Ziņas

Informē valsts Autotransporta direkcija

Informējam, ka šobrīd nekādas papildu izmaiņas iekšzemes sabiedriskā transporta kustībā vēl nav veiktas. Skolēnu brīvdienās autobusu kustības saraksti tiek mainīti katru gadu. Tā kā no šodienas bija plānotas oficiālās skolēnu brīvdienas, arī iekšzemes sabiedriskais transports tam tika pielāgots (un tas tiktu darīts arī tad, ja valstī nebūtu izsludināts ārkārtējais stāvoklis).

Par to, ka šāds kustības saraksts būs spēkā arī pēc 22. marta, kad skolēnu brīvdienas būs beigušās, plānojām informēt šonedēļ. Tomēr, ņemot vērā, ka jau šobrīd vairāki autobusu reisi ir tukši vai tajos ir vien daži pasažieri, esam pieprasījuši statistiku par pasažieru skaitu visiem pārvadātājiem. Tiklīdz to saņemsim, lemsim par tālākajām darbībām un pēc tam attiecīgi informēsim pasažierus. Papildus informējam, ka reisi, kas izveidoti ar mērķi nogādāt iedzīvotājus darbavietās, netiks slēgti.

Šobrīd pārvadātājiem ir uzdots braukt saskaņā ar skolēnu brīvdienu kustības sarakstu. Citu instrukciju pagaidām nav bijis.

Aicinām sekot līdzi aktuālajam kustības sarakstam mūsu mājaslapā.

 

Ar cieņu

Lilita Pelčere,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts SIA Autotransporta direkcija

Tālr. 67356129, 26627578

www.atd.lv

Iedzīvotāju uzmanībai!

Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē un, ņemot vērā Veselības ministrijas ieteiktos vispārējos piesardzības pasākumus, Rojas novadā uz laiku tiek atcelti visi Rojas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību organizētie pasākumi un nodarbības.

Iedzīvotāji tiek aicināti atturēties no visu publisko pasākumu apmeklēšanas arī ārpus novada. Slēgta ir Rojas vidusskola, nodarbības tiek pārtrauktas arī Rojas novada Sporta skolā un Mūzikas un mākslas skolā. Lūdzu vecākus, kuri ved savus bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādēm, atbildīgi izvērtēt situāciju. Aicinu ikvienu būt atbildīgam un nepakļaut riskam ne sevi, ne savus līdzcilvēkus. Sekojiet līdzi turpmākai informācijai!

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

Vecmāmiņu diena “Man ir vislabākās omītes pasaulē!” Rojas PII “Zelta zivtiņa” grupā “Karūsiņa”

Piektdien, 6. martā, grupā “Karūsiņa” viesojās bērnu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas, jo bērni un skolotājas rīkoja svētkus omītēm. Bērni sniedza priekšnesumus un sveica omītes svētkos, apmīļoja omīšu gādīgās un darbīgās rokas SPA procedūrā – smaržīgo ziepju bumbiņu un rožu ziedlapiņu vannā.

Evelīnas vecmāmiņas un vecvecmāmiņa sagādāja bērniem pārsteigumu – leļļu teātra izrādi “Trīs sivēntiņi”. Mūzikas skolotāja Baiba aicināja omītes un bērnus rotaļās, bet grupas skolotājas gādāja par svētku galdu no vecāku sanestajiem kārumiem. Pēc saviesīgas pacienāšanās sekoja diskotēka bērnu iecienīto mūzikas ritmu pavadībā. Liels bija skolotāju prieks par plaši apmeklēto pasākumu, jo šeit bija iespēja vērot trīs paaudžu tikšanos – bērni, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas, kā arī iespēja satikties radiem un draugiem, kuri ilgāku laiku nebija viens otru redzējuši. Tas viss, pateicoties mūsu jaukajiem bērniem, kuri sasaista paaudžu saites ciešāk ar mīlestību un pateicību savām vecmāmiņām un vecvecmāmiņām. Paldies visām mūsu 27 viešņām par atsaucību un jauko kopā būšanu mūsu svētkos!

Skolotājas Iveta Rozentāle un Maija Grīnfelde

ROJA - tevi pabaROJA!

Šovasar Rojas novadā notiks vēl nebijis pasākums – Rojas novada mājas virtuves! Pasākuma mērķis ir iepazīstināt Rojas novada viesus un ceļotājus ar vietējo māju, saimniecību un arī esošo uzņēmēju kulinārajām tradīcijām un piedāvājumiem.

Pasākuma norise plānota 31. jūlijā, 1. un 2. augustā., apvienojot to ar labu kino baudīšanu festivāla “RojaL” laikā.

Uz pasākumu pieteikušies ap 15 mājas virtuvju dalībnieki. Savu interesi izrādījušas vairākas privātpersonas, mājražotāji un arī esošie uzņēmēji, kas ikdienā vairāk nodarbojas ar viesu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Šajās dienās pasākuma dalībnieki savās sētās piedāvās savus īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, tādā veidā reklamējot ne tikai savu produkciju, bet arī mūsu piekrastes kulināro matojumu vai ēdienu, kuru iecienījuši paši saimnieki un viņu ģimenes.

Mājas virtuvju saimnieki ir aicināti padomāt par to, kā savu piedāvājumu padarīt vēl pievilcīgāku un interesantāku apmeklētājiem, ar kādu amata prasmju demonstrēšanu, viesu iesaisti ēdienu gatavošanā, ar savas vietas un dzimtas īpašajiem stāstiem, senu priekšmetu izstādi, nodarbēm bērniem vai varbūt pat ekskursiju pa tuvējo apkārtni.

Lai saimnieki būtu labāk sagatavojušies uzņemt ciemiņus pie sevis, esam ieplānojuši semināru mājas virtuvju dalībniekiem, kurā pārstāvis no PVD informēs par higiēnas normām un prasībām, kas tiem būtu jāievēro.

Gatavošanās šim notikumam rit pilnā sparā, tāpēc sīkāka informācija par Rojas novada mājas kafejnīcu dalībniekiem un viņu piedāvājumiem vēl sekos.

Tā ir lieliska iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam un arī ārvalstu tūristam vairāku dienu garumā iepazīties un baudīt mūsu novada un piekrastes kulinārās un kultūras tradīcijas!

PiebiedROJAmies un atbalstām vietējos uzņēmīgos cilvēkus!

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC vadītāja

Ziņas