Ziņas

Rojas novada svētki aizvadīti godam!

Ja Roja svētkus svin, tad arī vasara vairs nav aiz kalniem! Šogad svētku programma bija sarūpēta ļoti plaša un katrs varēja atrast sev interesējošu un sirdij tīkamu nodarbi!

Svētki aizsākās jau 31.maijā ar divām fotoizstādēm, kas joprojām apskatāmas – Rojas muzejā Egila Mūrnieka foto izstāde “Šādi tādi sīkumiņi” un Rojas kultūras centra mazajā zālē savu foto izstādi “Atspulgs” atklāja Arnis Enzels. Pļaviņā pie kultūras centra savu vietu atraduši Pētera Sidara “Akmeņi”, bet burvīgo vasaras vakaru un svētku ieskaņu noslēdza Aivars Konuts un Aleksandrs Sircovs, kas klausītājus ierāva savas mūzikas skaņās.

Īstās lustes norisinājās 1. jūnijā, kur grāmatu mīļotājus lutināja Dzintra Žuravska ar jaunu grāmatu “Kā pa plānu ledu” Rojas bibliotēkā. Sveicot rakstnieci, izdevniecības “Sol Vita” pārstāve Anita atzina, ka ar interesi izlasa katru autores jauno darbu, jo piesaista gan sižeta risinājums, gan raitā, viegli uztveramā un tēlu raksturiem atbilstošā valoda. Arī bibliotekāres apliecināja, ka Dzintras Žuravskas jaunais romāns, tāpat kā iepriekšējie, šobrīd ir  pieprasītāko  grāmatu pieciniekā. Autore bilst, ka šāds romāna nosaukums izvēlēts tāpēc, ka cilvēka dzīve visu mūžu rit kā pa plānu ledu – nekad nezinām, kurā brīdī ledus var sākt plaisāt vai pat ielūzt. Arī romāna galveno varoni, kura bērnībā, ledum ielūstot, tiešām slīkusi, ik pa laikam pārņem brīdinoša sajūta, ka kaut kas atgadīsies, ka pamats zem kājām vairs nav drošs. Un tikai tad, kad dzīvē, ģimenē viss ir kārtībā, cilvēks jūt stabilu pamatu. Nedzirdēto galvenās varones vārdu – Serēna – autorei ieteikusi Māra Linde.

Sirsnīgu paldies un labus vēlējumus svētku dienā un turpmākajā radošajā darbā teic visi pasākumā klātesošie. Viņiem varam apsolīt, ka nākošais Dzintras Žuravskas romāns nebūs ilgi jāgaida – ir jau uzrakstīts! Vēlreiz tikai jāpārskata, jāsamaketē, jāizvēlas vāka noformējums, un tad jau var dot drukāšanai. Par ko tas būs, pagaidām lai paliek noslēpums.

Nozīmīgs pasākums norisinājās Rojas ostā, kur svinīgā gaisotnē Rojas ostas valdes loceklis Jānis Megnis uzrunāja klātesošos jaunā velkoņa vārda došanas pasākumā, jo iepriekšējais velkonis “Lasis” aizgājis pelnītā atpūtā. Jaunais velkonis ir vismaz divas reizes spēcīgāks un jaudīgāks kā iepriekšējais un atceļojis no tālās Dānijas. Un vārds nav izvēlēts nejauši, veicot iedzīvotāju aptauju, izvēlēts nosaukums “Miķelis”, kas ir kā neliela pateicība Miķelim Lismentam, kas Rojas attīstībā savā laikā ir daudz ieguldījis. Pasākumā piedalījās arī Miķeļa Lismenta bērni, kuri pateicās par izrādīto cieņu un uzticību tēvam, kurš bez savas stiprās komandas nebūtu iespējis visu padarīto un novēlēja, lai kuģim vienmēr labs ceļa vējš un septiņas pēdas zem ķīļa. Arī domes priekšsēdētāja izteica pateicību Miķeļa Lismenta tuviniekiem par klātbūtni un vēlēja izturību jaunajam velkonim. Vēl Rojas ostā interesenti varēja apskatīt Latvijas Kara flotes simtgadei veltīto izstādi un Latvijas Jūras spēku mīnu kuģi “Imanta”, kas kā interesants apskates objekts piesaistīja daudzus apmeklētājus.  

