Ziņas

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019.gada 14.jūnijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu”.

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un kurš atbilst šādām prasībām:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūrizglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas profesionālās ievirzes izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes direktora amatu (pieteikumā, jāpauž arī piekrišana savu personas datu apstrādei konkursa komisijā un Rojas novada domē);
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), vēlams Europass;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, t.sk., 3 gadu laikā profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
 • iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi darbam izglītības iestādē;
 • 2 (divas) rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

 

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019. gada 14. jūlijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu”.

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa (rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai), (iesniegumā pretendents apliecina, ka piekrīt savu iesniegtajos dokumentos norādīto personas datu apstrādei, konkursa komisijā un Rojas novada domē);
 • Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Motivācijas vēstule;
 • PII “Saulespuķe” attīstības redzējums (līdz divām A4 lapām datorrakstā).

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” paziņojums

Astoņās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pašvaldībās balsos par uzņēmuma iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

2019. gada 8. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.

Jaunais tarifs ar DRN 60,73 EUR/t būs spēkā no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim (tabula Nr.1).

Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma

tarifs

Laika posms, kurā tarifs ir spēkā

 

43,00

 

60,73

 

10.06.2019 – 31.12.2019.

 

50,00

 

64,01

01.01.2020.

līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

Tabula Nr.1

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ir arī sagatavojusi un apstiprināšanai 8 pašvaldībām - kapitāldaļu turētājām (Tukuma, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads) nosūtījusi plānoto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 12,84 EUR/m3 (ar PVN), bet plānotā – 17,71 EUR/m3 (ar PVN).

  

Tabulā (tabula Nr.2) ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Konteinera tilpums

Maksa par 1 iztukšošanas reizi šobrīd

Maksa par 1 iztukšošanas reizi, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai

Palielinājums

0,140

1,80

2,48

0,68

0,180

2,31

3,19

0,88

0,240

3,09

4,25

1,16

1,100

14,12

19,48

5,36

Tabula Nr.2

 

Tabulā (tabula Nr.3) ir uzskaitītas pozīcijas, kas veido nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

 

Esošā maksa

Plānotā maksa

 

Izmaiņas

Pozīcijas

1m3 = 0,158 t

1m3 = 0,105 t

Nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenete, EUR/m3

 

4,49

 

4,27

 

- 0,22

Dabas resursu nodoklis, EUR/m3

4,42

2,11

- 2,31

Nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

 

1,70

 

8,26

 

6,56

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

 

12,84

 

17,71

 

4,87

Tabula Nr.3

 

Tuvākajās dienās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” kapitāldaļu turētāju pašvaldībās notiks balsojums, lemjot par iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

  

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Ilmane

Noskaidroti "Pastariņa prēmijas 2019" laureāti

Jau kopš 1982. gada ik pēc 2 gadiem Rojā pasniedz literāro balvu "Pastariņa prēmija" bērnu grāmatu autoram un ilustratoram. Tā ir ilggadēja tradīcija, kura dibināta pirms 37 gadiem – 1982. gadā pēc z/k “Banga” priekšsēdētāja Miķeļa Lismenta un dzejnieka Imanta Ziedoņa iniciatīvas un nosaukta Ernesta Birznieka-Upīša grāmatas varoņa Pastariņa vārdā. Kopš pirmās prēmijas pasniegšanas reizes atzinību ir saņēmuši 26 latviešu bērnu grāmatu autori un 13 bērnu grāmatu ilustratori.

Prēmiju piešķir, sadarbojoties Rojas novada domei kā projekta līdzfinansētājai un Rojas novada bibliotēkai, kura nodrošina projekta veiksmīgas norises organizatoriskos darbus, ar Latvijas Rakstnieku savienību, kura deleģē 3 profesionālus un kompetentus žūrijas locekļus, un ar Valsts Kultūrkapitāla fondu – projekta finansiālu atbalstītāju.

2017.gadā diplomu un prēmiju saņēma rakstniece Luīze Pastore un māksliniece Elīna Brasliņa par kopdarbu grāmatu sērijā "Mākslas detektīvi": "Pazudušais pērtiķis", "Neredzamais cilvēks", "Svešinieka atnākšana", "Operācija "Maska"", "Pēdējais ķēniņš” .

Šogad Prēmiju saņems dzejnieks Kārlis Vērdiņš par grāmatu "Dilles tante" un ilustrators Kristaps Auzenbergs par ilustrācijām Ulda Poļa-Polīša grāmatā "Rotaļas un rotaļlietas",  Māras Jakubovskas grāmatās "Meža detektīvs", "Paņem mani sev līdzi", Vitas Štelmaheres grāmatā "Pupuķa Ukša dziesmu svētki", kā arī Valda Rūmnieka grāmatā "Aiztaisi logu, tēti".

Dzejnieks, tulkotājs un literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš ir autors trim bērnu dzejas krājumiem "Burtiņu zupa" (2007), "Tētis" (2016) un poēmai "Dilles tante"  (2018), kā arī autors vairākiem pieaugušo dzejas krājumiem. Savos darbos dzejnieks pamanās runāt par visplašākā spektra Latvijas sabiedrības sociālajām problēmām. Dzeja ir ritmiska, ar atskaņām, kārtota pantos ar sižetisko virzību un pilna ar pozitīvu humoru, kas dzejas tekstu bērniem padara viegli uztveramu un saprotamu. Grāmatas ir saņēmušas atzinību gan no literatūras profesionāļiem, gan bērniem, turklāt izceļas ar to, ka spēj aizraut visu ģimeni.

Savukārt karikatūrists un mākslinieks Kristaps Auzenbergs par sevi saka: "Interese par zīmējumiem aizsākās, šķirstot žurnālu Dadzis un grāmatas, piemēram, Margaritas Stārastes ilustrācijas, vēlāk jau komiksus, kurus centos pārzīmēt. Zīmēju arī savus notikumus un tā, lēnā garā to darot, arī iemācījos, un zīmēju vēl joprojām." 2012. gadā tika izdots komikss "Mani Ne-darbi". Ilustrācijas tapušas gan bērnu, gan pieaugušo grāmatām. Mākslinieks mēdz zīmēt arī uz sienām, saskaņojot to, protams, ar privātpersonām vai pašvaldībām. Visapjomīgākais sienu zīmējums atrodas Siguldas tirgū.

Aicinām skolotājus, bērnus un vecākus, kā arī katru, kuru saista bērnu literatūra, uz Pastariņa prēmijas pasniegšanas ceremoniju, kura notiks 28. maijā 12.00 Rojas kultūras centrā, kad tiksimies ar karikatūristu un mākslinieku Kristapu Auzenbergu. Savukārt ar dzejnieku Kārli Vērdiņu tiksimies gada nogalē, jo dzejnieks pašreiz atrodas Amerikā, kur studē radošo rakstniecību  Vašingtona vārdā nosauktajā universitātē Sentluisā.

 

Iluta Graudiņa,

Rojas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Ziņas