Ziņas

Par nekustamā īpašuma nodokli

Kā līdz šim, arī 2021. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas, kuru platība ir līdz 25 m2 , bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495.

Atvieglojumus joprojām varēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi un personas, kurām pieder nekustamais īpašums un kurā ir deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas pirmās pakāpes radinieks un ir deklarēts īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums. Atvieglojumi tiks piešķirti tikai par nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta un zemi zem mājas, ja īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN nodokļa parādu un nav kavēts neviens maksāšanas ceturksnis.

Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 2021. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot invaliditātes apliecības kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad klāt iesniegumam nepieciešams pievienot attiecīgo lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 2020. gada 1. martam. Ārkārtas situācijas laikā dome apmeklētājiem ir slēgta, bet esam izveidojuši iespēju iesniegumus atstāt ārpusē. Arī iesnieguma veidlapas fiziskā formā ir iespēja saņemt un aizpildīt pie domes ārdurvīm, tos atstājot tiem norādītā vietā.

Īpaši aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Rojā iedegta lielā Ziemassvētku egle

5. decembrī laukumā pie Rojas kultūras centra iemirdzējās lielā Ziemassvētku egle. Pasaulē valdošā pandēmija un valstī izsludinātā ārkārtas situācija mūsu dzīvē ienesusi dažādas korekcijas, tādēļ arī kultūras centra darbinieki šoreiz noteiktā laikā nepulcināja kopā visus svētku dalībniekus, bet gan deva iespēju trīs stundu garumā katram pašam sev tīkamā laikā noskatīties, kā Rojas galvenā egle mostas svētkiem, rotājas un svin. Pasākumu īpaši skaistu vērsa atbilstoši izvēlētā mūzika un baltie gaismas kūļi, kas izgaismojās augstu debesīs.

Pie egles bija izvietots arī Rūķu pasts, un mazie novadnieki labprāt izmantoja iespēju tajā iemest savas vēstulītes Ziemassvētku vecītim. Līdz ar Ziemassvētku egli iemirdzējās arī Rojas estrāde, pievienojoties pārējiem krāšņi rotātajiem objektiem un privātmājām Rojā. Tā, pateicoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam, visapkārt kļūst pasakaini skaists un svētsvinīgs, liekot aizmirst par ikdienas rūpēm, un iegrimt tuvojošos svētku atmosfērā. Jāpiebilst, ka ne tikai Rojā, bet arī mūsu novada ciemos iedzīvotāji padomājuši par to, lai šo gada tumšāko laiku vērstu gaišāku gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Ziemassvētki vairs nav iedomājami bez skaistā, mūžzaļā koka. Par Ziemassvētku egles oficiālo dzimteni ir atzīta Vācija, kur tā parādījusies jau 16. gadsimtā. Sākotnēji eglīte rotāta mežā, bet pēc tam par tradīciju kļuvusi egles rotāšana pilsētas galvenajā laukumā un baznīcās, kur tā tradicionāli rotāta ar āboliem, riekstiem, konfektēm, papīra vai salmu rotājumiem. Jebkurš iedzīvotājs varējis pacienāties ar eglītē iekārtajiem gardumiem. Tikai vēlāk eglītes sākušas parādīties arī ģimenēs, un šobrīd tā kļuvusi par neatņemamu tradīciju gandrīz katrā ģimenē, it sevišķi, ja tajā dzīvo mazi bērni. Par veselu pasākumu daudzās ģimenēs izvērtusies arī kopīga savas īstās eglītes meklēšana, kas arī pamazām pārvēršas par jauku un īpaši bērnu gaidītu tradīciju.

Agrāk Ziemassvētkos dāvinātas simboliskas dāvaniņas, kuru vērtībai nebija nekādas nozīmes – piparkūkas, pīrāgi, saldumi, pašdarināti adījumi – zeķes vai cimdi. Mūsdienās gan dāvanu klāsts ir ļoti liels, jo katrs grib pārsteigt tuviniekus ar visskaistāko un dārgāko dāvanu, tā nereti aizēnojot Ziemassvētku īsto būtību. Vienmēr der atcerēties, ka Ziemassvētkos galvenais nav dāvanas, bet gan ģimenes kopā būšanas laiks, kad par visdārgāko dāvanu var izvērsties negaidīts zvans, mīļš apskāviens vai pašsacerēts Ziemassvētku pantiņš. Šeit atliek tikai pievienoties tam mazajam cilvēkbērnam, kurš savā vēstulītē mīļajam Ziemassvētku vecītim Rūķu pastā Rojā bija lūdzis, lai uzsnigtu sniedziņš balts, un lai katrā mājā un katrā sirsniņā ienāktu Ziemassvētku brīnums.

Dace Klabere

A. Enzeļa foto

Informācija no SIA “AAS “Piejūra””

Apmeklētāji SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centros tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 pandēmijas dēļ, no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim:

  • SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centrā Tukumā un Talsos apmeklētāji tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta
  • pierakstīties iespējams, zvanot pa tālruni: +371 63123306 vai ,rakstot e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv

 Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, obligāti jālieto sejas maska!

Uzsākta jaunveidojamā Talsu novada administratīvās struktūras projekta izstrāde

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldības ir sākušas darbu pie administratīvās struktūras projekta izstrādes, kas ir būtiska administratīvi teritoriālās reformas sastāvdaļa, jo līdz ar 2021. gada 1. jūliju Talsu novadā bez jau esošajām teritoriālajām vienībām ietilps arī Dundagas, Kolkas, Rojas un Mērsraga pagasts.

Par administratīvās struktūras projekta izstrādi atbildīga ir Talsu novada pašvaldība, taču projekta izstrādē aicinātas piedalīties visas jaunveidojamā novada pašvaldības. Lielākās projekta izstrādes izmaksas segs no valsts piešķirtās mērķdotācijas, bet tā izstrādi par 19602,00 EUR veiks SIA “Ķemers Business and Law Company”, kas izvēlēta iepirkuma procesa rezultātā.

Administratīvās struktūras projekta mērķis ir nodrošināt pamatotu, optimālu jaunveidojamā Talsu novada administratīvās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju; nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu; kā arī nodrošinātu atklātu, efektīvu un saprotamu jaunā Talsu novada apvienošanās procesu

Pirmajā vadības sapulcē, attālināti piedaloties visiem jaunā novada pārstāvjiem, tika apspriests tuvāko veicamo darbu plāns. Ņemot vērā, ka projektā jāiekļauj informāciju par jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modeli, kā arī jaunveidojamā novada domes administrācijas pārvaldes modeli, būtiskākos jautājumus izskatīs nozaru darba grupās, kurās iekļaus speciālistus no visiem novadiem.

Projekta izstrāde notiks līdz 2021. gada aprīlim, kad ar to plānots iepazīstināt Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga pašvaldību iedzīvotājus, deputātus, pašvaldību darbiniekus un citus interesentus.

Dana Felkere-Bērziņa

Ziņas