Ziņas

Aktuālie speciālistu pieņemšanas laiki un izmeklējumi Talsu filiāles slimnīcā

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē 14.decembrī un 20.decembrī pacientus pieņems otolaringoloģe Linda Muldere. LOR speciāliste veic konsultācijas un tādas procedūras kā – audiometrija, timpanometrija un deguna blakusdobumu iekaisumu diagnostika gan pieaugušajiem, gan bērniem. Savukārt LOR speciāliste Jana Grobača pacientus pieņems 29.decembrī. Pie LOR speciālistēm var pieteikties uz valsts apmaksātajām un maksas konsultācijām.

8.decembrī un 22.decembrī pieņems ginekoloģe-dzemdību speciāliste Lāsma Bidiņa. Dr. Lāsma Bidiņa veic ambulatorās pieņemšanas ginekoloģisko saslimšanas gadījumos, kā arī konsultē jautājumos par kontracepciju un ģimenes plānošanu. Pie Dr. Bidiņas pieejamas gan valsts apmaksātas, gan maksas konsultācijas.

21.decembrī Talsu filiāles slimnīcā pacientus pieņems neiroķirurgs Stefans Rjabcevs, informējam, ka Dr. Rjabcevs sniedz maksas konsultācijas.

6.decembrī, 13.decembrī un 20.decembrī pacientus pieņems un konsultēs Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles ķirurgs Agnis Ļuļēns.

Katru pirmdienu no plkst. 11:00 līdz 16:00 Talsu filiāles slimnīcā ambulatorās pacientu pieņemšanas veic dermatoloģe Aija Šmite. Pie Dr.Šmites iespējams pieteikties gan uz valsts apmaksātām, gan maksas konsultācijām.

Informējam, ka Talsu filiāles slimnīcā ir iespējams veikt dažāda veida datortomogrāfiskos izmeklējumus par valsts finansējumu jau vienas nedēļas laikā!

Uz minētajām un citu speciālistu valsts apmaksātajām un maksas konsultācijām iespējams pieteikties zvanot uz slimnīcas reģistratūru pa tālruni 632 59997, katru darba dienu vai arī piesakot vizīti slimnīcas reģistratūrā klātienē.

Par nekustamā īpašuma nodokli

2018. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas (to daļas), bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495.

Atvieglojumus varēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi un personas, kurām pieder nekustamais īpašums un kurā ir deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas pirmās pakāpes radinieks un ir deklarēts īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums. Atvieglojumi tiks piešķirti tikai par nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta un zemi zem mājas, ja īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN nodokļa parādu un nav kavēts neviens maksāšanas ceturksnis. Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 2019. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot invaliditātes apliecības kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad klāt iesniegumam nepieciešams pievienot attiecīgo lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 2019. gada 1. martam.

Aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

 Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore

A. Lakšmane

Diagnostikas nodaļas pakalpojumi ZKRS Talsu filiāles slimnīcā

Diagnostika ir viens no atbildīgākajiem ārsta darba posmiem. Diagnozes precizitāti nosaka izmeklēšanas apjoms un kvalitāte, kā arī ārsta kvalifikācija, pieredze un spēja pareizi interpretēt izmeklēšanā iegūtos rezultātus.

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles slimnīcas Diagnostikas nodaļā ir pieejami daudzveidīgi diagnostikas izmeklējumi:

  • rentgenoloģiskie;
  • datortomogrāfijas;
  • ultrasonogrāfijas;
  • endoskopiskie;
  • sirds un asinsvadu;
  • ehokardiogrāfija.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Talsu filiālē, diagnostikas nodaļas modernizācijā 2018.gadā ieguldīti vairāk kā 374 tūkstoši eiro, no tiem 85% ERAF finansējums, 9% valsts budžeta līdzekļi un 6% Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas finansējums. Savukārt 2019.gadā plānots iegādāties jaunu ultrasonogrāfijas iekārtu. Diagnostikas nodaļas modernizācijas I kārtas noslēgums pavēris jaunas diagnostikas iespējas radiologu un citu specialitāšu ārstiem – Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas rīcībā esošās diagnostiskās iekārtas ļauj veikt diagnostiku pasaules līmenī.

