Ziņas

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ‘’Strops’’ darbības paplašināšana

Biedrība ’’Talsu rajona partnerība’’ un ‘’Lauku atbalsta dienests’’ 2019.gada 15.novembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu Nr.19-08-AL35-A019.2203-000002 ‘’Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ‘’Strops’’ darbības paplašināšana’’. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas EUR 6682.59 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro, piecdesmit deviņi centi), no kurām publiskais finansējums EUR 6014.33 (seši tūkstoši četrpadsmit euro, trīsdesmit trīs centi) . Lai dažādotu, paplašinātu un attīstītu brīvā laika pavadīšanas jauniešu centra ‘’Strops’’ darbību tika iegādāta elektriskā plīts ar tvaika nosūcēju,  2 virtuves galdi, 20 ķeblīši, izlietnes skapītis, televizors, portatīvais dators, printeris, izšūšanas mašīna un galda spēles- teniss, futbols un galda hokejs. Paplašinot un dažādojot centra darbību tiek dota iespēja Rojas novada iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, realizēt savas ieceres, bērniem un jauniešiem veicināt veselīgu un radošu dzīvesveidu.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Rojā sacenšas Latvijas sporta veterāni

22. augustā Rojas stadionā noslēdzās Latvijas sporta veterānu-senioru 57.sporta spēles vieglatlētikā, pludmales volejbolā un basketbolā.

Lai gan sacensību dienā laiks nelutināja, tas neatturēja teju 500 sporta veterānu mēroties spēkiem dažādās disciplīnās.

Rojas novadu šajās sacensībās pārstāvēja 10 sportisti dažādās vieglatlētikas disciplīnās.

Uz goda pjedestāla kāpa 3 sportisti no Rojas novada:

2.vieta V45 grupā Ģirtam Zanderam 100 metru skrējienā,

3.vieta S30 grupā Dārtai Otomerei 3000 metru skrējienā,

3.vieta V50 grupā Gundaram Doniņam 3000 metru skrējienā.

 

Rojas novada dalībnieku rezultāti pārējās disciplīnās nenoslīdēja zemāk par 9. vietu.

Kopvērtējumā Rojas novadam  sacensībās ir 24.vieta (kopā piedalījās 35 komandas).

Paldies dalībniekiem par atsaucību un novēlam sportiskus panākumus arī turpmāk!

Stadiona vadītājs Armands Indriksons

FOTO: (rojas parstavji)  Rojas novada pārstāvji pirms starta – pirmā rinda no kreisās – Dārta Otomere, Gundars Doniņš, Gatis Simanovičš, Arnis Enzels, Imants Ločmels,

Otrārinda no kreisās – Gatis Otomers, Ģirts Zanders, Viktors Poremskis, Vilnis Reinholds.

M.Pāvuliņas foto

Esi spirgts un vesels!

No 10. -14. augustam BLPJC “Varavīksne” notika vasaras dienas nometne „Spirgts un vesels”, kur piedalījās Rojas novada bērni vecumā no 9-12 gadiem. Bērnu nometne tika realizēta ar ES fonda projekta “Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” Nr. 9.2.4.2./16/I/044 finansiālu atbalstu.

Vasaras dienas nometne notika piecas dienas un deva iespēju 15 Rojas novada bērniem piedalīties  dažādas aktivitātēs, kas popularizē  veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes dalībnieki katru dienu tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs, kas saistītas  ar dažādām sporta spēlēm, saliedēšanās spēlēm, jautrām stafetēm, un tika iegādāts sporta inventārs par projekta līdzekļiem.

Bērni devās pārgājienā gar Rojas upi, kur dalībniekus sagaidīja “mūsdienīgs pirāts” ar dažādiem, interesantiem uzdevumiem, kā arī katram dalībniekam bija jāatrod apslēptā manta mežā. Nometņu programmas ietvaros dalībniekus iesaistīja viktorīnas aktivitātē, kas pilnveidoja bērnu zināšanas un izpratni par veselīgu dzīvesveidu kopumā.

