Ziņas

Kopā sanākšanas diena Kaltenē

8. augustā Kaltenē atkal bija viena no jaukajām ikgadējām kopā sanākšanas dienām, kas pulcēja tuvus un tālus, esošos, bijušos ciema iedzīvotājus un gājputnus, kā Kaltenē tiek dēvēti vasarnieki, un visus tos, kurus ar Kalteni saista skaistas atmiņas.

Rīta pusē izsportojušies Čībiņkalnā, vakarpusē visi atkal pulcējās pie kluba. Tur Ugāles drāmas teātris izspēlēja izrādi bērniem “Notikumi mežā”, bet pēc tam pieaugušos pulcēja Līvbērzes amatierteātris “Radi” ar izrādi “Laimīgā zeme” pēc A. Brigaderes un U. Siliņa darbiem. Pēc skeču noskatīšanās, secinājums vecum vecais – nekur nav tik labi kā mājās.

Un tad jau klāt laiks vakara saviesīgajai daļai. To atklājot, pasākuma vadītāja Gundega Balode klātesošos aicināja vienoties kopīgā Kaltenei veltītajai dziesmai ar Litas Krūmiņas vārdiem un mūziku. Gundegas aicinājumam atsaucās vien dažas kaltenieces, taču tas nemazināja Gundegas un Litas cerību, ka tumšajos rudens un ziemas vakaros dziedošās kaltenieces atkal savāksies, lai kopīgi uzdziedātu un nākamajos Kaltenes svētkos atkal mūs iepriecinātu ar skanīgu dziedāšanu kā pagājušajā vasarā.

Atskatoties uz notikumiem laikā no pagājušā gada Kaltenes svētkiem līdz šiem, Gundega Balode ar prieku pieminēja, ka šajā laikā Kaltenē piereģistrēti trīs jaundzimušie. Sveicam jaundzimušos Matiasu Undeli, Sofiju Gerucku un Noru Jansoni, un ceram, ka viņu sirdīs pirmajā vietā vienmēr būs viņu dzimtā Kaltene.

Priecē arī Kaltenē jau 1997. gadā dibinātais zivju pārstrādes uzņēmums “Kaltenes zivis”, kurš ne tikai ražo garšīgu zivju kulināriju, bet nodrošina ar darbavietu desmitiem kaltenieku, kas šodienas apstākļos nudien nav mazsvarīgi. Tuvi un tāli ļaudis iecienījuši arī Guntas Rožkalnes “Cīrulīšu” mājas labumus. Ar saviem mājražojumiem Gunta aktīvi piedalās dažādos pasākumos, tā reklamējot savu produkciju un iegūstot arvien lielāku tās cienītāju skaitu. Un tad, kad Kaltenes zināmākās vietas un redzamākie cilvēki uzteikti, laiks vietējo ļaužu zināšanu pārbaudei par savu dzimto ciemu. Desmit drosminiekiem tika uzdots katram savs jautājums par Kaltenes vēsturi, māju nosaukumiem u.c. Neviens jautājums nepalika bez atbildes, tā apliecinot kaltenieku erudīciju.

Kamēr svētku viesi izklaidējās, saimniece Dina Čuba bija sagatavojusi lielo zupas katlu un ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja iestiprināties, pirms ļauties dejas solim Indras un Modra vadībā.

Dace Klabere

D. Klaberes foto

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums!

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Intas Zaķes atvaļinājuma laikā no 10. augusta līdz 2. septembrim, visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 16. kabinetā pieņem bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 663269173).

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas  līdz piektdienai no plkst. 9.00-13.00.

Informācija par gadījumiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības, bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vai bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības, tiek pieņemta jebkurā laikā. Bērni tiek pieņemti un uzklausīti arī ārpus  pieņemšanas laikiem.

Rojā notiks Latvijas sporta veterānu sacensības

22. augustā Rojā notiks Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības Pašvaldību 57. sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā, basketbolā un pludmales volejbolā, bet finālsacensības minifutbolā un volejbolā notiks 23. augustā Talsos (iepazīties ar nolikumu var LSVS mājaslapā internetā www.lsvs.lv).

Vieglatlētikas sacensības notiks Rojas stadionā, Miera ielā 13, Rojā. Sacensību sākums 2020. gada 22. augustā plkst. 10:30. Sacensību galvenais tiesnesis Kārlis Vanags, tel.26394514, sacensību sekretāre Anda Bajāre, tel.26188117, e-pasts: anda.bajare@talsi.lv

 

 Pludmales volejbols (D 30+, 40+, 50+; K 40+, 50+, 60+, 70+). Sacensības notiks Rojas stadionā Miera ielā 13, Rojā un Rojas pludmalē. Sacensību sākums 2020. gada 22. augustā plkst. 10:30. Sacensību galvenais tiesnesis Aivars Pekmanis, tel.26449513, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: aivars.pekmans@talsi.lv

Basketbols (D 30+, K 35+). Sacensības notiks Rojas stadiona ārējos laukumos, Miera ielā 13, Rojā. Sacensību sākums 2020. gada 22. augustā plkst.10:00. Sacensību galvenais tiesnesis Mārtiņš Ziediņš, tel.26481292, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: maztalsi@inbox.lv

Minifutbols ( K 35+, 40+, 45+,50+). Sacensības notiks pie Talsu 2. vidusskolas, K. Mīlenbaha ielā 32a, Talsos. Sacensību sākums 2020. gada 23. augustā plkst.10:00. Galvenais tiesnesis Renārs Krūmiņš, tel.26169469, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: futbolstalsi@gmail.com