Kā jau ierasts, stadionā pulcējās tie, kas ar sportu ir uz tu, lai izspēlētu pludmales volejbola turnīru “Rojas vasara”, Rojas kausu futbolā, strītbolu un basketbolu. Savukārt skeitparkā norisinājās “Roja Ride 2019” sacensības in-line, skeitbordā un bmx, bet mazie makšķernieki uz copi posās Ploča dīķī.

Īpaši šie svētki bija mazajiem rojeniekiem, jo Bērnu aizsardzības dienā sagatavotos priekšnesumus ar vislielāko atbildības sajūtu sniedza Rojas un Talsu 1.-4. klašu skolēni, bērnudārzu “Saulespuķe” un “Zelta zivtiņa” audzēkņi, deju kolektīvs “Pērkonītis” un popgrupa “Jāņabērni”. Svētku svinētāji jautrību varēja izbaudīt gan rotaļās, gan piepūšamajās atrakcijās, gan dažādās sporta spēlēs, kā arī apskatīt mazos dzīvnieciņus mini zoo un iepirkties svētku tirdziņā.

Svētku gājiens bija neierasti kupls un varens, jo piedalījās ikviens, kas Rojā jūtas piederīgs un savu dzīvi saista ar Roju! Varēja just, ka visi gājiena dalībnieki bija piedomājuši pie noformējuma. Lielu pārsteigumu gan lieliem, gan maziem svētkos sagādāja SIA “Ajor” kolektīvs – sniegu vasaras sākumā!

Lai gan mūs veido senas un ne tik senas tradīcijas, šogad tika aizsākta jauna – Rojas novada karogu mastā uzvilka jaunās paaudzes pārstāvji Miķelis Lisments un Alise Grosbaha. Domes priekšsēdētāja svinīgajā uzrunā un dziļā pateicībā vecajiem jūrniekiem, aicināja Viesturu Grosbahu aizsākt tradīciju un nodot novada karogu savai mazmeitai Alisei. Pēc karoga uzvilkšanas tika sveikti jaunie novadnieki – godināti 22 jaundzimušie – 10 meitenes un 12 zēni.

Par laisku atpūtu bez steigas un stresa svētku svinētājiem parūpējās “Spuras” komanda, kas mīlīgi iekārtotajā laukumā pie Rojas upes sarīkoja skanīgu koncertu.

Svētki ir aizvadīti ar skanīgiem koncertiem un jautrām lustēm, kur uzstājās gan novada mākslinieki, gan viesmākslinieki – Rojas kultūras centra kolektīvi, “Meklējam solistu 2019” dalībnieki, tautas deju kolektīvs “Austris”, deju grupa “RADA”, “Elfas” un daudzi citi!

“Svētku misija ir prieks! Prieks dot prieku citiem un priecāties par viņu prieku.
Rojas novada svētkos mēs atkal varējām pārliecināties, cik  izpalīdzīgi, draudzīgi un pretimnākoši cilvēki te dzīvo – pieliekot savu roku svētku tapšanā, sniedzot palīdzību, piedaloties, atbalstot, radot prieku – kopīgi!” tā savu paldies par palīdzību un atbalstu visiem saka Rojas kultūras centra kolektīvs.

Rojas novada svētki ir īstais brīdis pateikties līdzcilvēkiem par labiem darbiem, labu satikšanu, atsaucību un izpalīdzēšanu. Šogad Svētku rozi sniedz Rojas sporta skolas direktore “Roja-Rauda Print” īpašniekiem Raitim un Gintim Krauzēm par skaistajiem diplomiem un atbalstu Rojas sporta skolai, un Undīne Lemberga – vienmēr smaidīgajam pastniekam Normundam Indānam!

