolas un valsts karogs. Sportisti uzklausīja Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas sportiskos novēlējumus, un visi klātesošie tika iepriecināti ar Evas Fricbergas deju grupas “Elfas” meiteņu jestro deju. Atbraukušo sporta skolu treneri tika iepriecināti ar piemiņas dāvaniņām.

U-16 grupā ( 2003.-2004.dz.g.) no mūsu sporta skolas startēja pieci audzēkņi. Egija Akmeņlauka izcīnīja pirmo vietu 3 kg lodes grūšanā, bet Samantai Skujiņai 2. vieta 800 m un 3. vieta 200 m skrējienā. Sacensībās vēl piedalījās Anna Elīza Doniņa, izcīnot 4. vietu 100 m skrējienā, Alisei Obolevičai 100 m skrējienā 5. vieta, bet Matīsam Muskeitam 4. vieta tāllēkšanā. Vēlreiz saku lielu paldies savai izcilajai tiesnešu brigādei - skolotājām Jutai Volanskai, Ingai Otmanei, Ilgai Mazkalniņai, Aigai Sīpolai, trenerim Valdim Dombrovskim un medmāsiņām Ligijai Vērpējai, Edītei Šnikvaldei, kā arī Ilonai Niklāvai, Jolantai Doniņai un Lindai Mēness. Paldies arī skolēniem – Rihardam Bramanim, Rodrigo Poberežnijam, Samantai Pētersonei, Talitai Zārdai, Martai Šermukšnei, Reilijai Davidovičai un Laurai Veģei. Protams, ka neiztikt arī bez sporta skolas direktores Tatjanas Kirilovas un stadiona saimnieka Armanda Indriksona atbalsta veiksmīgai sacensību norisei. Paldies skolotājam Egīlam Mūrniekam par foto mirkļiem. Prieks arī par atbalstītājiem stadiona tribīnēs! Uz tikšanos nākamajās sporta skolas rīkotajās sacensībās Rojā, 10. jūnijā U-12 vecuma grupai.

Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova

2 attēli

Parakstīts līgums par Rojas estrādes būvniecību

Šī gada 14. maijā svinīgā gaisotnē tika parakstīts līgums starp Rojas novada domi un SIA “A Celtne” par Rojas brīvdabas estrādes būvniecību un būvprojekta dokumentācijas izstrādi nesošajām būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzību. Rojas novada domes vārdā līgumu parakstīja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, no SIA “A Celtne” puses - valdes priekšsēdētāja Jana Klāviņa.

Uzņēmums apņēmies objektu uzbūvēt par kopējo summu 2 452 012,85 EUR bez PVN, pamatojoties uz Rojas novada domes veiktā iepirkuma „Rojas brīvdabas estrādes būvniecība un būvprojekta dokumentācijas izstrāde nesošajām būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzība”, ID Nr. RND2018/08/ERAF/SP rezultātiem un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa - “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 2. kārtā” projektā Nr.5.5.1.0/17/I/010 - “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”.

Projektā paredzēts uzbūvēt jaunu brīvdabas estrādi ar 1000 skatītāju vietām, autostāvvietas un gājēju celiņa posmu gar Ostas ielu, inženiertīklus un labiekārtot teritoriju.

Eva Kārkliņa: “Brīvdabas estrāde būs jauns vaibsts Rojas novada kultūras dzīvē, un mums kopīgiem spēkiem būs izdevies īstenot daudzu novadnieku sapni – izbūvēt vietu, kur visiem kultūras gardēžiem sanākt kopā un baudīt kvalitatīvus kultūras pasākumus! Vislielākais prieks par to, ka būvniecību veiks mūsu novada uzņēmēji. Protams, viņiem tā ir goda lieta un dubulta atbildība, bet, kopā strādājot, pēc gada jūnijā jau varēsim  griezt valšus jaunajā estrādē. Paldies Rojas novada domes Attīstības nodaļas speciālistēm Agnesei Veckāganei un Ligitai Šnorei par jau paveikto, jo tiešām paveikti liela apjoma darbi ar dokumentāciju, lai mēs nonāktu līdz šim brīdim, kad slēdzam līgumu ar būvnieku! ”

SIA “A Celtne” pārstāvji informē, ka būvdarbi tiks uzsākti, tiklīdz būs nokārtota būvatļauja.

Brīvdabas estrādes arhitektūras risinājumi

Brīvdabas estrādes jaunbūves garenass orientēta gruntsgabala ziemeļu – dienvidu virzienā tā, lai skatītāju amfiteātris būtu vērsts ar skatu uz jūru. Estrāde ir atvērta tipa būve ar jumta segumu visā tās garumā. Jumts veidots kā stilizēts ūdens vilnis no skatuves daļas līdz skatītāju amfiteātrim. Jumta nesošā konstrukcija ir telpiska metāla kopņu konstrukcija, kas balstīta uz monolītu dzelzsbetona joslu.

Skatītāju zāle – amfiteātris paceļas līdz 3,06 metru atzīmei, veidots trīs garensekcijās ar 1000 skatītāju sēdvietām, no kurām pirmās desmit rindās paredzēti soli ar atzveltnēm, bet nākamās - tikai soli. Personām ar īpašām vajadzībām sēdvietas paredzētas amfiteātra pirmajā rindā. Skatītāju zāles centrālajā daļā projektēts 10 m2 laukums skaņas un gaismas operatora pults novietošanai ar nepieciešamajiem komunikāciju pieslēgumiem. Zāles pamatnes konstrukcija veidota kā pakāpienveida monolīta dzelzsbetona plātne.

Pie jumta pārsegumu nesošo kopņu konstrukcijām paredzēts izvietot skatuves gaismas un akustiskās skaņas iekārtas. 

Skatuvi daļēji ieskauj kulišu telpas, kas skatuvi savieno ar mākslinieku, administrācijas telpām un palīgtelpām, tai skaitā: WC, dušas telpu, noliktavu, tehnisko telpu, kuras izvietojas aiz skatuves, estrādes būves apjoma ziemeļu daļā.  Skatuvei un deju laukumam  (6 m x30 m) paredzēts lapegles koka dēļu grīdas iesegums. Nokļūšana uz skatuvi no skatītāju zāles puses risināta ar pandusa palīdzību, kas ļauj arī personām ar īpašām vajadzībām nepieciešamības gadījumā nokļūt gan uz skatuves, gan aizskatuves telpās.

Priekšskatuves sānu malās ar pacēlumu nogāzē labākai redzamībai ir vieta ap 1000 skatītāju stāvvietām. 

Dace Klabere

Ziņas