Ziņas

Līdz 15.maijam veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Alise Lakšmane

Noslēdzies projekts “Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”

Projekts tika uzsākts pagājušā gada jūnijā, un tā vispārējais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību. Projektā tika attīstīts videonovērošanas kameru tikls, un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošo institūciju starpā.

Projekta ietvaros Rojā tika uzstādītas trīs videonovērošanas kameras – Selgas un Lašu ielas krustojumā, laukumā netālu no veikala “Maksima”, kur krustojas Selgas, Plūdoņa un Jūras iela un pie gājēju pārejas Selgas ielā blakus autoostai. Kā stāsta Rojas novada pašvaldības policisti, uzstādītās videonovērošanas kameras stipri atvieglo viņu darbu un palīdz gan novērst, gan atklāt pārkāpumus.

Dace Klabere

Apsveikums

Sveicam mūsu novada rakstnieci Dzintru Žuravsku ar jaunā romāna „Kā pa plānu ledu” iznākšanu! Grāmatas atvēršanas svētki un tikšanās ar autori Rojas novada svētkos 1. jūnijā 11.00 bibliotēkā. Būs arī izdevniecības „Sol Vita” grāmatu galds, kur varēsiet iegādāties gan jauno romānu, gan iepriekšējos gados izdotos Dzintras Žuravskas un citu autoru darbus. Būsiet laipni gaidīti!

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Pāvuliņa atvaļinājuma laikā no 29.04.2019. līdz 10.05.2019., visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 5. kabinetā pieņems un izdarīs apliecinājumus Rojas bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr.63269173).

Pieņemšanas laiki:

otrdienās  no plkst.09.00-13.00

ceturtdienās no plkst.09.00-13.00

Jautājumos par apliecinājumu veikšanu lūdzu iepriekš telefoniski vienoties par pieņemšanas laiku.

Ziņas