Ziņas

Publiskā apspriešana lokālplānojumam Rojā, Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13

Saskaņā ar Talsu novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 341 „Par lokālplānojuma Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats publiskai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.12.2021. līdz 12.01.2022. Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5.01.2022. plkst. 15.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 4.01.2022. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ligita.snore@talsi.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube platformā Talsu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pirms sapulces sākuma).

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi par pastu vai iesniedzami Talsu novada pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201 vai Rojas pagasts pārvaldē Zvejnieku ielā 3 Rojā, LV-3264; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz e-pastu: pasts@talsi.lv vai pašvaldības e - adresi norādot: Lokālplānojums Rojā.

Lokālplānojuma un vides pārskata materiāli papīra formātā pieejami Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku ielā 3 Rojā. Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un apskatāma Rojas pagasta pārvaldē. Elektroniski – pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20286, un tīmekļvietnē www.roja.lv.

Kontaktinformācija konsultācijām attālināta, kā arī, iepriekš piesakoties klātienē, zaļajā režīmā: Rojas pagasta pārvaldes teritorijas plānotāja Ligita Šnore (tālrunis: 29533662, e-pasts: ligita.snore@talsi.lv).

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu, Talsu novadā noteiktas 4 parakstu vākšanas vietas:

  • Rojas tūrisma informācijas centrs. Selgas iela 14E, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264.
  • Talsu novada tūrisma informācijas centrs. Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
  • Mērsraga tūrisma informācijas centrs. Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284.
  • Dundagas tūrisma informācijas centrs. Pils iela 14, Dundaga, Talsu novads, LV-3270.

Parakstu vākšana notiek laika posmā no 10.marta līdz 8.aprīlim ar sekojošiem darba laikiem:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no pl. 9.00 līdz 13.00
  • otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no pl. 15.00 līdz 19.00

Ja atbalsti apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai, nāc un nobalso klātienē kādā no 4 parakstu vākšanas vietām Talsu novadā!

Savukārt, ja atbalsti apturētā likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad tev parakstu vākšanā nav jāpiedalās.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Šā gada 18. februārī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 72. pantu un 36 Saeimas deputātu prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 2022. gada 10. februārī pieņemtā likuma „Grozījumi Likumā par ostām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. Ar likuma tekstu iespējams iepazīties šeit.

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas. Satversme paredz, ka tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr nenotiek, ja Saeima par to vēlreiz balso un ja par tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.

Tāpat apturēts likums tiks publicēts un stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Plašāka informācija pieejama CVK tīmekļvietnē.

ROJAS REŅĢU ĶĒĶIS KALTENES JŪRMALĀ

19.03.2022. kā arī nākamās divas sestdienas (26.03.2022. un 02.04.2022.) no plkst. 11:00 līdz 13.30 aicinām visus uz Rojas Reņģu ķēķi, kas norisināsies pie Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles “Kaltenes klubs”, Kaltenē! Viens kārtīgs reņģu ķēķis! Un kā jau ķēķī – tur ne tikai cep, vāra, šmorē un našķojas, bet arī papļāpā, paklausās, ko stāsta pieredzes bagātie, padzied, paskatās viens uz otru un dodas izvēdināt galvu.

Mazā piekrastē mītošā zivtiņa reņģe no sendienām līdz pat mūsdienām ir iemīļots ēdiens piekrastes ļaudīm gan ikdienas maltītēs, gan svētku galdam. Saimnieces no paaudzes paaudzē pārmanto reņģu ēdienu receptes. Tāpēc aicinām uz meistarklasi „Stiprinies dienai reņģu ķēķī”. Pasākuma laikā ikvienam būs iespēja nodegustēt kādu no reņģu ēdieniem un pat piedalīties šo ēdienu pagatavošanā. Pieredzē dalīsies un ar garšīgiem ēdieniem lutinās saimniece Dina Čuba.

Mēs visi mīlam jūru, bet vai izprotam jūras dabas procesus, pazīstam piekrastē mītošos dzīvniekus un jūras iemītniekus, vai savā ikdienā protam saudzēt savu jūru? Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem radīsim atbildes lekcijās „Zilā jūras klase”. Lai nevienu nenobiedē vārds „lekcija” – tās nebūs parastas lekcijas, bet gan interesanti stāsti, ar aizraujošiem piemēriem, kas palīdzēs mums visiem, gan lieliem, gan maziem uzzināt vairāk gan par roņiem, gan par dzīvniekiem piekrastes mežos, kā arī jūras dzelmes iemītniekiem.

Lai siltāk dvēselei, katru sestdienu sirsnības uguntiņu iekurs un kājām liks kustēties mūzikas ritmā kāds iemīļots mūziķis.

Pasākuma ietvaros notiks pārgājiens pa Kaltenes akmeņaino jūrmalu „Kas tik viss nav bijis Kaltenē”.  Tā laikā būs iespēja izstaigāt senās buru kuģu būves vietas, apskatīt seno kuģu būvētāju dzimtas mājas, zvejnieku sadumu, apskatīt Kaltenes baznīcu, pie kuras Kaltenes kapsētā uzņemti kadri filmai „Ilgais ceļš kāpās”, uzzināt par padomju laiku lepnumu – mākslīgo zivju audzētavu, kā arī to visu salīdzināt ar tagadējo apbūvi pie jūras krasta. Pārgājienu vadīs Kaltenes vēstures zinātāja, interesantu stāstu stāstītāju Gundega Balode.

Pie „Kaltenes kluba” būs apskatāma izstāde, kur apkopota informācija par lieliem un maziem mūsdienu Rojas pagasta zivju produkcijas ražotājiem. Būs arī „Zīv` galds”, kur būs iespēja nodegustēt un arī iegādāties vietējo ražotāju produkciju.

Visa pasākuma laikā bērniem būs iespēja padarboties kādā radošajā darbnīcā, pagatavojot sev kādu nelielu piemiņas lietu, kas liks atcerēties burvīgi pavadītu dienu pie jūras.

Nāc pagaršot un iemācies gatavot mūsu pusē iecienītos reņģu ēdienus, sadzirdēt piekrastes ļaužu dvēseli, iepazīt senā zvejniekciemata dabu un takas, izzināt vēsturiskos notikumus!

 

Projekts  “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002. finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Ziņas