Radošo darbnīcu ietvaros, ko vadīja interešu pulciņu vadītāja Kristīne Sauškina, tika iekļauta veselības veicināšanas tēma, kas ir saistīta ar veselīgu uzturu, kā praktiski pagatavot dažādus dārzeņu salātus. Nometnes dalībnieki katrs izdomāja saviem salātiem nosaukumu, kā arī pastāstīja, kā to pagatavojis. Īpašu prieku bērniem sagādāja enerģijas batoniņu gatavošana no žāvētiem augļiem, riekstiem un dažādām sēkliņām.

Radošajā darbnīcā bērni apgleznoja stikla krūzes, audumu somas, kā arī izgatavoja magnētus no Fimo masas, kur tika attēloti veselīgā uztura produkti, lai popularizētu to vērtību.

 Nometnes dalībniekiem bija iespēja darboties kopā ar uztura speciālisti Kristīni Sekaci, kur tika apgūtas prasmes, kā garšīgi un interesanti pagatavot veselīgu ēdienu, veidot izpratni par sabalansētu un veselīgu uztura šķīvi. Bērni ieguva vērtīgu informāciju par to, ka saldumi un našķi ikdienas uzturā nav nepieciešami tik daudz, cik tiek patērēti, un to var aizvietot ar veselīgiem augļiem.

Viena diena nometnes dalībniekiem bija paredzēta ekskursijai uz Tukuma novadu, kur fiziskās aktivitātes varēja turpināt, izejot baskāju taku “Valgumu pasaulē”, un radoši izpaust sevi, darbojoties “Salmu muzejā – darbnīcā” Tukuma pilsētā.

Šī projekta ietvaros, šāda veida nometnes notiks  vēl 2 gadus, kopā 4 dienas nometnes bērniem un jauniešiem, lai popularizētu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Uz tikšanos nākamajā vasaras nometnē!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Lienīte Voronova

Izlaidums Rojas novada Sporta skolā

22. augustā Rojas brīvdabas estrādē notika Rojas novada Sporta skolas basketbola, burāšanas un vieglatlētikas nodaļu audzēkņu izlaidums. Sporta skolu absolvēja 21 jaunais sportists. Šis bija trešais sporta skolas izlaidums. Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, tomēr sveikt absolventus bija ieradušies daudz viesu. Trenerus un direktori šajā svētku reizē sveica un teica paldies par jauno sportistu audzināšanu Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un izpilddirektors Jānis Pūce.

Basketbola programmu absolvēja 10 audzēknes. Basketbola treneris Valdis Dombrovskis par meiteņu basketbola komandu saka atzinīgus vārdus: “Viena par otru ceļās un krīt, dažreiz vārda tiešā nozīmē, cīnītājas, savstarpēji draudzīgas, izpalīdzīgas, ātri aizmirst aizvainojumus, vārdu sakot – draudzīga komanda! 2018. un 2019. gadā komandas sešas meitenes – Tīna, Paula, Laura, Megija, Zelda un Andžela kopā ar Talsu sporta skolas meitenēm Latvijas jaunatnes basketbola līgas sacensībās ir izcīnījušas 6. vietu Latvijā. Sporta skolas audzēkne Tīna Bernāne 2019. gadā bija iekļauta Latvijas izlases kandidātu sarakstā U-14 vecuma grupā. Tīna arī piedalījās Eiropas NBA junioru līgas nometnē Italijā.”

Burāšanas programmu absolvēja 4 audzēkņi. Burāšanas treneris Gunārs Reinholds par šo grupu saka: “8 gadu laikā audzēkņi ir daudz ko piedzīvojuši gan treniņos, gan sacensībās. Ir izgaršots jūras sāļais, ezeru saldais un baseina ķīmiskais ūdens. Uz visām ūdens virsmām tagad protam droši noturēties. Cīņā  ar dabas spēkiem – vēju un viļņiem – no bailēm ir aizrāvusies elpa, bet esam izbaudījuši to adrenalīna devu, ko dod laivas lidojums pa viļņu galotnēm. Laikam jau nav arī tāds burātājs, kurš nebūtu izbaudījis sāpīgu sitienu ar grotbomi. Protams, ir lijušas prieka asaras par panākumiem un pārdzīvots sarūgtinājums par zaudējumiem. Tas viss ir aiz muguras, un šodien esam te laimīgi saņemt apliecības un lepni teikt – es protu burāt.”

