Ziņas

RMMS dalība konkursā ,,Jūras zvaigzne’’

18. oktobrī agrā rīta stundā trīs Kora klases skolēni - Fricis Dravnieks, Luīze Elza Bertholde un Keita Anna Mitenberga, kā arī viņu pedagogi devās uz Ventspili, lai kāptu uz nesen atklātās koncertzāles ,,Latvija" skatuves un piedalītos V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkursā „Jūras Zvaigzne”. Konkursā piedalījās ap 80 dziedātāju no 21 Latvijas mūzikas skolas. Mūsu skolas audzēkņi startēja konkurences ziņā visplašāk pārstāvētajā A (solistu) kategorijā. Mūsu Fricis tika pamanīts un saņēma žūrijas specbalvu par bezbailīgāko uzstāšanos. Šogad žūrijas pienākumus veica diriģents Jānis Ozols, diriģente Nora Kalniņa un PIKC ,,Ventspils Mūzikas vidusskola'' direktora vietniece un komponiste Maija Solovjova.

Liels paldies Fricim, Luīzei, Keitai, kā arī skolotājām Litai Krūmiņai un Inesei Ozoliņai, koncertmeistarei Ilonai Stepanovai par ieguldīto darbu, kā arī audzēkņu vecākiem par atbalstu! Paldies arī šoferītim Imantam par drošo braucienu!

RMMS direktora vietniece izglītības jomā

Aija Kaļiņičenko

Informācija

9. novembrī plkst. 11.00 Rojas vidusskolas sporta zālē Rojas novada invalīdu biedrības un novada senioru sporta diena “Pretī rudenim!”. Tuvāka informācija pa tālruni 29617771.

Pieejamā Roja

15. oktobrī Rojā viesojās ap 20 cilvēku no Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Brauciena mērķis bija iepazīties ar pieejamības risinājumiem projekta „Dabas tūrisma pieejamība (UniGreen)” ietvaros izveidotajās dabas takās Kurzemē.
Cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (trīs pārvietojās ratiņkrēslos un viens ar rolatoru), apmeklēja Rojas pludmali un tur pieejamās pastaigu laipas.

Šo cilvēku nepieciešamības un vajadzības mēs spējam izprast un apzināties tikai tad, kad esam nonākuši ciešā saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Izejot ar šiem cilvēkiem dabā, izstaigājot mūsu pludmalē ierīkoto infrastruktūru,  mums tika dota lieliska iespēja apzināties savas vājās puses un problēmas, kuras būtu vēl jārisina, lai mūsu apkārtējā vide kļūtu vieglāk pieejama.
Brauciena dalībnieki atzina, ka Rojas publiskā pludmale ir labi aprīkota. Cilvēkiem ratiņkrēslos pa šeit ierīkotajām laipām ir viegli pārvietoties,  uz izveidotajām skatu platformām pludmalē ir iespējams uzbraukt un  vērot jūru. Patiesas emocijas un prieks bija vērojams šo cilvēku sejās, jo ne visiem nokļūšana līdz jūrai ir pašsaprotama un ikdienišķa.

Un, ja ir vēlme, tad arī līdz pašai jūrai ir iespējams aizkļūt ar ratiņkrēslu, piepalīdzot asistentam.

Sava brauciena noslēgumā apmeklētāji, protams, vēlējās iegādāties arī  kādus zivju izstrādājumus ciema kukulim, ko viņi varēja izdarīt Rojas zivju namiņā un pēc tam, iebraucot arī Kaltenē , uzņēmumā  „Kaltenes zivis”.

Paldies šī brauciena organizatorei, Kurzemes plānošanas reģiona UniGreen projekta vadītājai Alisei Lūsei.

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC vadītāja

Aicina iedzīvotājus balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Konkursu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas aicina iedzīvotājus balsot par savu ģimenei draudzīgāko pašvaldību.

Līdz 4. novembrim ikviens iedzīvotājs var nobalsot un izteikt viedokli par, viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. Balsošana notiek tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

Konkurss norit trīs kārtās un kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 115 000,00 eiro. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.

Ziņas