Ziņas

Lielā Talka ziedo 20 000 eiro “Let’s do it, Ukraina”

Lielā Talka, oficiālais “Let’s do it!” pārstāvis Latvijā, sadarbībā ar Ziedot.lv, no sabiedrības ziedotajiem līdzekļiem nodrošināja 20 000 eiro atbalstu “Let’s do it, Ukraina” organizācijai. Līdzekļi tiks izlietoti dažādām akūti nepieciešamajām vajadzībām Ukrainas iedzīvotājiem un brīvprātīgajiem. To skaitā, aizsardzības ekipējuma, medicīnas preču, pārtikas, degvielas u.c. – iegādei civiliedzīvotājiem, kuri nesavtīgi dodas aizstāvēt savu valsti.  Latvijas “Let’s do it!” (Lielā Talka)  bija viena no pirmajām, kas ļoti operatīvi sniedza savu atbalstu “Let’s do it, Ukraina”.

Tāpēc īpaša pateicība visiem, kuri ziedoja un ziedo Ziedot.lv portālā.

Lai palīdzētu Ukrainā esošajiem civiliedzīvotājiem, “Let’s do it, Ukraina” kustība realizē kampaņu, kurā aicina sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Uz to atsaucās arī Lielās Talkas kustība nodrošinot 20 000 eiro finansiālo palīdzību organizācijai no Ziedot.lv savāktajiem līdzekļiem. Kā informē “Let’s do it, Ukraina” kustības pārstāvji, šobrīd liela daļa no iegūtā finansējuma tiek novirzīti pārtikas un medikamentu iegādei iedzīvotājiem, kuri atrodas bumbu patversmēs, slimnīcās, militārajos punktos, taču nepieciešams atbalsts arī aizsardzības ekipējuma nodrošināšanai.

 

Jūlija Markhela, kustības “Let’s do it World” līdzdibinātāja un vadītāja Ukrainā: “Šobrīd visiem Ukrainā esošajiem iedzīvotājiem un militārajam spēkam ir nepieciešama palīdzība. Lai to nodrošinātu, “Let’s do it, Ukraina” kustības aicinājumam atsaucās Latvijas, Igaunijas, Itālijas, Rumānijas, Zviedrijas un citu valstu “Let’s do it!” pārstāvniecības, sniedzot materiālu un finansiālu atbalstu. Pateicoties tam tiks nodrošināti aizsardzības elementi civiliedzīvotājiem, kuri pašaizliedzīgi dodas aizstāvēt savu valsti. Daļa no iegūtajiem resursiem tiks novirzīti uz Kijevu un Harkovu, kur šobrīd ir aktīvākā karadarbības zona. Mēs izsakām dziļu pateicību Latvijas iedzīvotājiem, kuri palīdz ne tikai “Let’s do it!” kustībai, bet visai Ukrainas tautai. Kopā mēs esam spēcīgi un savā starpā sadarbojoties varam šo karu apstādināt. Pārtrauksim šo ļaunumu, lai Ukraina paliktu neatkarīga un turpinātu savu attīstību. Lai miers Ukrainā un Pasaulē! Paldies!”

 

Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta: “Šobrīd, galvenokārt, ar ziedojumu palīdzību tiek nodrošinātas pirmās nepieciešamības preces Ukrainas civiliedzīvotājiem – medicīnas un higiēnas preces, pārtika un apģērbs. Taču tik pat svarīgi ir sniegt atbalstu aizsardzības stiprināšanai. Esam gandarīti, ka līdz ar Lielo Talku arī citas nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi sniedz atbalstu civiliedzīvotāju drošībai. Jau pirmajās dienās, uzzinot par notikumiem Ukrainā, Latvijas sabiedrība parādīja cik stipra un vienota ir mūsu tauta. Ir neizsakāms lepnums par tik nesavtīgu līdzcilvēku rīcību, ko apliecina kopīgi saziedotie līdzekļi, kas šobrīd tiek mērķtiecīgi novirzīti atbalsta sniegšanai Ukrainā!”

