Ziņas

Rojas mazpulks. Atskats uz šajā mācību gadā paveikto

Šis mācību gads Rojas mazpulkam ir bijis dažādu aktivitāšu un konkursu pilns. Mācību gadu iesākām aktīvi, piedaloties Latvijas zaļās kustības organizētajos pasākumos un projektos - interaktīvajā talkā Clean Games Ventspilī mūsu komandai 2. vieta. Piedalījāmies arī projektā Coast Watch (Piekrastes vērotāji), kurā veicām Baltijas jūras piekrastes liedaga un kāpu joslas izpēti. Pēc tam savā pieredzē kā piekrastes skolas pārstāvji dalījāmies Piekrastes jauniešu forumā Talsos. Esam ieguvuši jaunus draugus Latvijas zaļajā kustībā un ceram uz kopīgām aktivitātēm arī turpmāk!

Man liels prieks, ka šajā mācību gadā izdevās noorganizēt nodarbību skolēniem “Mežs ir mājas: dobumainie koki”, kuru vadīja pārstāvis no Latvijas Ornitoloģijas biedrības – ornitologs Agnis Bušs, liekot skolēniem aizdomāties par to, kas ir vērtīgs koks. Visa mācību gada garumā aktīvi iesaistījāmies LOB organizētajās aktivitātēs un konkursos.

Šogad pirmo reizi piedalījāmies Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi realizētajā vides izglītības projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”. Esam atraduši, iepazinuši, rūpējušies un Rojas mazpulka facebook lapā ar mūsu dabas objektu iepazīstinājuši arī citus!

Saistībā ar Starptautisko augu veselības gadu 2020 VAAD (Valsts augu aizsardzības dienesta) un LAB (Latvijas agronomu biedrības) organizētajā ziemas konkursā mazpulcēniem lepojamies ar Ievu Grīnīti, kura ieguva 2. vietu! Balvā saņēmām izglītojošu spēli “Augu veselība”.

Jau otro gadu esam veiksmīgi noslēguši dalību Latvijas Valsts mežu organizētajā Mammadaba meistarklasē – par veiksmīgi aizpildīto meistardēli esam saņēmuši meistarklases diplomu.

Arī šogad Rojas vidusskolas skolēni un Rojas novada iedzīvotāji tika aicināti vākt makulatūru un izlietotās baterijas. Tad nu aprīlī noslēdzās arī “Tīrai Latvijai” organizētie bateriju un makulatūras vākšanas konkursi. Paldies tiem, kas iesaistījās, par atsaucību!

Un fantastisks pārsteigums mācību gada noslēgumā! Esam ārkārtīgi lepni par to, ka pēc ilgām žūrijas diskusijām no teju 500 konkursam iesniegtajiem darbiem par šogad labāko un tēmai atbilstošāko zīmējumu šī gada LVM Meža dienu uzlīmei atzīts tieši Rojas mazpulka dalībnieka Denisa Basalajeva darbiņš, kas nu pārtapis uzlīmē!   Sirēnai kaucot, uz Roju atbrauca Cūkmens, lai sveiktu Denisu ar uzvaru uzlīmju konkursā un pasniegtu diplomu un balvu! Kopā ar savējiem Denisam bija iespēja kopā ar Cūkmenu izdziedāt tīru mežu himnu un saņemt Cūkmena autogrāfus! Uz tikšanos tīros mežos!

 

Vadītāja Undīne Lemberga

Izlaidums Rojas Mūzikas un mākslas skolā

20. jūnijā Rojas Mūzikas un mākslas skola atzīmēja savu 50. izlaidumu. Skolu šajā mācību gadā absolvēja 9 spilgti audzēkņi. Taustiņinstrumentu spēles – klavierspēles klasi absolvēja Liāna Indriksone un Laura Gerucka, kas instrumenta spēli apguva pie skolotājas Brigitas Kvālbergas. Stīgu instrumentu spēles – vijoles spēles klasi pie pedagoģes Indras Sproģes absolvēja Kerija Elena Kronberga, savukārt ģitāras spēli – Miķelis Gitendorfs (ped. M. Zemture).

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu absolvēja pieci audzēkņi – Estere Jansone, Evija Mindere, Ilva Kučere, Alekss Marks Kilmits, savukārt savu otro apliecību profesionālās ievirzes izglītības apguvē mūsu skolā ieguva Eva Kiršteine. Mākslas nodaļas audzēkņi savas zināšanas apguva pie skolotājām Līgas Reines-Smilgaines, Vizbulītes Puriņas un Ilzes Šelkovas.

Īpašu mirkli piedzīvoja Zalgauskas muižas saimnieks Osvalds Lucāns, kurš saņēma  dāvanu no savas mazmeitiņas Evijas Minderes – dzimtas muiža nu ir iemūžināta viņas gleznā.

