Ziņas

Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu.
Pieminot deportāciju upurus,pirmdien, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.Rojā vārdu lasīšana notiks Rojas Kultūras centrā un tiešraidē to varēs redzēt sociālās vietnes Facebook.com Rojas kultūras centra kontā. Šeit kopumā tiks lasīti 17 deportēto cilvēku vārdi.

Lasījumu veiks Rojas novada represēto apvienības priekšsēdētāja Irēna Svitiņa. 
Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta" izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.
Piemiņas pasākumu "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" un sabiedriskajiem medijiem.

No 2019. gada 2. janvāra  Rojas vidusskola darbojas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2018./2019. mācību gadā projektā tika iesaisti 3 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 1 skolotājs.

2019./2020. mācību gadā projektā tika iesaistīti 14 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 6 skolotāji.

2020./2021. gada 1. semestrī projektā tika iesaistīti 16 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 8 skolotāji. Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, angļu valodā. Tika sniegts arī konsultatīvais atbalsts arī sadarbības jomā – mācīties izprast sevi un citus cilvēku, atpazīt emocijas, tikt galā ar zaudējumu stresa situācijās, mācīties veidot cieņpilnas attiecības.

2020./2021. gada  2.semestrī projektā tika iesaistīti 15 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās konsultācijās strādāja 7 skolotāji. Individuālās konsultācijas tika saņemtas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. Ļoti noderīgs skolēniem bija konsultatīvais atbalsts Covid-19 pandēmijas laikā, kad mācības notika attālināti. Projekts deva iespēju vienu reizi nedēļa projektā iesaistītiem skolēniem, apmeklēt skolu klātienē. Skolēniem uzlabojās sekmes, skolēni sekmīgi pabeidzas mācību gadu.

 

Projektā iesaistītie skolēni atzīst, ka sadarbība ar skolotājiem bijusi viegla un atvērta, konsultācijas bijušas ļoti noderīgas. Visiem iesaistītajiem skolēniem skolotāji palīdzējuši mācīties un plānot darbu. Pozitīvā attieksme un sadarbība radījusi skolēniem drošības sajūtu. Skolēni un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.  

Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Izglītojamie un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.

Esam gandarīti, ka 2021./2022.mācību gadā būs iespēja projektā iesaistīt 1.- 4. klašu skolēnus, jo skolotāji ir novērojuši, ka atbalsts skolēniem ir nepieciešams daudz agrāk, nekā 5. klasē.

 

Projekts: Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa: 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.
Projektā sniegtais atbalsts:  Konsultācijas (pedagogs,  sociālais pedagogs)

Kontaktinformācija novadā: Santa Veide E - pasts rojasvidusskola@roja.lv, tālr: 29777814
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr. 29144052,: E - pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu: https://www.pumpurs.lvhttps://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

No 31. maija, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā nodarbinātas personas varēs apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā Latvijā. Programmas kopumā aptver 12 digitālās kompetences:

 • informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība;
 • komunikācija un sadarbība;
 • digitālā satura veidošana;
 • IT drošība;
 • problēmu risināšana;
 • programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana;
 • digitālā biznesa analīze;
 • multimediju dizains;
 • digitālā projektu vadība;
 • digitālā produktu vadība un izstrāde;
 • digitālais mārketings;
 • datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības programmās, projektā lielāko daļu izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes.

Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Pieteikšanās 6. mācību kārtā ilgs līdz 30. jūnijam un plānots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā, septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv .

Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem. Rojas novadā šī projekta koordinatore ir Rojas Tūrisma informācijas centra vadītāja, Kristīne Voldemāre, jautājumu gadījumā sazinieties telefoniski: 28630590 vai pa e-pastu: tic@roja.lv

Sadarbībā ar VIAA informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre

Projekta koordinatore

Divi pelēkie ronēni atgriezīsies mājās

Ceturtdien, 3. jūnijā, no Rojas ostas Rīgas jūras līča ūdeņos devās Jūras spēku Patruļkuģu eskadras krasta apsardzes kuģis KA-08 “Saule”, lai akvatorijas apsekošanas laikā brīvībā izlaistu divus pavasarī jūras krastā izglābtus un Rīgas Zooloģiskajā dārzā izaugušus pelēkos roņus Grīvu un Melluzi. Krasta apsardzes kuģa pagaidu pasažieriem uz muguras piestiprināti satelītraidītāji, kas ļaus izsekot to gaitas Baltijas jūras plašumos.

