Ziņas

Ģimeņu sporta diena

Ar plašu sporta aktivitāšu klāstu 2. decembrī Rojas novada Sporta skolas darbinieki organizēja ģimeņu sporta dienu. Tradicionāli tiek spēlēta kāda sporta spēle, un šogad tas bija futbols. Kā vienmēr, tika mesti basketbola soda metieni un šautriņas, izpildīti sitieni florbola un futbola vārtos.

Lielu patikšanu un prieku sagādāja netradicionālie sporta veidi. Šoreiz tika gāzti gan lieli, gan mazi ķegļi, lidināti mērķos kartona "šķīvīši", mestas pasaku končas un meklēti rūķi, gājām uz pusapaļajām vingrošanas bumbām aukliņā un lecām tāllēkšanu no vietas.
Šogad dalībnieku nebija daudz, varbūt tāpēc, ka divām basketbola komandām šajā dienā bija izbraukuma sacensībās, bet varbūt, ka kādiem vajadzēja pārvarēt savu kūtrumu vai nedrošības sajūtu. Šī bija lieliska iespēja ģimenei pabūt kopā, jo zināma ir patiesība, ka dažādu pasākumu apmeklēšana kopā ar bērniem stiprina ģimenes saites. Vecāki ar savu piemēru māca bērnam veselīgu dzīvesveidu, kopā sportojot veidojas sirsnīgākas attiecības un ir kopīgs, patīkams notikums dzīvē. Kā pirmie uz sporta dienu ieradās Valteru ģimene no Valgalciema. Viņiem tika pasniegta pārsteiguma balva - 2018. gada jaunais Rojas kalendārs.         

Šajā dienā tika izcīnīta 1. vietas medaļa tāllēkšanā no vietas. “Rūķu” grupā - līdz 7gadu vecumam uzvarētāji bija Kārlis Dālderis un Alise Valtere. No lielajām meitenēm Annija  Ķevle -186 cm, bet no zēniem Patriks Upners – 224 cm. Turpretī no vecākiem - Baiba Dāldere -176 cm, bet Mariuss Dālderis-250 cm. Viņam arī visvairāk punktu basketbola soda metienos 5/10, bet mamma Baiba Dāldere bija visveiklākā iešanā uz pusapaļajām vingrošanas bumbām - 3apļi. Precīzākā šautriņu mešanā no lielajām meitenēm - Aleksa Šeina -234 punkti, visvairāk konfekšu “kārajā mutē” sameta tētis Marats Šeins-13 /15, no mammām visvairāk punkti ķegļu gāšanā Lienei Voronovai - 23. Rūķus visātrāk atrada komanda ”2+1”- Kristaps Cielavs, Ernests Vonda un arī Anita Raspopova - 1min. 40sek., bet futbolā uzvarēja komanda “Kārlis & CO” - Patriks Upners  ar krustmāti Sintiju Ķevli, Kārlis, Baiba, Mariuss Dālderi un Annija Ķevle.

Visi bērni saņēma saldumu paciņu, bet uzvarētājas ģimenes tika apbalvotas ar diplomiem un saldajām balvām, arī vecāki tika pie savām “zelta medaļām”.

Paldies tiesnešiem - Ilonai, Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes “Spārni” meitenēm Evai Kiršteinei, Sintijai Balodei un Alisei Maslobojevai, stadiona vadītājam Armandam Indriksonam un, protams, sporta skolas treneriem Valdim, Gunāram un medmāsai Edītei par labi paveikto tiesneša darbu.                                                                                    

Lai gaišas domas palīdz veikt lielus un mazus darbus svētkos un ikdienā!

Lai visiem patīkams un jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Trenere Anita Raspopova

Gada nogales veikums un plāni Jaunā gada sākumam

Esam godam patriotiski pavadījuši novembri, ko visā Latvijā sauc par Patriotisma mēnesi, un nu jau varam saklausīt Ziemassvētku tuvošanos un Vecgada vakaru, kad atkal kalsim plānus Jaunajam - Suņa gadam.

Mūsu pašvaldībā esam daudz pastrādājuši, lai Jauno gadu sāktu ar daudzām jaunām lietām.

Esam konstatējuši, ka ir samazinājies jauniešu centru apmeklētāju skaits, jo daudzi no šī vecuma  izauguši, citi savas intereses realizē citviet, bet ēkas pašvaldībai vienalga jāuztur, tāpēc esam pavēruši plašāk šo centru durvis un nosaukuši tos par brīvā laika pavadīšanas centriem. Kā virsuzraudzību šeit vairs neveiks Sociālais dienests, bet gan Inga Lēmane, kuras jaunais amats būs brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” vadītāja, un viņas pienākums būs turēt rūpi arī par centriem Rudē, ko vadīs Māra Folkmane, un centru Melnsilā, ko turpinās vadīt Ludmila Ozola. Tāpat kā līdz šim, arī nākošajā gadā Inga Lēmane sniegs konsultācijas lauksaimniekiem Rudē.

