Ziņas

Pateicība

Paldies visiem, kuri ieguldīja savu laiku un darbu, lai taptu brīnišķīgais Rojas brīvdabas estrādes atklāšanas pasākums. Īpašs paldies Aldai Vecbērzai par skaisto skatuves ziedu dekorācijām, vietu numuriņu izgatavotājam, kārtības un drošības nodrošinātājiem.

 Vēlu Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskajai vadītājai Madarai Aizgrāvei izturību, radošumu un labi uzsākto darbu turpinājumu!

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

No 2019. gada 1. augusta mainīsies nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

No 2019. gada 1. augusta mainīsies nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbības reģionā.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” astoņām pašvaldībām, kapitāldaļu turētājām, 2019. gada pirmajā pusē iesniedza aprēķinātu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu (savākšana, pārvadāšana, pirmsapstrāde).

27. jūnijā, līdz ar pēdējo pašvaldības domes sēdi, tika pieņemts lēmums, mainīt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. augustā.

Tabulā (tabula Nr. 1) ir norādītas pozīcijas, kas veido nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Šobrīd tilpuma/masas attiecība ir šāda – 1m3 = 0,158 t. No 1. augusta tilpuma/masas attiecība būs – 1m3 = 0,105 t. Pateicoties izmaiņām tilpuma/masas attiecībā, vairāk kā uz pusi tiks samazināta maksa par – dabas resursu nodokli, samazināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenete (par 0,22 EUR).

Ir arī pozīcijas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas no 1. augusta palielināsies. Pozīcija – nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa palielināsies no 1,70 EUR (bez PVN) uz 6,76 EUR (bez PVN). Šīs pozīcijas izmaiņas pamatojamas ar:

  • izdevumiem par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pāršķirošana);
  • izdevumiem par tranporta pakalpojumiem;
  • degvielas izmaksām.

 

 

Esošā maksa

Plānotā maksa

Izmaiņas
EUR

Pozīcijas

1m3=0,158 t

1m3=0,105 t

NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3

4,49

4,27

-0,22

Dabas resursu nodoklis, EUR/m3

4,42

2,11

-2,31

NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

1,70

6,76

5,06

NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN, EUR/m3

10,61

13,14

2,53

Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR/m3

2,23

2,76

0,53

NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

12,84

15,90

3,06

Tabula Nr. 1

* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi

 

Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 12,84 EUR/m3 (ar PVN), bet, no 1. augusta – 15,90 EUR/m3 (ar PVN).

Tabulā (tabula Nr. 2)  ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Konteinera vai maisa tilpums,
m3

Esošā maksa ar PVN, EUR

Maksa no 1. augusta ar PVN, EUR

Palielinājums

0,060

(marķētais maiss nešķirotiem sadzīves atkritumiem)

1,31

1,49

0,18

0,120

(marķētais maiss bioloģiskajiem atkritumiem)

2,40

2,73

0,33

0,140

1,80

2,23

0,43

0,180

2,31

2,87

0,56

0,240

3,09

3,81

0,72

1,100

14,12

17,48

3,36

Tabula Nr. 2

 

Apsaimniekošanas maksas palielināšanās neietekmēs iepriekš noslēgto līgumu darbību.

 

 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””

sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Ilmane

Aicina projektu iesniedzējus uz informatīvu semināru

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina projektu iesniedzējus uz informatīvu semināru "LEADER atbalsts sabiedriskā labuma projektiem" 5.jūlijā plkst. 11.00 LLKC Talsu biroja zālē, Kr.Valdemāra 21a, Talsos, Talsu novadā.

Seminārā apskatāmās tēmas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā:

  • Kādas projektu idejas iesniegt.
  • Projektu iesniegšanas nosacījumi.
  • Vērtēšanas kritēriju Metodika.
  • Nepieciešamie pavaddokumenti.
  • Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
  • Indivduālas konsultācijas.

Seminārā iekļauta kafijas pauze.

