Ziņas

Rojas kultūras centra dziedošie kolektīvi veiksmīgi piedalās skatēs un gatavojas Dziesmu svētkiem

Pavasaris tradicionāli ir dziedošo kolektīvu skatu laiks, un šis gads nav izņēmums. Marta sākumā uz Talsu novada skati Stendē devās Rojas kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Con Vita” Aigas Kažas vadībā. Skatē ansamblis tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu un izvirzīts uz zonas skati Kuldīgā 25. martā. Arī Kuldīgā “Con Vitas” pārliecinošais sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu.

Par augstajiem novērtējumiem priecājas gan pašas ansambļa dalībnieces, gan viņu vadītāja Aiga Kaža. Aiga atzīst, ka panākumu pamatā ir pareiza repertuāra izvēle. Šī gada skatēs ansamblis izpildīja tautasdziesmas “Es piedzimu māmiņai” un “Sidrabiņa upi bridu” Litas Krūmiņas un Skaidrītes Brūšnieces apdarē un Maijas Kīnes “Tēvzemei”.  Skatē Stendē ansamblis izpildīja visas trīs dziesmas, bet skatē Kuldīgā žūrijai, lai pieņemtu lēmumu, pietika ar divām ansambļa a capella izpildītajām dziesmām. Pēc panākumiem Kuldīgā “Con Vita” saņēma uzaicinājumu dziedāt ielu koncertā Rīgā 7. jūlijā – Dziesmu svētku laikā. No šī piedāvājuma ansamblis gan atsacījies, jo viņiem atvēlētās desmit minūtes ir pārāk īss laiks, lai to dēļ pavadītu Rīgā garu un nogurdinošu dienu.

Aiga Kaža un ansambļa dāmas no sirds pateicas Litai Krūmiņai un Skaidrītei Brūšniecei par veiksmīgo dziesmu aranžējumu un koncertmeistarei Brigitai Kvālbergai par ansamblim ziedotajām stundām. Aiga smejas, ka tagad jācenšas to kanti noturēt.

Aiga Kaža ir arī senioru kora “Banga’ diriģente, un šim kolektīvam skate vēl priekšā. Nākamajā nedēļā tiks izlozētas dziesmas, un tad pusotras nedēļas laikā tās būs jāapgūst. Aiga skatē cer vismaz uz 2. pakāpes diplomu, lai dziedātājām būtu prieks un gandarījums par labi paveiktu darbu. Ceļazīme uz Dziesmu svētkiem kolektīvam jau rokā, bet vēlmi piedalīties Dziesmu svētkos izteikušas vien 15 dziedātājas. Tas ir saprotams, jo kolektīvā pārsvarā dzied sievietes gados, un ne visām ir pa spēkam izturēt lielo fizisko slodzi, ar ko neapšaubāmi nākas rēķināties svētku laikā. Aiga ir pārliecināta, ka gan garās mēģinājumu stundas, gan lielo slodzi pārbraucienos un koncertos var izturēt tikai tie cilvēki, kas no sirds mīl dziesmu un dziedāšanu.

Dziesmu svētkiem nopietni gatavojas arī kultūras centra sieviešu koris “Kalva”. 8. aprīlī Balgalē notikušajā sieviešu koru salidojumā koristes kārtīgi patrenējušās, izdziedot Dziesmu svētku repertuāru, ko “Kalvas” diriģente Baiba Muskare vērtē kā skanīgu, bet ne vieglu. Nākamā nopietnā uzstāšanās 28. aprīlī Talsu novada koru skatē. Kā skaidro Baiba, koru skates ir kā mēraukla kolektīvam, pierādījums tam, ka tas ir nopietni strādājis un ir tiesīgs būt Dziesmu svētku dalībnieku pulkā. Baibai pašai Dziesmu svētku skaits, kuros viņa piedalījusies, jau sen kā sajucis, bet viņa ar prieku vēro jaunās koristes, kuras ir tik laimīgi satraukušās pirms saviem pirmajiem Dziesmu svētkiem. “Viena traka tauta ir tie latvieši”, smejas Baiba un piebilst, ka vēl jau tikai daži mēģinājumi un – jāaun kājas!

Dace Klabere

Pārsteigums jubilejā

Dažas dienas pirms savas 80. dzimšanas dienas patīkamu notikumu piedzīvoja skolotāja Ērika Gūtmane. Divpadsmit viņas bijušie skolēni, kurus skolotāja audzināja no 1. līdz 12. klasei, bija ieradušies sveikt savu audzinātāju jubilejā.

Kā pastāstīja skolotāja, šī klase īpaši iespiedusies viņas atmiņā un sirsniņā, jo kopā pavadīti veseli divpadsmit gadi! Jau skolas laikā šie skolēni sevi parādījuši kā lieliskus organizatorus, un, kā pierādīja audzinātājas sveikšana jubilejā, skolas laikā gūtās iemaņas nekur nav zudušas.