Blakus profesionālajai ievirzei mūsu skola piedāvā apgūt arī interešu izglītību, ko sešus gadus ar augstu atbildības sajūtu apguva arī Irēna Svitiņa (ped. B.Beraģe), par to iegūstot sertifikātu. Jāpiebilst, ka Svitiņas kundze ir pirmā, kas šādu sertifikātu iegūst instrumentu spēlē.

Īpašu paldies šajā svētku reizē teicām skolotājai Brigitai Kvālbergai, kas Rojas Mūzikas un mākslas skolai dāvājusi 50 sava mūža gadus. Paldies pedagoģei, kuru ciena, apbrīno un atceras gan šī brīža audzēkņi, gan absolventi, viņu vecāki un nenoliedzami arī skolas kolektīvs. Skolotāja saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu. Šajā svētku reizē savu paldies mūzikā apliecināja skolotājas bijusī audzēkne Helga Gūtšmite kopā ar Aiju Kaļiņičenko.

Izlaidums ir svētki un gandarījums par paveikto, taču tas ir arī jauna ceļa sākums. Lai absolventiem nekad neaptrūkst vēlme sevis pilnveidošanā, izglītošanā un vienmēr sirdī mājo īpašs prieks un mīlestība pret savu – Rojas Mūzikas un mākslas skolu. Paldies absolventiem un viņu vecākiem par sarūpēto skaisto dāvanu skolai.

Direktore Baiba Beraģe

Pasažieru ievērībai

No 2020. gada 4. jūlija maršruta Nr.7947 Rīga–Roja–Talsi autobuss, kas no Talsu autoostas izbrauc plkst.5.50 un no Rīgas starptautiskās autoostas – plkst.16.20, atsāks kursēt arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās (uz laiku kursēja tikai darba dienās). Reisi tika atcelti sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere,

Sabiedrisko attiecību speciāliste,

Valsts SIA Autotransporta direkcija

Reģionālo maršrutu pieturās uzsākta vienota satura un dizaina autobusu kustības sarakstu izvietošana

Ir uzsākta jauno – vienotas informācijas un dizaina – reģionālo maršrutu autobusu kustības sarakstu plākšņu izvietošana pieturās. Tādējādi turpmāk pasažieriem būs pieejama visa aktuālā informācija par reisiem, kuros konkrētā pietura ir iekļauta. Plānots, ka visās reģionālo maršrutu autobusu pieturās tiks izvietoti vairāk nekā 9000 jaunu kustības sarakstu. Sākotnēji tie tiks uzstādīti Vidzemē, bet visu plākšņu nomaiņu paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām.

Līdz ar jauno kustības sarakstu plākšņu uzstādīšanu pasažieri varēs ērtāk plānot savu braucienu, jo tajās tiks attēlota informācija par maršrutiem, kuros konkrētā pietura iekļauta; būs norādīts visu autobusu, kas konkrētajā pieturā apstājas, izbraukšanas laiks no šīs pieturas, kā arī sezonalitāte un nedēļas dienas, kurās reisi tiek izpildīti; būs norādīti reisi, kuros kursē personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgoti autobusi, kā arī reisi, kas tiek izpildīti tikai pēc pieprasījuma, piesakot iepriekš. Tāpat neskaidrību gadījumā pasažieri varēs sazināties ar pārvadātāju vai Autotransporta direkciju, jo kustības saraksta plāksnē būs norādīta aktuālā kontaktinformācija.

Šobrīd jau ir uzstādītas 160 kustību sarakstu plāksnes Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Valkas, Beverīnas un Strenču novadā. Sākotnēji attiecīgās plāksnes tiks uzstādītas visā Vidzemes reģionā, pēc tam tās turpinās izvietot pieturās Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionā, bet pēc tam – Rīgas reģionā.

Līdz šim par kustības sarakstu izveidi un uzstādīšanu atbildīgi bija pasažieru pārvadātāji, kā rezultātā to saturs un dizains būtiski atšķīrās. Lai pasažieriem informāciju būtu vieglāk uztvert un tā būtu ērti pieejama, Autotransporta direkcija uzņēmās iniciatīvu izveidot vienota satura un dizaina kustības sarakstus un veikt pirmreizēju attiecīgo sarakstu plākšņu saražošanu un uzstādīšanu. Savukārt pēc tam izmaiņu gadījumā informāciju pēc noteiktā standarta aktualizēs pārvadātājs.

Par valsts SIA Autotransporta direkciju

Autotransporta direkcija ir vienota valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Lilita Pelčere,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67356129

E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv 

twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija

Ziņas