Pieteikšanās un informācija:

Administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Pārgājiens Kolka – Ēvažu stāvkrasts

12. jūnijā Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centri “Strops”, “Varavīksne” un Melnsila BLPJC bērni un jaunieši ar vides gidi Rutu Sīpolu devās izzinošā, piedzīvojumiem bagātā pārgājienā Kolka – Ēvažu stāvkrasts. Šis bija jau ceturtais piedzīvojums pārgājienu ciklā “Iepazīsti vietu, kurā tu dzīvo!”.

Ceļojums sākās ar mašīnām līdz Kolkai. Pirmais pieturas punkts bija Lībiešu saieta nams, kur dalībniekus mīļi sagaidīja vadītāja Ilze Iesalniece – Brukinga. Viņa izrādīja saieta namu un novadīja spēli par lībiešiem. Meklējot atbildes uz jautājumiem, bērni ļoti daudz uzzināja par lībiešu vēsturi, valodu, ciemiem, himnu, karogu.

Nākamais apskates objekts bija skatu tornis, pēc tam tika izstaigāta Priežu dabas taka, kurā varēja redzēt līdz pat trim metriem dziļi smiltīs ieputinātas priedes, kā arī uzzināt, kā priedes pielāgojušās dzīvei skarbajos vējos. Tālāk pārgājiens turpinājās gar pludmali apkārt Kolkasragam. R. Sīpola pastāstīja, kā laika gaitā rags mainījies, par postošajām vētrām, par piemiņas zīmi jūrā palikušajiem, par Dižjūru un Mazjūru.

Ceļojums turpinājās ar Zēņu dīķa apskati. R. Sīpola minēja, ka dīķis izrakts ledus iegūšanai. Tika pārrunāti arī notikumi par ūdens pazušanu, par jaunā aizsprosta būvi. Bija pienācis laiks cept desiņas. Pēc mazas atpūtas piedzīvojums varēja turpināties.

Ceļojums noslēdzās Ēvažu stāvkrastā. Pārgājiena dalībnieki vienprātīgi atzina, cik jauki, ka tik pasakaina vieta atrodas tepat netālu. Bija pienācis laiks noslēguma aplim, lai noskaidrotu, ko katrs ieguvis. Pārgājiena dalībniece Ieva Alksne: “Šajā pārgājienā es uzzināju daudz jauna par vietām mums apkārt, bija patīkama pastaiga gar jūras krastu. Manuprāt, ar šādiem pārgājieniem mēs labāk iepazīstam vietu, kur dzīvojam un saprotam, ka arī pie mums ir skaisti un nekur tālu nav jābrauc. ” Jaunatnes lietu speciāliste Inga Grosbaha: “Liels paldies jāsaka pārgājiena vadītājai Rutai Sīpolai par interesanto piedzīvojumu. Ļoti patika Lībiešu saieta nama apmeklējums. Patīkami bija vērot, ar kādu interesi un aizrautību bērni un jaunieši iesaistījās spēlē par lībiešu vēsturi.” Ruta Sīpola: “Prieks, ka pārgājienā piedalījās tie bērni, kuriem ir patiesa interese par mūsu apkārtni. Nevienā brīdī nejutu, ka dalībnieki garlaikotos, par to liecināja kaut vai tas, ka telefoni netraucēti atradās somās vai kabatās. Prieks par viņu radošumu, vēlmi iesaistīties un aizrautību. Man patika, ka bērni īsajās pauzēs paši izdomāja sev nodarbes, piemēram, saskaitīja Zēņu dīķa laipām dēlīšus, strautiņā izveidoja aizsargdambi un vāca dabas materiālus radošajām nodarbībām.”

Paldies izturīgajiem, zinātkārajiem pārgājiena dalībniekiem! Liels paldies Rutai Sīpolai par iespēju ieraudzīt un uzzināt tik daudz jauna un interesanta tepat netālu!

Māra Folkmane, BLPJC “Varavīksne” jaunatnes lietu speciāliste

Ziņas