Ziņas

Rojas novada sporta skola informē

Rojas novada sporta skola turpina uzņemt audzēkņus 2017./2018. m. g..

 

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā
(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);
2. Dzimšanas apliecības vai pases kopija;
3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst nodarboties izvēlētajā sporta veidā.

Tālr. nr. informācijai 29617771, direktore T. Kirilova

LVMI "Silava" Meža Programmas 2017 seminārs

8.septembrī Rojā, Kultūras centrā, Zvejnieku ielā 5 notiks seminārs par sekojošām tēmām: Medības, Medību likums, medījamo dzīvnieku skaita regulēšana. Atbalsts Latvijas medniekiem nacionālā un ES līmenī. Meža dzīvnieku skaita regulēšana. Āfrikas cūku mēris, situācija un risinājumi. Ieroču aprites likums.

 

Seminārs ir bezmaksas. Informācija un pieteikšanās: 25414008 vai ml@hs.lv

Septembrī veselības veicināšanas pasākumi Rojas novada iedzīvotājiem

Septembra mēnesī ir paredzēti dažādi veselības veicināšanas pasākumi Rojas novada iedzīvotājiem projekta ietvaros - ES fonda projekta “Esi vesels -ieguldījums tavai nākotnei” Nr.9.2.4.2./16/I/044

Ikviens esat aicināti piedalīties un pieteikties uz šādām aktivitātēm:

  • MFC “Strops” telpās 14:00 notiks radošās darbnīcas “Mākslas terapija” nodarbībasmākslas terapeites vadībā pieaugušām personām, trešdienās - 6.09.,20.09.,27.09. un bērniem, Rojupes BJIC “Varavīksne” pulksten 16:30;
  • MFC “Strops” telpās 9:15 notiks vingrošanas nodarbības pieaugušām personām, ko vadīs fizioterapeite, piektdienās 08.09.,15.09.,22.09.,29.09., kā arī Rudē, Rojupes BJIC “Varavīksne” pulksten 11:00 un Melnsils BJIC pulksten 14:00;
  • Nūjošanas grupas nodarbības pieaugušām personām  ir paredzēts turpināt oktobra mēnesī -ceturtdienās;
  • Aicinām vecākus pieteikt Rojas novada bērnus uz vingrošanas nodarbībām, ko vadīs fizioterapeite Vita Lakša. Vingrošanā piedalās bērni vecumā no 8-12 gadiem, MFC “Strops” telpās,  otrdienās 05.09.,12.09.,19.09.,26.09. no 14:00-15:00 un 15:00-16:00.

Vingrošana turpināsies oktobrī, novembrī  un decembrī

  • Rojas novada iedzīvotāji aicināti apmeklēt organizēto slimību profilakses informatīvo pasākumu Veselības diena Rojā “Vesela sirds un stipri asinsvadi” 9.septembrī, sestdien pulksten 16:00, Rojas Kultūras centrā - lielajā zālē. Pasākuma laikā lektori no “Latvijas Sarkanā Krusta” biedrības informēs par  to, kā pievērst iedzīvotāju uzmanību sirds un asinsvadu slimībām, to profilaksei un savlaicīgai ārstēšanai.
  • Rojas vidusskolā bērniem un jauniešiem no 4 - 12.klasei 12. septembrī notiks garīgās veselības informatīvais pasākums “Kas tev jāzina par atkarību”, kur sniegs informāciju interaktīvā veidā par datora atkarības kaitīgo ietekmi, veicinās izpratni par drošu un veselīgu vied ierīču un interneta lietošanu, informēs par jauno tehnoloģiju lietošanas riskiem.  

Telefons informācijas iegūšanai 28356568
Informāciju sagatavoja Lienīte Voronova- 
atbildīgā par projekta vadības nodrošināšanu 

Konkurss "Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai"

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtešanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ziņas