Ziņas

Sacensībās Spārē Rojas invalīdu biedrībai 1. vieta

5. augustā Rojas invalīdu biedrības sportiskākie ļaudis devās uz Spāri, lai mērotos spēkiem ar Talsu, Mērsraga un Kuldīgas invalīdu biedrību sportistiem.

No rojeniekiem veiksmīgākie šoreiz izrādījās Inta Lorence (1. vieta bumbiņu mešanā spaiņos), Mārīte Strādere (3. vieta zivju vēršanā), Skaidrīte Freimane (2. vieta zābaka mešanā un 2. vieta veiklo roku braucienā)), Sarmīte Ceplēviča (3. vieta šautriņu mešanā), Aija Bērziņa (1. vieta veiklo roku braucienā). Veiklo roku braucienā piedalījās arī Ēriks Jugbārdis, izcīnot 1. vietu vīriešu konkurencē. Arī stafetē, kurā piedalījās Mārīte Strādere, Skaidrīte Freimane, Sarmīte Ceplēviča un Māra Sļepcova, mūsu dāmām 1. vieta. Arī komandu kopvērtējumā Rojas invalīdu biedrības komanda ieguva pārliecinošu 1. vietu.

Kā pastāstīja biedrības sporta organizētāja Māŗīte Strādere, pēc sacensībām visi sportotāji atpūtas kompleksā “Murds” - baudīja zivju zupu, pārrunāja notikušās sacensības un kala nākotnes plānus.

Dace Klabere

D. Lagzdiņas foto

Kopā sanākšanas diena Kaltenē

8. augustā Kaltenē atkal bija viena no jaukajām ikgadējām kopā sanākšanas dienām, kas pulcēja tuvus un tālus, esošos, bijušos ciema iedzīvotājus un gājputnus, kā Kaltenē tiek dēvēti vasarnieki, un visus tos, kurus ar Kalteni saista skaistas atmiņas.

Rīta pusē izsportojušies Čībiņkalnā, vakarpusē visi atkal pulcējās pie kluba. Tur Ugāles drāmas teātris izspēlēja izrādi bērniem “Notikumi mežā”, bet pēc tam pieaugušos pulcēja Līvbērzes amatierteātris “Radi” ar izrādi “Laimīgā zeme” pēc A. Brigaderes un U. Siliņa darbiem. Pēc skeču noskatīšanās, secinājums vecum vecais – nekur nav tik labi kā mājās.

Un tad jau klāt laiks vakara saviesīgajai daļai. To atklājot, pasākuma vadītāja Gundega Balode klātesošos aicināja vienoties kopīgā Kaltenei veltītajai dziesmai ar Litas Krūmiņas vārdiem un mūziku. Gundegas aicinājumam atsaucās vien dažas kaltenieces, taču tas nemazināja Gundegas un Litas cerību, ka tumšajos rudens un ziemas vakaros dziedošās kaltenieces atkal savāksies, lai kopīgi uzdziedātu un nākamajos Kaltenes svētkos atkal mūs iepriecinātu ar skanīgu dziedāšanu kā pagājušajā vasarā.

Atskatoties uz notikumiem laikā no pagājušā gada Kaltenes svētkiem līdz šiem, Gundega Balode ar prieku pieminēja, ka šajā laikā Kaltenē piereģistrēti trīs jaundzimušie. Sveicam jaundzimušos Matiasu Undeli, Sofiju Gerucku un Noru Jansoni, un ceram, ka viņu sirdīs pirmajā vietā vienmēr būs viņu dzimtā Kaltene.

Priecē arī Kaltenē jau 1997. gadā dibinātais zivju pārstrādes uzņēmums “Kaltenes zivis”, kurš ne tikai ražo garšīgu zivju kulināriju, bet nodrošina ar darbavietu desmitiem kaltenieku, kas šodienas apstākļos nudien nav mazsvarīgi. Tuvi un tāli ļaudis iecienījuši arī Guntas Rožkalnes “Cīrulīšu” mājas labumus. Ar saviem mājražojumiem Gunta aktīvi piedalās dažādos pasākumos, tā reklamējot savu produkciju un iegūstot arvien lielāku tās cienītāju skaitu. Un tad, kad Kaltenes zināmākās vietas un redzamākie cilvēki uzteikti, laiks vietējo ļaužu zināšanu pārbaudei par savu dzimto ciemu. Desmit drosminiekiem tika uzdots katram savs jautājums par Kaltenes vēsturi, māju nosaukumiem u.c. Neviens jautājums nepalika bez atbildes, tā apliecinot kaltenieku erudīciju.

Kamēr svētku viesi izklaidējās, saimniece Dina Čuba bija sagatavojusi lielo zupas katlu un ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja iestiprināties, pirms ļauties dejas solim Indras un Modra vadībā.

Dace Klabere

D. Klaberes foto

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums!

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Intas Zaķes atvaļinājuma laikā no 10. augusta līdz 2. septembrim, visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 16. kabinetā pieņem bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 663269173).

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas  līdz piektdienai no plkst. 9.00-13.00.

Informācija par gadījumiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības, bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vai bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības, tiek pieņemta jebkurā laikā. Bērni tiek pieņemti un uzklausīti arī ārpus  pieņemšanas laikiem.

Rojā notiks Latvijas sporta veterānu sacensības

22. augustā Rojā notiks Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības Pašvaldību 57. sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā, basketbolā un pludmales volejbolā, bet finālsacensības minifutbolā un volejbolā notiks 23. augustā Talsos (iepazīties ar nolikumu var LSVS mājaslapā internetā www.lsvs.lv).

Vieglatlētikas sacensības notiks Rojas stadionā, Miera ielā 13, Rojā. Sacensību sākums 2020. gada 22. augustā plkst. 10:30. Sacensību galvenais tiesnesis Kārlis Vanags, tel.26394514, sacensību sekretāre Anda Bajāre, tel.26188117, e-pasts: anda.bajare@talsi.lv

 

 Pludmales volejbols (D 30+, 40+, 50+; K 40+, 50+, 60+, 70+). Sacensības notiks Rojas stadionā Miera ielā 13, Rojā un Rojas pludmalē. Sacensību sākums 2020. gada 22. augustā plkst. 10:30. Sacensību galvenais tiesnesis Aivars Pekmanis, tel.26449513, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: aivars.pekmans@talsi.lv

Basketbols (D 30+, K 35+). Sacensības notiks Rojas stadiona ārējos laukumos, Miera ielā 13, Rojā. Sacensību sākums 2020. gada 22. augustā plkst.10:00. Sacensību galvenais tiesnesis Mārtiņš Ziediņš, tel.26481292, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: maztalsi@inbox.lv

Minifutbols ( K 35+, 40+, 45+,50+). Sacensības notiks pie Talsu 2. vidusskolas, K. Mīlenbaha ielā 32a, Talsos. Sacensību sākums 2020. gada 23. augustā plkst.10:00. Galvenais tiesnesis Renārs Krūmiņš, tel.26169469, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: futbolstalsi@gmail.com

Volejbols ( K 40+, 55+, 70+; D 40+, 35+). Sacensības notiks Talsu 2. vidusskolā, K. Mīlenbaha ielā 32a, Talsos. Sacensību sākums 2020. gada 23. augustā plkst.10:00. Galvenā tiesnese Anita Gulbe, tel.29488033, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: seniori@volejbols.lv

Ziņas