 

Lielā Talka vēlas pateikt īpašu paldies Rūtai Dimantai, Ziedot.lv komandai  un visiem Latvijas ziedotājiem par solidarizēšanos, lai valstiskā līmenī sniegtu palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem!

 

Organizācija “Let’s do it” plašāk zināma kā Igaunijas organizācija, kas aizsāka Pasaules talkas kustību. Tajā iesaistījušās vairāk nekā 190 pasaules valstis tai skaitā Latvija un Ukraina. “Let’s do it” kustības koordinatori Latvijā ir kustība “Lielā Talka”.

 

Papildu informācija:

Zanda Kočāne

Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante

Tel.: +371 25644492

E-pasts: zanda.kocane@onecom-latvia.com

Pabeigts projekts “Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai”

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020.gada 24.septembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu Nr.20-08-AL35-A019.2203-000003 ‘’Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai’’. Projekts ir veiksmīgi pabeigts un centrs ir vizuāli pievilcīgāks un siltāks. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 17987,32 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda maksājums – 16188,58 EUR.

Projekta rezultātā ir izremontētas, atjaunotas centra telpas, sakārtota apkures sistēma un iegādāti jauni pamatlīdzekļi. BLPJC ‘’Strops’’ telpu atjaunošanas darbus veica SIA ‘’Kalvas’’. Centra telpas ir kļuvušas vizuāli pievilcīgākas, siltākas un centra apmeklētājiem ir prieks darboties. Arī invalīdu biedrības biedri ir ļoti apmierināti ar skaistajām un siltajām telpām. Ir iegādāti jauni pamatlīdzekļi- mūzikas centrs ar mikrofonu, pārnēsājamais skaļrunis un stūra dīvāns.

Realizējot projektu, ir uzlabojusies publiski pieejamā vide, atjaunotas telpas, nodrošināta apkures efektīvāka darbība un uzlabojusies iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Projekta rezultātā Rojas pagasta iedzīvotājiem ir vēl viena sakārtota vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

NO DECEMBRA PIEEJAMS ROJAS PAGASTA KALENDĀRS 2022. GADAM

No 1. decembra Rojas tūrisma informācijas centrā būs iespējams iegādāties jauno, 2022. gada Rojas pagasta kalendāru.

Šis, 2022. gads, Rojas kalendāram būs kā neliels jubilejas gads, jo mūsu pašu kalendārs tiek izdots jau piekto reizi.

Šogad kalendāram esam devuši nosaukumu “Jūra vēROJAma visu gadu”, jo katra mēneša titulbildē redzēsiet jūru. Jūra katru dienu ir savādāka, tā ir mainīga, un katru reizi, ieraugot jūru, mūs pārņem aizvien jaunas izjūtas.

Lai kalendārs būtu interesantāks un personiskāks, katram mēnesim esam pievienojuši klāt kāda vietējā cilvēka gatavota ēdiena recepti. Jaunais kalendārs ne tikai jūs iepazīstinās ar mūsu piekrastes radošajiem cilvēkiem, bet pie reizes varēsiet pagatavot kaut ko gardu savai ģimenei.

Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam un atsūtīja savas fotogrāfijas kalendāra tapšanai. Īpašs paldies kalendāra māksliniecei Daigai Brinkmanei par visu ideju vizualizēšanu. Paldies radošajiem Rojas pagasta ļaudīm, kuri dalījās ar stāstiem par pašu gatavotajiem ēdieniem.

Jauno Rojas novada kalendāru būs iespējams iegādāties Rojas tūrisma informācijas centrā, Selgas ielā 14e, Rojā un Rojas Jūras zvejniecības muzejā, Selgas ielā 33, Rojā. Kontakti saziņai: +371 28630590.

Rojas tūrisma informācijas centru iespējams apmeklēt, uzrādot Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC vadītāja

Noslēdzies projekts “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana"

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020. gada 5. maijā apstiprināja Rojas novada domes projektu nr. 19-08-FL06F043-00003 “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies, un laukums pie kultūras centra ieguvis jaunas, mūsdienām atbilstošas aprises. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 166508,37 EUR, no tām Eiropas Zivsaimniecības fonda maksājums – 146096,33 EUR.

