Ziņas

Diagnostikas nodaļas pakalpojumi ZKRS Talsu filiāles slimnīcā

Diagnostika ir viens no atbildīgākajiem ārsta darba posmiem. Diagnozes precizitāti nosaka izmeklēšanas apjoms un kvalitāte, kā arī ārsta kvalifikācija, pieredze un spēja pareizi interpretēt izmeklēšanā iegūtos rezultātus.

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles slimnīcas Diagnostikas nodaļā ir pieejami daudzveidīgi diagnostikas izmeklējumi:

  • rentgenoloģiskie;
  • datortomogrāfijas;
  • ultrasonogrāfijas;
  • endoskopiskie;
  • sirds un asinsvadu;
  • ehokardiogrāfija.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Talsu filiālē, diagnostikas nodaļas modernizācijā 2018.gadā ieguldīti vairāk kā 374 tūkstoši eiro, no tiem 85% ERAF finansējums, 9% valsts budžeta līdzekļi un 6% Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas finansējums. Savukārt 2019.gadā plānots iegādāties jaunu ultrasonogrāfijas iekārtu. Diagnostikas nodaļas modernizācijas I kārtas noslēgums pavēris jaunas diagnostikas iespējas radiologu un citu specialitāšu ārstiem – Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas rīcībā esošās diagnostiskās iekārtas ļauj veikt diagnostiku pasaules līmenī.

Šogad, ERAF projekta ietvaros Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē tika iegādāta jauna datortomogrāfijas un endoskopojas iekārta. Jaunās datortomogrāfijas iekārtas nozīmīgākā īpašība ir zemāks starojums, kuru saņem pacients izmeklējumu laikā un augstāka attēlu kvalitāte, īsāks izmeklējuma laiks. Iekārtā ir jaunākās starojumu samazināšanas tehnoloģijas – interaktīva rekonstrukcija, skanēšanas režīmi darbam ar protēzēm un jaunākā tendence datortomogrāfijā – izmeklējumi ar samazinātu starojuma enerģiju. Jāatzīmē, ka šobrīd datortomogrāfijas izmeklējumam, valsts finanšu ietvaros, gaidīšanas laiks ir tikai viena nedēļa.

Projekta ietvaros iegādāts arī augstas izšķirtspējas endoskopijas iekārtu komplekts, kas nodrošina endoskopijas un kolonoskopijas izmeklējumiem uzlabotu vizualizāciju un līdz ar to ievērojami precīzāku diagnostiku, īpaši uzsverot agrīno onkoloģisko diagnostiku un ārstēšanu. Īpašais NBI (termina saīsinājums no angļu valodas - Narrow Band Imaging) gaismas filtru režīms ļauj atšķirt patoloģiskus audus no normāliem jau pašā slimības sākumā, izvērtējot mikrokapilāru tīklojumu. Pacientu ieguvums endoskopijas iekārtas modernizācijas procesā ir ātrāki, precīzāki un nesāpīgāki izmeklējumi!

Pateicoties kvalificētiem speciālistiem un medicīnas personālam, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles Diagnostikas nodaļā ir pieejami augstas kvalitātes diagnostiskie izmeklējumi. Talsu filiāles slimnīcas diagnostikas nodaļā strādā divi sertificēti radiologi-diagnosti, divi rezidenti radiologi - diagnosti, seši radiologa asistenti un māsu palīgs. Šogad 26. oktobrī, Talsu novada pašvaldībā tika parakstīts trīspusējs līgums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu jaunai ārstniecības speciālistei radioloģei - diagnostei Andai Pramaltei. Novembrī darbu Talsu filiāles slimnīcā uzsāka radiologs - diagnosts Kaspars Stepanovs, kurš ir ieguvis starptautisku ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology) sertifikātu radioloģijā. Pateicoties Dr. Stepanovam tiks paplašināts diagnostikas izmeklējumu klāts un sākot ar decembri būs pieejami datortomogrāfijas angiogrāfijas izmeklējumi.

Pieteikties uz diagnostikas izmeklējumiem varat zvanot uz Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles reģistratūru pa tālruni 63259997 vai klātienē.

 

Informāciju sagatavoja:

Marija Marlēna Krekovska

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzintra Žuravska publicējusi jau 42. grāmatu

Piektdien, 16. novembrī, Rojas nopvada bibliotēkā notika mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Laikmetu atšalkās” atvēršanas svētki. Krājums veltīts Latvijas simtgadei.