Pirms divarpus mēnešiem līdzīgā veidā Jūras spēku Patruļkuģu eskadras krasta apsardzes kuģis KA-14 “Astra” no Ventspils ostas piestātnes jūrā izveda zoodārzā dzimušo pelēko roni Irbi, kura, kā liecina uztvertie satelītraidītāja dati, krietni paceļojusi pa Baltijas jūru, šobrīd jau ilgāku laiku uzturas Dānijai piederošās Bornholmas salas un Ertholmenes arhipelāga apkaimē (rones Irbes gaitām var sekot šeit: https://rigazoo.lv/lv/sugu-saglabasana/rone-irbe ).  

Ronei Irbei vārds tika rasts Rīgas zoodārza roņu atbalstītājas Ventspils pilsētas iedzīvotāju vidū izsludinātā konkursā, savukārt krastā izglābtie ronēni saņēma vārdus, kas darināti no to atrašanas vietas. Novārgusī Grīva 30. martā tika atvesta no Daugavgrīvas pludmales, bet savainotais Melluzis zoodārzā nokļuva 19. aprīlī no Mellužiem. Lēmumu par nepieciešamību novārgušos ronēnus nogādāt zoodārza karantīnā, atbilstoši likumam, pieņēma VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti.

Ar satelītraidītāju apgādātās rones Irbes divarpus mēnešu ceļojuma dati ir visai vērtīgi. Pirmkārt, tie apstiprina pieņēmumu, ka nebrīvē dzimis, labā kondīcijā esošs ronēns spēj veiksmīgi iedzīvoties savvaļā un tā atlaišana var būt sekmīga. Otrkārt, dati sniedz priekšstatu arī par iespējamo savvaļas roņu uzvedību un migrācijas virzieniem.

Grīva un Melluzis tiks atlaisti Rīgas jūras līcī, iespējami tuvu Sāmsalai, kuras piekrastes saliņas ir vairuma pelēko roņu dabiskās dzemdību vietas, jo vēlamies pārbaudīt, kā atšķirīga izlaišanas vieta un laiks ietekmē ronēnu uzvedību un ceļojuma maršrutu. Bažas rada tas, ka atšķirībā no Irbes, kuru baroja māte, abi izglābtie ronēni barību saņēmuši no cilvēka rokām, un tieši cilvēka tuvumā tie varētu cerēt saņemt barību, tāpēc ļoti lūdzam līča Kurzemes krasta pludmaļu apmeklētājus, pamanot krastā roni ar labi pamanāmu satelītraidītāju uz skausta, tam netuvoties un ziņot Rīgas Zooloģiskajam dārzam.  Ņemot vērā kāpjošo ūdens temperatūru jūrā un pamatīgos tauku krājumus, ronēniem vismaz dažas nedēļas citas briesmas, kā cilvēku uzbāzība un zvejnieku tīkli, nedraud. Arī šo roņu ceļam Baltija jūrā varēs sekot līdzi Rīgas zoodārza mājas lapā https://rigazoo.lv/lv/sugu-saglabasana  un Facebook profilā https://www.facebook.com/RigaZoo/ .

Ilustratīvais materiāls atrodams šeit: https://failiem.lv/u/kymsppz8y

Zooloģiskā dārza informācijas dienests

Māris Lielkalns mob. 26334154, info@rigazoo.lv 

 

P.S. Kā dažas dienas vēlāk pastāstīja Māris Lielkalns, Grīva un Melluzis ir sveiki un veseli un jau atzīmējušies radaros. Grīva atzīmējusies jau ceturtdien, neilgi pēc izlaišanas jūrā, bet Melluzis uztaisījis nelielu cirku – sācis atzīmēties tikai piektdienas vakarā. Abi ronēni ir attālinājušies no Rojas, bet pagaidām joprojām uzturas līcī. Līdz otrdienas rītam Grīva bija atzīmējusies 25 reizes. No šīm 25 reizēm viena ir bijusi ļoti precīza – uz ronēna skausta piestiprinātā antena virs ūdens bijusi pietiekami ilgi, lai tā paspētu noraidīt ziņas līdz satelītam. Uztvertais liecina, ka ronēns bijis netālu no Kolkas uz rietumiem no Roņu salas. Savukārt Melluzis, lai arī pirmā ziņa  tika saņemta vēlāk, piefiksēts jau 28 reizes. Arī viņš uzturas tajā pašā apgabalā, kur Grīva. Šobrīd gan esot grūti pateikt, vai ronēni ceļo kopā, jo raidījumi ir dažādas kvalitātes, bet galvenā ziņa ir tāda, ka ronēni kustas, darbojas, ir sveiki un veseli.

Dace Klabere

Ziņas