Volejbols ( K 40+, 55+, 70+; D 40+, 35+). Sacensības notiks Talsu 2. vidusskolā, K. Mīlenbaha ielā 32a, Talsos. Sacensību sākums 2020. gada 23. augustā plkst.10:00. Galvenā tiesnese Anita Gulbe, tel.29488033, e-pasts dalībnieku pieteikšanai: seniori@volejbols.lv

Rojas novads kļuvis par vienu kultūras vietu bagātāks

31. jūlijā kino, mūzikas un mākslas festivāla “RojaL” ietvaros notika skaists pasākums arī Rojas novada Ģipkas baznīcā. Šajā dienā baznīcā tika atklāta Rojas Jūras zvejniecības muzeja un Ģipkas draudzes kopīgi veidotā izstāde – pastāvīgā ekspozīcija “Ģipkas baznīcas stāsts”.

Ievadvārdus nozīmīgajam notikumam sacīja mācītājs Armands Klāvs, kurš Ģipkas draudzē kalpo jau 16 gadus. Viņš šo notikumu salīdzināja ar Mateja evaņģēlijā minēto Jēzus Kristus līdzību par Debesu valstību, kas ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēj savā laukā. Tā gan ir mazākā no sēklām, bet, kad tā izaug, tā kļūst lielāka par citiem stādiem un kļūst par koku, kura zaros var ligzdot debesu putni. Atbilde, kur mēs varam ieraudzīt šādu koku, nav tālu jāmeklē – tā ir vēsture. Tajā redzam, kā niecīgais sinepju graudiņš spēj izaugt liels, kā mazais kļūst liels, kā no nodeguša Dievnama un izklīdušas draudzes, atdzimst gan pats Dievnams, gan draudze.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa izteica prieku par to, ka šis Ģipkas baznīcai nozīmīgais pasākums notiek laikā, kad mūsu piekrastē norisinās kino, mākslas un mūzikas festivāls “RojaL”, jo arī pirmās sarunas par savākto vēstures materiālu apkopošanu un izstādes veidošanu baznīcā, notika pirms 4 gadiem, kad “RojaL” ietvaros baznīcā ar koncertu viesojās izcilā flautiste Dita Krenberga. Eva Kārkliņa pateicās visiem, kuri iesaistījās šī projekta īstenošanā, īpašu paldies veltot arī SIA “A Celtne” pārstāvim Jānim Klāviņam, kura vīri vēl tikai dienu pirms nozīmīgā notikuma Ģipkas baznīcā, pabeidza Dievnama jumta nomaiņu. Tātad varam teikt, ka šajā dienā Ģipkas baznīcai ir dubulti svētki.

Par padarīto vislielākais gandarījums ir arī draudzes priekšniekam Valdim Randem, kurš savos 24 darbības gados baznīcai ir devis nenovērtējamu ieguldījumu. Daudzo gadu garumā Randes kungam bijuši divi lieli sapņi – atjaunot baznīcas jumtu, lai pienācīgi varētu nosvinēt tās 150 gadadienu, un otrs – baznīcā izveidot muzeju. Sākotnēji abi sapņi likušies nereāli, bet tad pēc Kultūrkapitāla fonda ieteikuma viņš vērsies pie Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītājas Ineses Indriksones, kura labprāt atsaukusies Randes kunga lūgumam uzrakstīt projektu, kurš arī ticis apstiprināts. Abām pusēm veiksmīgi sadarbojoties, ieguvēji esam mēs visi, un tā šogad, kad baznīca svinēs savu 160. jubileju, tai būs gan jauns jumts, gan pastāvīga ekspozīcija.

Arī muzeja vadītāja Inese Indriksone atzīmēja, ka šī ir liela diena visam Rojas novadam, jo tas kļuvis par vienu kultūras vietu bagātāks. Pēc Ineses domām, Ģipkas baznīca ir vieta ar spēcīgu dvēseli, savu aizkustinošo stāstu – ar savu dzimšanu, bojāeju un augšāmcelšanos. Šajā dienā realizējies arī Randes kunga un visas draudzes sapnis – stāstīt par sava novada vēsturi un tiem cilvēkiem, kas pielikuši roku, lai šī vieta atdzimtu. Muzeja vadītāja pateicās par sadarbību Rojas novada domei, Valsts kultūrkapitāla fondam, Ģipkas evaņģēliski luteriskajai draudzei, māksliniecei Daigai Brinkmanei par ekspozīcijas vizuālā tēla veidošanu un iekārtošanu, Valdim Randem par savākto un apkopoto vēsturisko materiālu, mācītājam Armandam Klāvam, fotogrāfiem Edgaram Lācim un Dainim Kārklevalkam, SIA “Krasts” galdniekiem, SIA “A Celtne” vīriem Jānim Klāviņam un Andrim Rutkovskim, atsaucīgajiem Ģipkas draudzes ļaudīm Marijai Sēnei, Dzintrai Vīgantei, savai kolēģei Gundegai Balodei un ikvienam, kurš dalījās priekā ar pārējiem šajā skaistajā dienā. Īpašs paldies arī Liepājas zvanu ansambļa “Campanella” mūziķiem, kuri ar savu lielisko muzicēšanu aizkustināja ikviena klausītāja dvēseles stīgas.

Dace Klabere

D. Klaberes foto

Ziņas