“Laikmetu atšalkās” ir Dzintras Žuravskas jau 42. publicētā grāmata. Tajā apkopoti un sakārtoti vairāku gadu laikā tapušie dzejoļi. Grāmatas mākslinieciskajā noformējumā izmantoti meitas Inas Žuravskas zīmējumi.

Krājuma sešās atšalku nodaļās – Laikmetu atšalkās, Stresa un atelpas, Sapņu un īstenības, Šaubu un pārdomu, Mirkļa un mūžības atšalkās – risinātas vairākas tēmas – indivīda attiecības ar laikmetu, iekšējā brīvība, izmisums un samierināšanās, dzīves cikls, dzimtas un tautas vēsture kā mantojums.

Pasākuma laikā ieklausījāmies autores stāstījumā un dzejoļu lasījumā, raisījās saruna par bijušo laiku atšalkām mūsdienās, piemēram, tā dēvētajiem čekas maisiem. Ikviens pasākuma apmeklētājs dzejnieces parakstītu grāmatu varēja iegādāties savā īpašumā. Bija prieks dzirdēt lasītāju paldies par jau iemīļotiem darbiem un vēlējumiem nepagurt.  Šīs pēcpusdienas pateicības vārdi, mīļumvārdi un veselības vēlējuma vārdi lai dod spēku mūsu dzejniecei arī turpmāk sūtīt savus darbus pasaulē –

“Lai spieto tie projām, sev aiznesot līdzi

Pa ziedputeksnim, pa medus lāsei

No mana dvēseles dārza.” /Dz.Žuravska/

 

Irēna Svitiņa

Daigas Dambītes foto

Atgādinājums vecākiem

Rojas novada bāriņtiesā pēdējā laikā tiek saņemti ļoti daudz ziņojumu no iedzīvotājiem par to, ka vēlās vakara un nakts stundās uz ielas un mājas pagalmos bez pieaugušo klātbūtnes atrodas mazgadīgas un nepilngadīgas personas.

Atgādināšu, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Bez tam šī paša likuma 59. panta 5. daļa nosaka, ka policijas iestādē nogādā bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā. Par nakts laiku šī panta izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.

Lūgums personām, kuras konstatē, ka bērns viens, bez pieaugušā vai citas pilngadīgas personas klātbūtnes, atrodas uz ielas nakts laikā, ziņot par to pašvaldības policijai. Pašvaldības policijai dotajā gadījumā ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzsākt administratīvo lietvedību pret vecāku saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 173. pantu - Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana.

Sods par minēto pārkāpumu ir bargs - pirmajā reizē var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 140 eiro, taču, ja pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti gada laikā, sods ir no 210 līdz 350 eiro. Pašvaldības policija par notikušo noteikti ziņos arī bāriņtiesai, kura pēc tam rīkosies savas kompetences ietvaros.

Mīļie vecāki, sekojam līdzi savu bērnu gaitām un viņu atrašanās vietai, jo atbildība par bērniem ir jūsu pienākums.   

Inta Zaķe,

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu savākšanas tarifā

Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņas no 35,00 EUR/t uz 43,00 EUR/t, tiek mainīts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” 2018.gadam apstiprinātais atkritumu savākšanas tarifs, kas sastāv no 3 komponentēm: atkritumu apglabāšanas tarifa, Dabas resursa nodokļa, izvešanas tarifa.

 

 

Savākšanas tarifa komponentes 2018.gads 2019.gads
Apglabāšanas tarifs (EUR/m3 ) 4,49 4,49
Dabas resursu nodoklis (EUR/m3 ) 3,59 4,42
Izvešanas tarifs (EUR/m3 ) 1,70 1,70
Savākšanas tarifs (EUR/m3 ) 9,78 10,61
PVN 21% 2,05 2,23
Savākšanas tarifs ar PVN (EUR/m3 ) 11,83 12,84

Pakalpojuma cenas no 2019.gada 1.janvāra

Konteinera vai maisa tilpums (m3 ) Savākšanas tarifs ar PVN 2019.gadā (EUR)
0,060 1,31
0,140 1,80
0,180 2,31
0,240 3,09
1,100 14,12

Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikums (Pielikums 06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.) nosaka nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra.

Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus TARIFI (par tonnu): 

Likme laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim (euro): 25,00

Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (euro): 35,00

Likme laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (euro): 43,00

Likme no 2020.gada 1.janvāra (euro): 50,00

Ziņas