Ziņas

“Senā uguns nakts” Rojā pulcē simtiem cilvēku

Ik gadus Baltijas jūras krastā tiek aizdedzināti ugunskuri, lai parādītu piejūras tautu vienotību, atcerētos mūsu vēsturi un aicinātu padomāt par to, kā mēs rūpējamies par savu vislielāko bagātību – jūru un dabu.

Šogad Latvijas valsts simtgades projekta ietvaros “Senā uguns nakts” tika atzīmēta īpaši, kopīgi ar Lietuvas un Igaunijas tautām svinot visu Baltijas valstu simtgades, kopā sajūtot vēstures elpu, vienotību un piederību savai zemei, tautai un Baltijas jūrai.

Ne visai patīkamo dienu nomainīja skaists, mierīgs vakars, kas jūras malā pulcēja simtiem tuvu un tālu ļaužu. Vakaru ievadīja Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestris Indras Sproģes vadībā. Vēlāk orķestrim pievienojās solistes Aija Barovska un Sanita Maure-Burkova un mūziķis, komponists Raimonds Tiguls. Meiteņu dziedātā Raimonda Tiguļa dziesma ar Noras Ikstenas vārdiem “Dod, Dieviņi”, daudzu klausītāju acīs lika sariesties asarām. Tāpat kā pirms tam orķestra izpildījumā atskaņotā klasiskā mūzika, tā aizķēra līdz sirds dziļumiem ikvienu klausītāju, par ko liecināja arī nerimtīgie aplausi, izlūdzoties dziesmas atkārtotu izpildījumu.

Koncerta otrā daļa radikāli atšķīrās no pirmās – tajā skanēja komponista elektroniskā mūzika, kas radusies pirms gada, apvienojot Raimonda Tiguļa radošos nospiedumus no ceļojumiem Gotlandē, Londonā, Ņujorkā, Austrālijas vidienē un citās valstīs.

Pēc augstvērtīgā koncerta sekoja svētku kulminācija, aizdedzot Agra Dzilnas un Ulda Balgas radīto uguns skulptūru, kurai autori devuši nosaukumu “La”. Uz šīs nots sākas Latvijas himna – ar šo vienu skaņu uzplaukst mūsu tautas spēka vārdi, bet šajā vakarā mūsu priekšā atvērās ugunspuķe – īsts uguns brīnums.

Pasākums notika ar LR Kultūras ministrijas un Roja novada domes finansiālu atbalstu. Pasākuma veidotāja, Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka pateicas par atbalstu svētku veidošanā arī Imantam Ločmelam, Pirvicu ģimenei, veikalam “Ķipītis”, kafejnīcai “Čiekurs”, Zanei Vaivodei un visiem pārējiem, kas sniedza palīdzīgu roku šī skaistā pasākuma veidošanā.

Dace Klabere

ANGĻU VALODAS APMĀCĪBAS ROJĀ

Rojas tūrisma informācijas centrā 18. septembrī atsākas angļu valodas apmācības. Tiek komplektētas divas grupas – ar un bez angļu valodas priekšzināšanām.

Uz apmācībām tiek aicināti pieteikties visi, kas vēlas uzlabot un papildināt savas angļu valodas zināšanas, kā arī tie, kam nav angļu valodas priekšzināšanas, bet ir vēlme tādas iegūt!  Apmācības notiks nelielās grupās (4-6 cilv.).

Pasniedzēja: ANDA ŠTEINA, Valodu skola SIA "LAI RIPO"
(pieredze angļu val. mācīšanā - 10 gadi).

Nodarbības notiks
reizi nedēļā, darba dienas vakaros. Pirmā tikšanās - 18. septembrī pl.18.15 - grupai ar priekšzināšanām. 18. septembrī pl.19.30 – tikšanās grupai bez priekšzināšanām. 
Nodarbības ilgums grupā
90 minūtes.

Maksa par vienu nodarbību grupā 6.00 EUR no personas.


Pieteikšanās līdz 17. septembrim.

Apmācībām pieteikties Rojas tūrisma informācijas centrā, Selgas ielā 14e, Rojā. Telefons 28630590, e pasts: tic@roja.lv

Sākusies trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rudenī, šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 8000 strādājošo.

Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, savukārt vairāk nekā trešā daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas ir prioritārā projekta mērķauditorija.

Šajā trešajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas prasmes un kvalifikācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda satura izglītības programmās.

 Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.

Projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi. 81 projekta sadarbības pašvaldībā ir pieejami pieaugušo izglītības koordinatori, kuri var sniegt informāciju par pieteikšanās kārtību mācībām, piedāvāto mācību programmām, kā arī var palīdzēt aizpildīt pieteikuma anketu uz izvēlēto mācību programmu.

 Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Sīkāku informāciju par projekta norisi un aktivitātēm varat saņemt Rojas tūrisma informācijas centrā, pa e-pastu: tic@roja.lv vai mobilo telefonu: 28630890.

 ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

 Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC

Projekta koordinatore

Braucēju zināšanai

  • No šī gada 3. septembra līdz 2019. gada 20. jūnijam A/S “Talsu autotransports” autobusi kursēs pēc iepriekšējā mācību gada maršruta un grafika.
  • No 3. līdz 10. septembrim ne skolēniem, ne pavadoņiem vēl nebūs braukšanas kartes, tādēļ pasažieriem, iekāpjot autobusā, jāpasaka šoferim braukšanas galapunkts un tas, kas viņš ir – skolēns vai pavadonis.
  • No 10. septembra visiem braucējiem būs elektroniskās braukšanas kartes, kuras apmaksās pašvaldība. Kartes nozaudēšanas gadījumā par tās atkārtotu izgatavošanu maksā braucējs pats (kartes izgatavošanas cena 2.00 EUR).
  • Iekāpjot A/S “Nordeka” autobusā, braukšanas karte jāuzrāda šoferim.
  • Problēmu gadījumā jāsazinās ar izglītības iestāžu vadītāju.
Ziņas