Būvprojektu izstrādāja SIA “Archidose”, būvdarbus veica SIA “Kalvas”, bet būvuzraudzība bija SIA “Akorda” ziņā.

Par to, kā ir izdevies viss iecerētais, stāsta viens no projekta arhitektiem – Jānis Bērziņš.

Roja, lai gan kā apdzīvota vieta veidojusies jau 13. gadsimtā, savu uzplaukumu un attīstību piedzīvoja 20. gadsimta vidū, attīstoties zvejnieku kolhozam “Banga”. Šajā laikā tika izveidotas vairākas svarīgas vietas ciemā, tajā skaitā arī kultūras nams, ko atklāja 1962. gadā. Laukums pie kultūras nama ir izveidots un labiekārtots 1970. gadā, un kopš laukuma izveidošanas brīža tas ir kalpojis kā vietējo rojenieku pulcēšanās vieta dažādos svētkos un nozīmīgos brīžos. Laukumam ar tajā esošo tēlnieka Tālivalža Gaumiga veidoto pieminekli “Rojas zvejniekiem”, ir svarīga vietzīme Rojas ciešajai saitei ar zvejniecības tradīcijām, tādēļ, lai stiprinātu vietējās piekrastes ciema identitātes veidošanu un attīstību, tika izstrādāts projekts “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas” laukuma labiekārtojumam un atjaunošanai.

Projekta rezultātā ir saglabāta pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados izveidotā laukuma pamatforma un tā apvienota ar mūsdienīgiem ārtelpas dizaina un labiekārtojuma risinājumiem, kas uzlabo laukuma funkcionālo lietojumu un iekļaujas kopējā Rojas ciema ainavā. Laukumā ap restaurēto pieminekli un ap kultūras centra ēkas galveno fasādi ir izveidotas vairākas pastaigu un atpūtas zonas ar soliņiem un pārvietojamiem kubiem, kuru novietojumu par pielāgot dažādu pasākumu vajadzībām. Laukumā ir atjaunotas platās, monumentālās centrālās kāpnes, kas papildinātas ar pārvietojamiem un multifunkcionāliem dizaina elementiem, kā arī atjaunotas dolomīta plākšņu atbalsta sienas gar Zvejnieku ielu. Dažādie laukuma apgaismojuma risinājumi dod iespēju apmeklētājiem laukumu apmeklēt ne tikai diennakts tumšajā laikā, un droši izgaismo ceļu uz kultūras centra galveno ieeju, bet dod iespēju laukumu izgaismot dažādu pasākumu vajadzībām. Jauns apgaismojums restaurētajam piemineklim “Rojas zvejniekiem” izveidots tā, lai diennakts tumšajā laikā izceltu centrālo zvejnieka tēlu un piemineklis iegūtu jaunu siluetu, kas izceļas uz monumentālās aira formas. Laukuma apstādījumi veidoti, ņemot vērā piekrastē raksturīgos augus un Rojas ciema publisko apstādījumu tradīcijas. Laukumā rojenieki dažādos gada laikos varēs apskatīt gan parka rozes, gan dažādas graudzāles, lavandas un viršus, kas sniegs patīkamu smaržu un krāsu baudījumu. Šajā laukumā vietu radusi arī jauna ciema centrālā Ziemassvētku egle, kuras augšanai rojenieki varēs sekot līdzi nākamo gadu laikā.

Roja, lai gan salīdzinoši mazs ciems, ir nemitīgā attīstībā. Projekta rezultātā Roja ir ieguvusi vēl vienu sakārtotu publiskās ārtelpas vietu, kur pulcēties, ar ko lepoties un kur vienkārši būt savā nodabā, lasot kādu bibliotēkā paņemtu grāmatu, piesēžot uz koka soliņa starp rozēm un lavandām, vai vienkārši garāmejot paskatoties uz spēcīgo zvejnieka tēlu, kas stabili savās rokās tur jūru.

Dace Klabere

Ziņas