Ziņas

Latvijas valdības paziņojums

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi skars gan izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos publiskās vietās, pārvietošanos ārpus valsts robežām un citas jomas.

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Mācību process izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.

Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties. 

Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.

Informē valsts Autotransporta direkcija

Informējam, ka šobrīd nekādas papildu izmaiņas iekšzemes sabiedriskā transporta kustībā vēl nav veiktas. Skolēnu brīvdienās autobusu kustības saraksti tiek mainīti katru gadu. Tā kā no šodienas bija plānotas oficiālās skolēnu brīvdienas, arī iekšzemes sabiedriskais transports tam tika pielāgots (un tas tiktu darīts arī tad, ja valstī nebūtu izsludināts ārkārtējais stāvoklis).

Par to, ka šāds kustības saraksts būs spēkā arī pēc 22. marta, kad skolēnu brīvdienas būs beigušās, plānojām informēt šonedēļ. Tomēr, ņemot vērā, ka jau šobrīd vairāki autobusu reisi ir tukši vai tajos ir vien daži pasažieri, esam pieprasījuši statistiku par pasažieru skaitu visiem pārvadātājiem. Tiklīdz to saņemsim, lemsim par tālākajām darbībām un pēc tam attiecīgi informēsim pasažierus. Papildus informējam, ka reisi, kas izveidoti ar mērķi nogādāt iedzīvotājus darbavietās, netiks slēgti.

Šobrīd pārvadātājiem ir uzdots braukt saskaņā ar skolēnu brīvdienu kustības sarakstu. Citu instrukciju pagaidām nav bijis.

Aicinām sekot līdzi aktuālajam kustības sarakstam mūsu mājaslapā.

 

Ar cieņu

Lilita Pelčere,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts SIA Autotransporta direkcija

Tālr. 67356129, 26627578

www.atd.lv

Iedzīvotāju uzmanībai!

Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē un, ņemot vērā Veselības ministrijas ieteiktos vispārējos piesardzības pasākumus, Rojas novadā uz laiku tiek atcelti visi Rojas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību organizētie pasākumi un nodarbības.

Iedzīvotāji tiek aicināti atturēties no visu publisko pasākumu apmeklēšanas arī ārpus novada. Slēgta ir Rojas vidusskola, nodarbības tiek pārtrauktas arī Rojas novada Sporta skolā un Mūzikas un mākslas skolā. Lūdzu vecākus, kuri ved savus bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādēm, atbildīgi izvērtēt situāciju. Aicinu ikvienu būt atbildīgam un nepakļaut riskam ne sevi, ne savus līdzcilvēkus. Sekojiet līdzi turpmākai informācijai!

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

Vecmāmiņu diena “Man ir vislabākās omītes pasaulē!” Rojas PII “Zelta zivtiņa” grupā “Karūsiņa”

Piektdien, 6. martā, grupā “Karūsiņa” viesojās bērnu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas, jo bērni un skolotājas rīkoja svētkus omītēm. Bērni sniedza priekšnesumus un sveica omītes svētkos, apmīļoja omīšu gādīgās un darbīgās rokas SPA procedūrā – smaržīgo ziepju bumbiņu un rožu ziedlapiņu vannā.

Evelīnas vecmāmiņas un vecvecmāmiņa sagādāja bērniem pārsteigumu – leļļu teātra izrādi “Trīs sivēntiņi”. Mūzikas skolotāja Baiba aicināja omītes un bērnus rotaļās, bet grupas skolotājas gādāja par svētku galdu no vecāku sanestajiem kārumiem. Pēc saviesīgas pacienāšanās sekoja diskotēka bērnu iecienīto mūzikas ritmu pavadībā. Liels bija skolotāju prieks par plaši apmeklēto pasākumu, jo šeit bija iespēja vērot trīs paaudžu tikšanos – bērni, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas, kā arī iespēja satikties radiem un draugiem, kuri ilgāku laiku nebija viens otru redzējuši. Tas viss, pateicoties mūsu jaukajiem bērniem, kuri sasaista paaudžu saites ciešāk ar mīlestību un pateicību savām vecmāmiņām un vecvecmāmiņām. Paldies visām mūsu 27 viešņām par atsaucību un jauko kopā būšanu mūsu svētkos!

Skolotājas Iveta Rozentāle un Maija Grīnfelde

Ziņas