Ziņas

Rojas MMS panākumi Valsts konkursos

Šis mācību semestris Rojas Mūzikas un mākslas skolā iesācies valsts konkursu zīmē. Šogad konkurss norisinās stīgu instrumentu spēlē - ģitāras spēlē, taustiņinstrumentu spēlē – akordeona spēlē un vizuāli plastiskās mākslas programmās.

17. janvārī PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” konkursa otrajā kārtā dalību ņēma ģitāras spēles audzēkņi no Ventspils, Piltenes, Kuldīgas, Rojas, Dundagas un Mērsraga skolām. Viņu sniegumu vērtēja žūrijas komisija izcilu ģitāristu un pedagogu sastāvā: Kaspars Zemītis, Ainārs Macpans un Kaspars Vizulis.

Rojas Mūzikas un mākslas skolu konkursa otrajā kārtā pārstāvēja Māra Grīnīte un Eduards Čeksters (ped. Maruta Zemture), abiem savās vecuma grupās iegūstot trešo vietu.

Savukārt 6. klases ģitāras spēles audzēknis Miķelis Gitendorfs rūpīgi gatavojas konkursa trešajai kārtai, kas norisināsies no 18.-19. februārim Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, kur mūsu audzēknis sacentīsies kopā ar mūzikas vidusskolu studentiem. Novēlam Miķelim un viņa pedagoģei Marutai Zemturei spēku, izturību un mērķtiecību, lai pēc iespējas tālāk izskanētu mūsu skolas vārds.

21. janvārī uz Ventspili devās arī akordeona spēles 4. klases audzēkne Krista Jana Reinholde (ped. Baiba Beraģe), kas ļoti sīvā konkurencē, sacenšoties ar gadu vecāku klašu audzēkņiem, savā grupā ierindojās trešajā vietā. Konkursā piedalījās akordeonisti no Ventspils, Kuldīgas, Talsiem, Valdemārpils, Kandavas, Rojas. Konkursa žūrijas sastāvu veidoja Latvijā plaši pazīstami akordeonisti: pedagoģe, Latvijas Akordeonistu asociācijas vadītāja, metodiķe Līga Catlaka, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pedagoģe Natālija Meļņikoviča un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors Artūrs Noviks.

Paldies audzēkņiem, kas savu prasmju pilnveidošanā ieguldīja milzu gribasspēku un darbu, lai pārstāvētu Rojas Mūzikas un mākslas skolu šī gada valsts konkursos.

Joprojām aktīvi savam iznācienam gatavojas arī vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi, kas gatavo darbus tēmā “Skatuves tēls un izteiksmes līdzekļi scenogrāfijā”. Viņu veikumu ikviens var aplūkot katru darba dienu mākslas skolas nodaļā.

Lai mums veicas arī turpmāk!

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore Baiba Beraģe

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru

Biedrība “Talsu rajona partnerība” 2020.gada 17. februārī plkst. 10.00 aicina uz semināru "Nodokļu aktualitātes IIN maksātājiem (pašnodarbinātajiem, IK, ZS īpašniekiem)". 

 • Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2020. gadā
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma - saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls; pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana; izdevumu precizēšana; izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā; atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana; IIN avansa maksājumi;
 • Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) - VSAOI aprēķināšana; VSAOI iekļaušana izdevumos;
 • Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem
 • Atbildes uz jautājumiem

Semināru vada: Inguna Leibus Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore 29458010.

Semināra norises vieta: Kr.Valdemāra 17a (kinoteātris “Auseklis”), Talsi, Talsu novads.

Seminārs ir bezmaksas un tajā iekļauta viena kafijas pauze. Semināru organizē biedrība “Talsu rajona partnerība”, finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Pieteikšanās līdz 12.februārim http://ejuz.lv/nodokluaktualitates vai Lolita Muceniece, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Rojas apvienotā būvvalde informē

Rojas apvienotā būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21.punktu, ar 2020. gada 1. janvāri jebkāds būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā - WWW.BIS.GOV.LV.

Ņemot vērā iepriekš minēto, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura pēc 2020. gada 1. janvāra vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības procesu, kā piemēram, pārbūvēt savu dzīvojamo māju, būvēt palīgēku, atjaunot vai pārbūvēt savu dzīvokli, būvēt ražošanas ēku vai realizēt inženierbūves būvniecību, utt., visas nepieciešamās darbības būs jāveic Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā. Tas nozīmē, ka visu būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumu, būs iespējams ievietot tikai Būvniecības informācijas sistēmā, elektroniski. Rojas apvienotā būvvaldē no 2020. gada 1. janvāra būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumus, papīra formātā iesniegt vairs nav nepieciešams.

Būvniecības informācijas sistēmai ir sekojošas priekšrocības:

 • ieceres dokumentāciju sistēmas lietotājs var iesniegt jebkurā laikā un no jebkuras vietas;
 • sistēmas lietotājs jebkurā laikā var piekļūt savai būvniecības lietai;
 • dokumenti tiek iesniegti elektroniski, netērējot dabas resursus un ietaupot laiku;
 • sistēmā var veidot pilnvarojumus, neejot pie notāra (tikai attiecībā uz būvniecības lietām);
 • sistēmā darbojas arhīva funkcija – tās lietotājam vienuviet pieejama visa informācija par būvniecību konkrētajā nekustamajā īpašumā.

 

Būvniecības informācijas sistēmā tās lietotāju ērtībai ir izvietotas videopamācības katram būvniecības ieceres sagatavošanas solim, kā arī tajā ir iestrādāts veidnis, ar kura palīdzību var izvēlēties atbilstošo iesnieguma veidlapu.

Būvniecības informācijas sistēma atrodas vietnē WWW.BIS.GOV.LV. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).

Noslēgumā, vēlreiz vēršam ikviena uzmanību uz to, ka no 2020. gada 1. janvāra Rojas apvienotā būvvaldē, klātienē, papīra formātā būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt vairs nav iespējams, kā arī nav iespējams uz vietas aizpildīt būvniecības lietu veidlapas un iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju.

Būvniecības informācijas sistēmas klientu atbalsta dienestu uztur Būvniecības valsts kontroles birojs, kam neskaidrību gadījumos var zvanīt pa tālruni 62004010.

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz informatīvu semināru projektu iesniedzējiem

Aktualitātes LEADER uzņēmējdarbības atbalstam 2020.gada 6. februārī plkst. 11.00 Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads.

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā:

 • Projektu idejas. Atbilstība.
 • Vērtēšanas kritēriji. Metodika.
 • Projektu iesniegumu veidlapa elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 • Nepieciešamie pavaddokumenti. Iepirkumu piemērošanas kārtība.
 • Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
 • Indivduālas konsultācijas.

Seminārā iekļauta kafijas pauze.

Pieteikšanās http://ejuz.lv/aktualitatesuznemejdarbibai

vai Lolita Muceniece, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Ziņas