Ziņas

Kā rīkoties, liedagā pamanot roņu mazuli

Ronēni līdz Rīgas jūras līča piekrastei lielākoties nokļūst no Igaunijas. Martā un aprīlī pelēko roņu mazuļi dzimst uz Igaunijas piekrastes salām un līdz Latvijas pludmalei nokļūst peldus.

Roņu mazuļiem, kas pāragri atdalījušies no mātes un kuriem pašiem jāspēj sameklēt barību, iespējas izdzīvot ir nelielas. Viņi nav paspējuši ar mātes pienu uzņemt nepieciešamās uzturvielas pienācīga taukādas slāņa uzaudzēšanai, kas palīdz aukstajā ūdenī izdzīvot. Tādēļ vēl jo būtiskāk, ieraugot pludmalē mazu ronēnu ar pūkas atliekām, to nedzīt atpakaļ ūdenī – visticamāk tas piekrastē sildās un uzkrāj spēkus.

Ieraugot piekrastē roņu mazuli, svarīgi atšķirt veselīgus, savvaļā izdzīvot spējīgus ronēnus no tādiem, kuri ir novārguši, dažreiz pat ievainoti un pašu spēkiem vairs nevar izdzīvot. Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bakstīt, grūst vai kā citādi aiztikt.

Ja ronēns izskatās novārdzis, nevis vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots, jāzvana uz Dabas aizsardzības pārvaldi pa tālruni 29198590. Iedzīvotājiem pašiem pludmalē atrastos ronēnus nav ļauts glābt.

Atrastu beigtu roņu gadījumā savukārt jāinformē vietējā pašvaldība, jo beigto dzīvnieku savākšana ietilpst pašvaldību funkcijās.

Būtiski atcerēties – ja pastaigā līdzi ir suns, tas jāved pavadā un jāraugās, lai mīlulis netiek klāt pie ronēna. Tieši suņi nereti novārgušiem ronēniem rada vislielākos draudus, tos sakožot. Jāatceras arī, ka ronēns var būt slims ar kādu infekcijas slimību, ar kuru tad var inficēties arī kodējs.

Dace Klabere

ĢIMENE PĒC UGUNSNELAIMES LŪDZ LĪDZCILVĒKU PALĪDZĪBU…

Svētdien, 31. martā ugunsgrēks nopostīja dzīvojamo māju Rojā. Māja vairs nav atjaunojama, tādēļ ģimenei, kura tur dzīvoja, jāmeklē cita dzīvesvieta. Ugunsgrēks atņēma ģimenes māju ar visām dzīves laikā sarūpētajām mantām – sadega mēbeles, apavi, apģērbs, trauki, pārtikas rezerves, elektropreces, dokumenti u.c. Ģimene pēc ugunsnelaimes lūdz palīdzību.

Iespēju robežās pašvaldība palīdzēs krīzes situācijas izraisīto seku mazināšanā, tomēr nepieciešams arī līdzcilvēku atbalsts. Lai ģimene iespējami drīz varētu likvidēt ugunsgrēka izraisīto postījumu un iekārtot jaunu mājvietu, nepieciešami naudas ziedojumi, kurus var ieskaitīt ugunsnelaimē cietušās ģimenes kopējā bankas kontā:

Sintijai Mauriņai LV35HABA0552038820014.

Ģimene būs pateicīga arī par mantiskiem ziedojumiem: sieviešu un vīriešu apģērbs, apavi, gultas veļa, segas, spilveni, trauki, sadzīves priekšmeti, mēbeles, pārtika.

Ziedotājus lūdzam zvanīt ģimenei: Mudītei -  tel. 22468851 vai (gadījumā, ja nevar sazvanīt Mudīti) viņas meitai Danutai – tel.27115668, vai arī sazināties ar Rojas novada sociālā dienesta biroja administratori/sekretāri Ivetu Neimani - tel. 28909271.

Palīdzēsim ugunsgrēkā cietušajiem uzsākt jaunu dzīvi!

No 1. maija tiek mainīta atkritumu nodošanas kārtība

Kā informē SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, no šī gada 1. maija tiek mainīta atkritumu pieņemšanas kārtība Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijā. Tajā vairs netiks pieņemti iedzīvotāju ievestie sadzīves atkritumi. Izmaiņas tiek veiktas ar mērķi pildīt pašvaldības saistošos noteikumus, kuri paredz, ka “Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā mājā, un, kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar komersantu, ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai”. Jaunās kārtības mērķis ir panākt, lai privātmāju īpašnieki sadzīves atkritumus neizmestu mežā vai neievietotu daudzdzīvokļu māju konteineros, tādējādi paši nemaksājot par to apsaimniekošanu. Iedzīvotāji, kuri vēl nav noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tiek aicināti to izdarīt līdz 1. maijam.

Nemainīga atkritumu apsaimniekošanas kārtība paliek juridiskajām personām un privātpersonu šķirotajiem atkritumiem. Bez maksas joprojām varēs nodot PET pudeles un kanniņas; sulas un piena pakas; metāla iepakojumus (skārdenes, kārbas, bundžas, vāciņus); plēves (LDPE); polietilēna maisiņus; kartona kastes; makulatūru; stikla iepakojumus (pudeles, burkas); sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās mašīnas u.c.); metāllūžņus.

 Savukārt par maksu var nodot nolietotas riepas (96,80 EUR/t); azbestu saturošus būvmateriālus (111,96 EUR/t); logu stiklu (35,01 EUR/t); atkritumus no smilšu uztvērējiem (86,44 EUR/t); kurtuvju pelnus (86,44 EUR/t); drēbes (86,44 EUR/t); auto plastmasu (86,44 EUR/t); luminiscentās spuldzes (0,25 EUR/gab.).

Līguma noslēgšanu Rojas novadā var pieteikt, rakstot uz e pastu info@piejuraatkritumi.lv, vai zvanot uz tālruņa numuru 63123306.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pateicas esošajiem un potenciālajiem klientiem par sapratni un sadarbību!

Dace Klabere

Iespēja pieteikties iecirkņu komisijām Rojas novadā Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Rojas novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos darbam Rojas novada vēlēšanu iecirkņu komisijās līdz 2019. gada 12. aprīlim (ieskaitot) Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notiks 2019. gada 25. maijā.

Rojas novada vēlēšanu iecirkņi:

 • ROJAS KULTŪRAS CENTRS, iecirknis Nr. 847, adrese: Zvejnieku iela 5, Roja, LV – 3264;
 • KALTENES KLUBS, iecirknis Nr. 848, adrese: „Kaltenes Klubs”, Kaltene, LV - 3264;
 • VAROŅI, iecirknis Nr. 849, adrese: „Varoņi”, Melnsils, LV – 3264;
 • BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS „VARAVĪKSNE”, iecirknis Nr. 850, adrese: „Rude”-5, Rude, Rojas novads, LV-3264.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem ( turpmāk – vēlētāju grupa);
 3. Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 1. kurš prot latviešu valodu;
 2. kuram ir vismaz vidējā izglītība;
 3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, vai Rojas novada domes deputāts;
 5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Latvijas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums PDF  Word

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni

Darbs vēlēšanu iecirknī – no 2019.gada 20.maija līdz 26.maijam, ieskaitot!

 

Rojas novada vēlēšanu komisijas sekretāre

Alise Lakšmane (tel. 63220837)

Ziņas