Kamēr vēl nebija nodots ekspluatācijā Rojas stadions, daudzkārt interneta vietnēs izskanēja bažas, ka sportot gribētājiem vakaros stadiona izmantošana tiks liegta vai ierobežota, un daudzos mulsumu radīja žogs. Pašreiz ar jauno situāciju visi ir apmierināti un pieraduši. Vakaros līdz pulksten 21.00 stadions ir izgaismots un ikvienam sporta entuziastam pieejams, tikai atsaucība ir maza, tāpēc aicinu iedzīvotājus pārcelties no virtuālās vides uz sportisko realitāti!

Līdz nākamā gada martam iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus turpinās sniegt SIA “Eco Baltia vide”, bet no aprīļa to veiks atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”. Tuvākajā laikā iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt līgumus, tāpēc aicinu sekot līdzi jaunākajai informācijai!

Lielu darbu paveikusi SIA “Rojas DzKU” administrācija, iesniedzot Finanšu institūcijā “Altum” pieteikumus uz septiņu Rojas daudzdzīvokļu māju renovāciju. Visi septiņi pieteikumi ir akceptēti un, pamatojoties uz māju vecāko un iedzīvotāju vēlmēm, pašlaik tiek veiktas izmaiņas jumta vai fasāžu materiālu izvēlē un citās sadaļās. Pēc projektu izmaiņu saskaņojumu saņemšanas no Altum, nākamā gada sākumā tiks izsludināti iepirkumi uz būvdarbu vadītāja darbu veikšanu un būvniecību. Lai īstenotu šo ieceri, darba būs daudz, un paldies iedzīvotājiem par sapratni un vēlmi dzīvot skaistā, estētiski pievilcīgā vidē, protams, neaizmirstot par energoefektivitāti!

Pašreiz vēl gan nav skaidri nosacījumi, bet nākošajā gadā būs iespēja veikt nelielus ieguldījumus infrastruktūrā, jo visām 19 piekrastes pašvaldībām būs iespēja apgūt Eiropas Savienības finansējumu par kopējo summu 200 000.00 EUR. Vēl neesam atmetuši cerību, ka varētu izdoties labiekārtot peldvietu pie Rudes dīķa. Vērtēsim, kāds būs pieejamais finansējums, un ko par šo naudu varēsim paveikt!

Vēl ir dažas idejas par nākamo gadu, jo, mūsuprāt, tāds pakluss ir Kaltenes ciems un Valgalciems. Sanācām neliela interesentu grupiņa un vienojāmies par aktivitātēm šajos ciematos: 23. jūnijā plānota Kaltenes kluba ēkas nodošana ekspluatācijā pēc renovācijas, un Līgo vakara zaļumballe, bet 21. jūlijā esam ieplānojuši Kaltenes svētkus kopā ar kino vakaru. 11. augustā, kad visā Latvijā notiks Latvijas simtgades zaļumballes, mūsu novada ļaudis varēs ballēties Valgalciemā. Esmu priecīga, ka kultūras un sabiedriskās dzīves organizatores pienākumus uzņēmusies Skaidrīte Kučāne. Pēc Kaltenes kluba ēkas remonta ieplānots, ka šeit būs gan radošās darbnīcas, gan izvietoti izzinoši stendi par Kaltenes un Valgalciema vēsturi, ciematu veidošanos un zvejniecības tradīcijām, gan  iespēja jubilejām vai citiem pasākumiem izmantot zāli, tiks labiekārtots sanitārais mezgls, kas līdz šim šeit bija liela problēma, kā arī būs iespēja organizēt atpūtas nometnes.

Pašreiz notiek darbs pie jau iesāktajiem projektiem un, tā kā ieceru ir daudz, esiet cītīgi informatīvā izdevuma “Banga” lasītāji, jo gan šeit, gan mūsu pašvaldības mājaslapā informēsim iedzīvotājus par jaunumiem un notikumiem mūsu novadā.

Paldies visiem un ikvienam, kurš piedalījās Labdarības koncertā 17. decembrī gan kā dalībnieks, gan skatītājs, gan ziedotājs! Šoreiz saziedotā naudiņa tiks tām audžuģimenēm, kuras dalās ar savu mīlestību un rūpējas par tiem mūsu novada bērniem, kuru bioloģiskajiem vecākiem pietrūkusi mīlestība un labestība. Paldies kultūras centra darbiniekiem par ieguldīto darbu, radot ikvienam svētkus un iespēju šajā steidzīgajā pirmssvētku laikā baudīt labu mūziku, dziesmas un Ziemassvētku noskaņu.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

SIA “Rojas DzKU” saņem veicināšanas balvu

Šī gada 6. decembrī Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā Valsts vides dienests un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija godināja uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, kas mazina ietekmi uz vidi. Šogad iekļaušanai Valsts vides dienesta veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības.

