Ziņas

Nekustamā īpašuma izsole

Rojas novada dome rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841.

Sākumcena - EUR 7 000, solis - 200 EUR, drošības nauda - 700 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 AS "Swedbank" vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 02.09.2019. plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pretendenti atkārtotai izsolei var pieteikties un reģistrēties, līdz 2019.gada 2. septembrim, plkst. 16ºº, darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Izsole notiks 2019.gada 3. septembrī, plkst. 12ºº Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, domes zālē. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29421943.

Bērnu vasaras nometne “Spirgts un vesels”

No 5. līdz 9. augustam Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” notika Rojas novada domes Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros organizētā nometne „Spirgts un vesels”. Nometnes mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu 20 bērniem vecumā no 8 līdz 13 gadiem.

Nometnes sākumā dalībnieki, lai viens otru labāk iepazītu, iesaistījās dažādās grupas saliedēšanās aktivitātēs. Pēc tam visi bērni ar lielu interesi un centību veidoja nometnes karogu, izvērtēja savu ēdienkarti atbilstoši veselīga dzīvesveida principiem, apgleznoja stikla burciņas, gatavoja veselīgus salātus un meklēja E vielas populārākajos našķos.

Nometnes trešā diena tika veltīta sporta spēlēm Rojas stadionā un pārgājienam gar jūras krastu. Ceturtajā dienā nometnes dalībnieki pārvarēja savas bailes un šķēršļus virvju trasē “Kaķa taka”, kā arī izbaudīja visdažādākās atrakcijas Ventspils Bērnu pilsētiņā.

Lai visas nometnes laikā iegūtās vērtīgās atziņas neaizmirstos, pēdējā dienā bērni tās apkopoja grāmatiņā “Spirgti un veseli”. Savukārt spilgtākos notikumus dalībnieki atcerējās, veidojot prezentācijas par piecās dienās piedzīvoto. Visvairāk bērniem patikusi virvju trase, burciņu apgleznošana un sporta aktivitātes. Nometnes skolotājām Kristīnei Sauškinai un Ludmilai Ozolai vislielāko gandarījumu devis tas, ka visi dalībnieki uzdevumus pildījuši ar lielu interesi un aizrautību. Nometnes brīvprātīgā darbiniece Ieva Alksne atzīst, ka ieguvusi jaunu pieredzi un jaunus draugus. Ieva stāsta: “Katru dienu bija prieks doties uz nometni, jo zināju, ka būs jauni piedzīvojumi, ka diena tiks pavadīta produktīvi. Bija prieks palīdzēt Mārai, Kristīnei un Ludmilai, kā arī prieks par lieliski pavadīto laiku kopā ar nometnes dalībniekiem.”

Liels paldies visiem dalībniekiem, viņu vecākiem un visiem tiem, kas iesaistījās dažādos ar nometni saistītos procesos!

Nometnes vadītāja Māra Folkmane

Ģipkā atdzimst teātra skatīšanās

10. jūlijs Ģipkas vēsturē ieies kā diena, kad vairāk nekā pēc 40 gadu pārtraukuma ciema ļaudis atkal varēja skatīties teātri. Ideja par teātra izrādīšanu Ģipkā šovasar radās Rojas novada kultūras pasākumu organizatorei Dacei Brokai sadarbībā ar aktīvu ģipcenieci Ieviņu Svitiņu. Runāts – darīts. Gandrīz 100 skatītāju bija sapulcējušies, lai siltajā vasaras pēcpusdienā baudītu Rojas kultūras centra amatierteātra iestudēto izrādi “Ak, šī skaistā lauku dzīve!”.

Vairākiem ciema iedzīvotājiem tas bija vienīgais kultūras baudījums daudzu gadu laikā, vēl kādam patīkama atslodze pēc saspringtas darba nedēļas. Daudzo skatītāju vidū bija arī vairāki rojenieki, kuri nebija paspējuši izrādi noskatīties iepriekš un ļaudis no Rīgas, Jelgavas, Talsiem un Dundagas, kuri savas vasaras un brīvdienas vada Ģipkā. Pēc izrādes noskatīšanās daļa vasarnieku un vietējo ļaužu pulcējāmies pie kafijas tases, un vairāku stundu garumā, cita starpā, atkal un atkal tika dziedātas slavas dziesmas meistarīgajiem aktieriem, sevišķi uzteicot dzimušos aktierus Edmundu Jēgermani jeb Jopciku un Ivetu Lakšmani jeb Tukiņ Liju.

Ideju un darba sparas Ieviņai netrūkst, un, ja vien būs vietējo atbalsts un ieinteresētība, ģipcenieki atkal tiks iepriecināti ar jauniem pasākumiem.

Dace Klabere

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA 2019./2020.m.g. turpina uzņemt audzēkņus

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA

2019./2020.m.g. turpina uzņemt audzēkņus šādās nodaļās:

Sporta veids

Dzimšanas gads

Treneris

Tālr.nr.

Basketbols (meitenes)

2008.-2011.

R.Kreicbergs

22409683

Basketbols (zēni)

2008.-2011.

R.Kreicbergs

 

Basketbols (zēni)

2004.-2007.

R.Bārdiņa, R.Kreicbergs

26596360

Basketbols (zēni)

2001.-2003.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (meitenes)

2004.-2006.

V.Dombrovskis

 

Vieglatlētika

2002.-2005.

A.Raspopova

20151466

Vieglatlētika

2006.-2009.

A.Raspopova

 

Vieglatlētika

2010.-2012.

A.Raspopova

 

Burāšana

2002.-2005.

G.Reinholds

26434813

Burāšana

2006.-2009.

G.Reinholds

 

Burāšana

2010.-2012.

G.Reinholds

 

Koriģējošā vingrošana

2004.-2012.

L.Vērpēja

29176461

Vispārējā fiziskā sagatavotība sešgadīgiem audzēkņiem

2013.

L.Vērpēja

 

 

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā

(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

  • Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);
  • Uzrādīt dzimšanas apliecību vai pasi;
  • Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst nodarboties izvēlētajā sporta veidā.

Tālr. nr. informācijai 29617771, direktore T.Kirilova

Ziņas