Skolotāja Ērika Gūtmane visu darba mūžu – 45 gadus, atdevusi darbam skolā, mācot mājturību. Šūt, adīt, tamborēt, mezglot, aust, iekārtot māju un gatavot ēst – visas šīs gudrības, kas lieti noderēja ikvienai meitenei, skolotāja pasniedza, viņas pašas vārdiem runājot, ar prieku un no sirds. Rokdarbi ir Ērikas Gūtmanes mīlestība mūža garumā. Protams, ka mammas un vecmāmiņas adījumi silda arī dēla Agņa ģimeni – vedeklu un mazmeitas Lieni un Elīzi. Bešā nekad nav atstāti arī radi un draugi. Tikai pirms gadiem pieciem skolotāja pielikusi punktu savam sirdsdarbam aušanai, atdāvinot stelles Rojas vidusskolai.

Skolotājas gaitas Ērika Gūtmane sāka tālajā 1958. gadā Lubezeres astoņgadīgajā skolā. Sākotnēji viņa bija tikai pionieru vadītāja, vēlāk arī pamatskolas skolotāja. No 1960. gada Ērika Gūtmane sāka mācīt arī darbmācību meitenēm. Darbs ar bērniem un rokdarbi tā iepatikušies, ka viņa iestājusies Liepājas pedagoģiskajā institūtā, kuru absolvēja 1966. gadā, iegūstot pamatskolas un darbmācības skolotājas specialitāti. No 1966. gada Ērika Gūtmane sāka strādāt Rojas vidusskolā. Viņa atzīst, ka savā darbā daudz mācījusies no vecākajiem kolēģiem, kuri allaž bijuši ļoti atsaucīgi un pretimnākoši.

Paralēli darbam Rojas vidusskolā skolotāja piedalījusies aušanas un rokdarbu pulciņos. Visu, ko skolotāja jebkad darījusi, viņa darījusi no visas sirds un dvēseles., neliedzot savu padomu un praktisko palīdzību nevienam. Un arī tajā dienā, kad viņas bijusī audzēkne zvanījusi, lai it kā palūgtu palīdzību, (patiesībā vajadzēja tikai noskaidrot, vai noteiktajā dienā audzinātāja būs mājās), skolotāja, ne mirkli nešaubīdamās, atbildējusi, ka viņu gaidīs un savu padomu neliegs.

Dace Klabere

37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aprīļa sākumā apkopojusi informāciju no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37!

Kurzemē  ģimenes vide un mājas nepieciešamas 37 bērniem no 9 pašvaldībām – Aizputes (4 bērniem), Brocēnu (1 bērnam), Kuldīgas (5 bērniem), Liepājas (6 bērniem), Saldus (5 bērniem), Skrundas (1 bērnam), Talsu (1 bērnam), Ventspils novada (3 bērniem) un Ventspils pilsētā (11 bērniem). Ar apkopoto informāciju var iepazīties ŠEIT. Par iespēju iesaistīties jāinteresējas attiecīgā novada bāriņtiesā.

Informācija sagatavota projekta "Kurzeme visiem" ietvaros ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.  Uzzini vairāk: www.kurzemevisiem.lv

Avots: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Informāciju sagatavoja     
Inese Siliņa           
Kurzemes plānošanas reģiona         
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

4 attēli

Iespēja mācīties

Ja esi nodarbināta persona vecumā no 25 gadiem, tev ir iespēja pieteikties apmācībām Rojā, Talsos vai citā Latvijas vietā, kur tiek organizētas mācības pieaugušajiem projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Vēl līdz 16. aprīlim ir iespējams pieteikties apmācībām Rojā izglītības programmās - personām ar priekšzināšanām Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” (44 st.) un Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” (160 st.).

 

90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums. Plānotais mācību sākums – jūnija mēnesis. Mācībām Rojā var pieteikties, aizpildot iesniegumu Rojas tūrisma informācijas centrā.

Talsos iespējams pieteikties sekojošām izglītības programmām: „Tūrisma produktu izstrāde” (160 st.); „Konferenču un semināru apkalpošana” - (160 st.); "Datorprogrammas interjera noformējuma (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati" - (80 st.). Mācības organizē Talsu Pieaugušo izglītības centrs, kontaktpersona Inga Sokolova. Tālrunis: 26518464; e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv

Mācību centrs “BUTS” Talsos arī piedāvā vairākas apmācību programmas: “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” – 40 st.; “Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” – 16 st.; “Punktveida metināšana” – 80 st.; “Datu analīze un sagatavošana MS Excel” - 40 st. Sīkāka informācija pa tālruni 63291123; e-pasts: talsi@buts.lv

Laidzē tiks piedāvāts apgūt šādas izglītības programmas:

Profesionālās tālākizglītības programma „Būvdarbi”, kvalifikācija „Apdares darbu strādnieks” – 640 st.

„Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā” – 80 st. Bez priekšzināšanām.

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” – 80 st. Bez priekšzināšanām. Sīkāka informācija - Sarmīte Rozenberga; tālrunis: 63221886; e-pasts: laidze@rvt.lv

Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā iespējams iepazīties internetā –www.macibaspieaugusajiem.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, tālrunis: 28630590; e-pasts: tic@roja.lv

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore

Ziņas