Rojas novada iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka viņi saņem viskvalitatīvāko ūdeni visā reģionā. Ar šādiem vārdiem beidzās Valsts vides dienesta pārstāves pieteikums uzņēmumam SIA “Rojas DzKU” saņemt veicināšanas balvu “Izaicinājums ceļā uz “Zaļās izcilības balvu””.  Valsts vides dienests uzņēmumu “zaļajā sarakstā” iekļauj uz trim gadiem, tā apliecinot lielu uzticēšanos un labvēlības statusu no Dienesta puses. Jāpiebilst, ka no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējiem starp laureātiem tika izvirzīti divi uzņēmumi no Latvijas – SIA “Rojas DzKU”, aiz sevis atstājot SIA “Jelgavas ūdens” ar mazāk iegūto vērtējamo punktu skaitu.

Uzņēmuma vadītājs Ivars Jaunozols izsaka vislielāko pateicību SIA “Rojas DzKU” ūdenssaimniecības vadītājam Haraldam Valdemāram, darbiniekiem Nikolajam Šeinam, Vilnim Pētersonam, uzņēmuma administrācijai un visam kolektīvam par ieguldīto darbu. Paldies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim Pūcem, domes deputātiem par morālo un finansiālo atbalstu mūsu darbā, lai Rojas novada iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

 

Dace Klabare

Brīnumi notiek

17. decembra pēcpusdienā Rojas kultūras centrā notika kārtējais labdarības pasākums “Kas dārgāks ir par zeltu”, ar mērķi popularizēt audžuģimeņu nozīmi bez vecāku gādības palikušo bērnu dzīvē. Kā, atklājot pasākumu, teica tā vadītājs Valters Krauze – ne visi bērni vēl ir ar mieru smaidīt, un ne visiem ir, kam smaidīt. Latvijā vēl ir ļoti daudz bērnu, kas ilgojas pēc mājām, un nav būtiski, cik viņiem ir gadu. Ģimenes siltums, māmiņas un tēta rūpes tiem, kam ir ģimene, liekas tik pašsaprotami, taču tā, diemžēl, nav visiem bērniem, tādēļ vislabākā dāvana ne tikai Ziemassvētkos, bet visā dzīvē šiem bērniem būtu ģimene. Ģimene, kurai viņš būtu vajadzīgs, kurā viņu mīlētu, lolotu un par viņu rūpētos.

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce uzsvēra, ka šī problēma ir aktuāla ne tikai Sociālajam dienestam un citām valsts un pašvaldības iestādēm, bet patiesībā tā ir ikviena cilvēka, visas Latvijas sabiedrības atbildība, lai mēs terminu bērnunams varētu aizmirst uz visiem laikiem. “Arī Rojas novadā ir bērni, kuri dzīvo audžuģimenēs. Rojā ir tikai viena audžuģimene, tādēļ mūsu novada bērni spiesti dzīvot audžuģimenēs Tukuma, Kandavas novadā un Priekulē. Mēs priecātos, ja šādu audžuģimeņu Rojas novadā būtu vairāk. Ikvienam no mums vajadzētu atvērt savas sirdis, apstāties un padomāt, kā jūtas bērns, kurš atrodas bērnunamā. Arī viņš grib būt laimīgs un mīlēts, tādēļ padomāsim, ko mēs katrs varētu darīt, lai palīdzētu šiem bērniem”, aicināja Lāsma Pūce. Protams, audžuģimene vienmēr būs tikai alternatīva, jo vislabāk bērnam ir būt savā ģimenē, pie saviem vecākiem. Naivi būtu cerēt, ka pēc labdarības pasākuma pie bāriņtiesas durvīm stāvēs rinda cilvēku, kuri vēlēsies kļūt par audžuģimenēm, tāpēc Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa aicināja ikvienu līdzcilvēku pavērot apkārtni, paskatīties uz savu radu, draugu un kaimiņu ģimenēm un vajadzības gadījumā pielikt savu plecu, palīdzēt un atbalstīt, lai vispār nerastos situācija, kad no ģimene ir jāizņem bērni. Aicinot ikvienu būt vērīgākiem, domes priekšsēdētāja pateicās visām tām audžuģimenēm, kuras ir uzņēmušās rūpes par dzīves pabērna lomā nonākušajiem bērniem, uzsverot, ka viņi ir dabas doti cilvēki ar ļoti plašām sirdīm. “Varbūt tiešām klusie Ziemassvētki arī mūsu sirdis darīs priecīgākas un mēs paši kļūsim vērīgāki. Nevajag jau nemaz tik daudz, tikai saņemt drosmi un dalīties ar to, kas jau mīt mūsu sirsniņās”, aicināja Eva Kārkliņa.