Vieglatlētikas programmu absolvēja 7 audzēkņi. Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova par savas grupas audzēkņiem saka: Priecājos par tiem audzēkņiem, kuri ir sasnieguši kādu sporta klasi vieglatlētikā, kā arī par audzēkņu  uzlabotajiem personīgajiem rezultātiem. Tas rada gandarījuma sajūtu par paveikto. Audzēkņiem tika mācīts priecāties ne tikai par saviem sasniegumiem, bet arī par grupas biedru veikumu. Ļoti priecājāmies par to, ka mums tika dota iespēja trenēties renovētajā stadionā. Patīkami, ka audzēkņi ir savstarpēji draudzīgi arī ārpus treniņiem un mācībām skolā. Vēlu absolventiem turpināt trenēties un sasniegt vēl labākus rezultātus!”

Lasot absolventu iesūtītās atbildes uz jautājumu “Ko tev devis sports tavā dzīvē?” biju lepna un aizkustināta par sporta skolas audzēkņu atbildēm. Visiem absolventiem sports viņu dzīvē ir ļoti nozīmīgs un svarīgs, daļa no viņu dzīves. Basketbola nodaļas absolvente Enija Mitenberga stāsta: “Sports man nozīmē cīņu. Ne jau ar citiem sportistiem vai komandas biedriem, bet gan cīņu pašai ar sevi. Tas ļauj man labāk iepazīt un izprast sevi, saprast savas spējas, un to, cik ilgi esmu gatava pārvarēt sevi un grūtības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Sports man ir kā izaicinājums, kurš mudina darīt vairāk.” Vieglatlētikas nodaļas absolventes Egijas Akmeņlaukas domas par sportu: “Sports man nozīmē ļoti daudz, tas ir manas dedzības un smaida autors, jo pēc treniņiem vienmēr jūtos piepildīta, laimīga un pateicīga, jo ne visiem ir dota tāda iespēja – labi redzēt, skriet, vingrot un lekt. Sports ir manā sirdī un ļoti ceru, ka tas nekad, nekad nezudīs.” Burāšanas nodaļas absolvents Rihards Bramanis ir atklāts: “Burāšanas sporta veids ir devis man izjust adrenalīnu vējā un viļņos, kā arī pārbaudīt savu baiļu robežu, jo tu esi viens ar jūru, kura ir stiprāka par tevi. Esmu sapratis, ka galvenais ir nemēģināt uzvarēt jūru, svarīgi ir tikt galā pašam ar sevi. Esmu iemācījies pieņemt ātrāk lēmumus, un tas noteikti man palīdzēs turpmākajā dzīvē.”

Svētku gaisotni izlaidumā papildināja mūzika. Paldies skaistās balss īpašniecei Daigai Lakšmanei,  paldies mūziķiem Antrai Upeniecei un Sandrim Upeniekam par brīnišķīgajiem priekšnesumiem, paldies burāšanas nodaļas audzēkņiem Miķelim Gitendorfam, Rihardam Bramanim, Eduardam Čeksteram un viņu pedagoģei Marutai Zemturei par virtuozo ģitāras spēli. Vēlos teikt lielus paldies pasākuma vadītājai Vitai Zemturei par tā raito norisi, estrādes vadītājai Madarai Aizgrāvei par sniegto atbalstu izlaiduma organizēšanā, pasākuma apskaņošanas meistaram Marekam Štālam par profesionalitāti, fotogrāfam Raitim Strautmanim par skaistajām fotogrāfijām.

Brazīlijas futbola leģenda Pele ir teicis: “Jo grūtāk tev nāca uzvara, jo vairāk tu esi laimīgs, ka sasniedzi to!”. Novēlu absolventiem būt laimīgiem, un turpmāk skaistas un grūtas uzvaras sportā! Paldies treneriem A.Raspopovai, G.Reinholdam un V.Dombrovskim par ieguldīto darbu jauno sportistu trenešanā astoņu gadu garumā! Paldies Rojas novada domei par finansiālo un morālo atbalstu! Paldies audzēkņu vecākiem par sadarbību un atbalstu visus šos gadus! Uz tikšanos nākošajā izlaidumā 2021. gadā.

Sporta skolas direktore T.Kirilova

 

Ziņas