Šogad, ERAF projekta ietvaros Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē tika iegādāta jauna datortomogrāfijas un endoskopojas iekārta. Jaunās datortomogrāfijas iekārtas nozīmīgākā īpašība ir zemāks starojums, kuru saņem pacients izmeklējumu laikā un augstāka attēlu kvalitāte, īsāks izmeklējuma laiks. Iekārtā ir jaunākās starojumu samazināšanas tehnoloģijas – interaktīva rekonstrukcija, skanēšanas režīmi darbam ar protēzēm un jaunākā tendence datortomogrāfijā – izmeklējumi ar samazinātu starojuma enerģiju. Jāatzīmē, ka šobrīd datortomogrāfijas izmeklējumam, valsts finanšu ietvaros, gaidīšanas laiks ir tikai viena nedēļa.

Projekta ietvaros iegādāts arī augstas izšķirtspējas endoskopijas iekārtu komplekts, kas nodrošina endoskopijas un kolonoskopijas izmeklējumiem uzlabotu vizualizāciju un līdz ar to ievērojami precīzāku diagnostiku, īpaši uzsverot agrīno onkoloģisko diagnostiku un ārstēšanu. Īpašais NBI (termina saīsinājums no angļu valodas - Narrow Band Imaging) gaismas filtru režīms ļauj atšķirt patoloģiskus audus no normāliem jau pašā slimības sākumā, izvērtējot mikrokapilāru tīklojumu. Pacientu ieguvums endoskopijas iekārtas modernizācijas procesā ir ātrāki, precīzāki un nesāpīgāki izmeklējumi!

Pateicoties kvalificētiem speciālistiem un medicīnas personālam, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles Diagnostikas nodaļā ir pieejami augstas kvalitātes diagnostiskie izmeklējumi. Talsu filiāles slimnīcas diagnostikas nodaļā strādā divi sertificēti radiologi-diagnosti, divi rezidenti radiologi - diagnosti, seši radiologa asistenti un māsu palīgs. Šogad 26. oktobrī, Talsu novada pašvaldībā tika parakstīts trīspusējs līgums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu jaunai ārstniecības speciālistei radioloģei - diagnostei Andai Pramaltei. Novembrī darbu Talsu filiāles slimnīcā uzsāka radiologs - diagnosts Kaspars Stepanovs, kurš ir ieguvis starptautisku ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology) sertifikātu radioloģijā. Pateicoties Dr. Stepanovam tiks paplašināts diagnostikas izmeklējumu klāts un sākot ar decembri būs pieejami datortomogrāfijas angiogrāfijas izmeklējumi.

Pieteikties uz diagnostikas izmeklējumiem varat zvanot uz Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles reģistratūru pa tālruni 63259997 vai klātienē.

 

Informāciju sagatavoja:

Marija Marlēna Krekovska

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzintra Žuravska publicējusi jau 42. grāmatu

Piektdien, 16. novembrī, Rojas nopvada bibliotēkā notika mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Laikmetu atšalkās” atvēršanas svētki. Krājums veltīts Latvijas simtgadei.

“Laikmetu atšalkās” ir Dzintras Žuravskas jau 42. publicētā grāmata. Tajā apkopoti un sakārtoti vairāku gadu laikā tapušie dzejoļi. Grāmatas mākslinieciskajā noformējumā izmantoti meitas Inas Žuravskas zīmējumi.

Krājuma sešās atšalku nodaļās – Laikmetu atšalkās, Stresa un atelpas, Sapņu un īstenības, Šaubu un pārdomu, Mirkļa un mūžības atšalkās – risinātas vairākas tēmas – indivīda attiecības ar laikmetu, iekšējā brīvība, izmisums un samierināšanās, dzīves cikls, dzimtas un tautas vēsture kā mantojums.

Pasākuma laikā ieklausījāmies autores stāstījumā un dzejoļu lasījumā, raisījās saruna par bijušo laiku atšalkām mūsdienās, piemēram, tā dēvētajiem čekas maisiem. Ikviens pasākuma apmeklētājs dzejnieces parakstītu grāmatu varēja iegādāties savā īpašumā. Bija prieks dzirdēt lasītāju paldies par jau iemīļotiem darbiem un vēlējumiem nepagurt.  Šīs pēcpusdienas pateicības vārdi, mīļumvārdi un veselības vēlējuma vārdi lai dod spēku mūsu dzejniecei arī turpmāk sūtīt savus darbus pasaulē –

“Lai spieto tie projām, sev aiznesot līdzi

Pa ziedputeksnim, pa medus lāsei

No mana dvēseles dārza.” /Dz.Žuravska/

 

Irēna Svitiņa

Daigas Dambītes foto

Ziņas