Par esošo situāciju informēja arī Rojas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe. Viņa pateicās tām audžuģimenēm, kurās atrodas Rojas novada bērni, kuriem bija nepieciešamas mājas un vecāku sirds siltums. Pavisam 13 Rojas novada bērni atrodas audžuģimenēs. Kā jau tika teikts, Rojas novadā ir tikai viena audžuģimene, tāpēc arī bāriņtiesas vadītāja aicināja ikvienu klātesošo padomāt un varbūt spert šo būtisko un svarīgo soli, kļūstot par audžuģimeni. Ceļš līdz bērna nonākšanai ģimenē ir ilgstošs, taču, ja vien ir tāda vēlme – kļūt par audžuģimeni, ir tikai jāsper pirmais solis – jāuzraksta iesniegums Bāriņtiesai, un tad jau sekos tālākās formalitātes. Domāju, ka klātesošiem labs piemērs bija Bērziņu ģimene no Talsiem, kura dalījās savā pieredzē, kā kļuvusi par audžuģimeni divām meitenītēm un apgalvoja, ka nekas nav neiespējams, ja vien ir tāda vēlme.

Savā audžuģimenes pieredzē dalījās arī vienīgā audžuģimene mūsu novadā – Valteru ģimene. Kā atzina piecu audžubērnu mamma Justīne Valtere, bērni ir viņas labākie draugi, bet uzticības persona – vīrs Arvis. Par īstu pārbaudījumu ģimenei izvērties Justīnes slimošanas laiks, taču, veiksmīgi pārvarējusi krīzi, Valteru ģimene tupina rūpēties par saviem mīluļiem un pats galvenais – gaida ģimenes pieaugumu. Valteru ģimene ir nolēmusi pieņemt savā ģimenē zīdainīti, lai mazajā cilvēciņā varētu ieguldīt pēc iespējas vairāk mīlestības. Justīne vēlētos, lai viņas ģimenes piemēram sekotu citas ģimenes Rojas novadā. Tā būtu iespēja dalīties vienam ar otru pieredzē un drošāk iziet sabiedrībā, jo Justīne neslēpj, ka dažkārt ir jāsaņemas un jānorij rūgtums, jo ne visi saprot audžuģimenes rūpes un sūtību.

Ar videofilmas starpniecību klātesošie tika iepazīstināti arī ar Ausmu Leimani no Kandavas novada. Ausmas kundze ir sargeņģelis vienam no mūsu novada bērniem, meitenei, kuras dzīvē viņa ir tik svarīga, ka saņēmusi meitenes pašas ar mīļumu veidotu atzinības rakstu – Ausmai Leimanei par labsirdību un mīļumu pret bērniem, ko nozīmības ziņā audžumamma pielīdzina valsts prezidenta atzinībai. Kandavas novads īpaši izceļas ar audžuģimeņu skaitu un, kāpēc gan Rojas novads nevarētu sekot viņu piemēram?

Šajā vakarā izskanēja vēl kāds stāsts. Tas bija stāsts par Markusu, puisi, kura sapņus piepildīt patiesībā ir tik vienkārši! Markus ir Rojas vidusskolas 11. klases skolnieks – centīgs, sportisks, draudzīgs puisis, kuram arī nav iespēja augt savā ģimenē. Lai veiksmīgi pabeigtu vidusskolu, Markusam nepieciešams portatīvais dators. Viņš jau netīko pēc jauna, tikko no veikala, tādēļ ikviens zālē sēdošais tika lūgts padomāt, vai viņam plauktā nestāv lieks, putekļiem klāts dators, kas tik lieti noderētu zinātkārajam puisim. Un šeit man, aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāsaka, ka brīnumi notiek! Zēna lūgums tika saklausīts jau pasākuma laikā, un pavisam drīz viņš tiks iepriecināts ar pavisam jaunu datoru!

Pasākuma nobeigumā Lāsma Pūce pateicās katram, kas atrada laiku atnākt, un aicināja dalīties priekā un mīlestībā, un atcerēties par tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus, un kuriem ir vajadzīgs mūsu labais vārds, siltais smaids, labestība, pieskāriens no sirds. Labdarības pasākuma laikā tika saziedoti 429,71 eiro, kas tiks izlietoti audžuģimeņu īpašajām vajadzībām.

Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri rūpējās par to, lai labdarības pasākums izvērstos īpaši sirsnīgs – pasākuma vadītājam Valteram Krauzem, dziedātājiem Normundam Rutulim, Jānim Kalniņam, Marikai Timermanei un visiem Rojas kultūras centra pašdarbības kolektīviem, kuri kuplināja koncertu, kā arī kultūras centra darbiniekiem Dacei Brokai, Ārijai Veidei, Marekam Štālam un Arnim Enzelam.

Dace Klabere

Ziņas