Šogad svētki ir izdevušies, jo Roja – tie esam mēs – un mēs esam vareni!

Uz tikšanos nākamajā gadā!

Marita Pāvuliņa

Paldies par skaistajiem svētkiem visiem, kas radīja, vadīja, padarīja daudzkrāsainākus Rojas novada svētkus!

Aizvadot kārtējos krāšņos novada svētkus, izsakām lielu paldies Rojas kultūras centra darbiniekiem un pašdarbības kolektīviem – par daudzveidīgo Rojas dienu pasākumu organizēšanu un dalību, kā arī viesmāksliniekiem, kas svētkus padarīja vēl krāšņākus;  pūtēju orķestrim “Talsi”, kuri svinīgos mirkļus bagātināja ar mūziku; Rojas bibliotēkas darbiniecēm – par svētku programmas kuplināšanu, un Dzintrai Žuravskai – par radīto iespēju atkal atvērt jaunas grāmatas lappuses; Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniecēm – par izstāžu organizēšanu un iespēju Rojas viesiem iepazīties ar Rojas vēsturi un mūsdienām;  

Rojas stadiona kolektīvam un visiem sportisko aktivitāšu organizatoriem – par sportiskuma pienesumu svētkos;  Latvijas Jūras spēkiem un Rojas ostas pārvaldei par pasākumiem Rojas ostā; īpašs paldies Miķelim Lismentam ar māsām par piedalīšanos velkonīša “Miķelis” vārda došanas svinībās un pasākuma atklāšanā; biedrībām “Latvijas Zaļā kustība” un “Apeirons” – par līdzdalību vides pieejamības pasākumu radīšanā un vadīšanā; paldies par drošības nodrošināšanu Valsts policijas Kurzemes reģiona Talsu iecirkņa policistiem, Rojas pašvaldības policistiem, apsargiem un  SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm; paldies SIA “Rojas DzKU” darbiniekiem un Rojas pašvaldības izpilddirektoram Jānim Pūcem – par pasākumu norišu vietu sakopšanu, labiekārtošanu, transporta pakalpojumu nodrošināšanu un svētku sajūtu radīšanu; paldies Gatim Simanovičam, jo bez elektrības nebūtu svētki, pateicamies ikvienai pašvaldības  iestādei, struktūrvienībai – par svētku gājiena kuplināšanu, kā arī visiem uzņēmējiem, kuru kolektīvi kuplināja svētku gājienu, un īpašs paldies – SIA “A Celtne” par būvniecības tehnikas dalības nodrošināšanu gājienā un, protams, SIA “Ajor” – par iespēju baudīt ziemas skatus vasaras sākumā!

Esam saņēmuši daudz komplimentu par skaistajiem zvejas kuģīšiem Rojas ostā, kurus košākus padara Rojas novada karogi, un tāpēc paldies “Līcim 93” un SIA “ZS Irbe”, kā arī personīgi Agnim Dravniekam, kurš īstenoja ieceri – uzvilkt  Latvijas karogus Rojas ostas augstākajā būvē! Paldies visiem novadniekiem, kuri, gaidot svētkus, sakopa savus īpašumus un karogu mastos pacēla Rojas novada karogus!

Lai visiem mums kopā izdodas baudīt skaistu vasaru, kuru vēl skaistāku varam padarīt ar labiem vārdiem un patriotismu par savu novadu!

Rojas novada domes kolektīvs un priekšsēdētāja – Eva Kārkliņa

Rojas novada dome aicina pieteikt bērnus vasaras nometnei

Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”.

Nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā no 8 gadiem līdz 13 gadiem. Dalība nometnē ir bezmaksas. Nometne notiks Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” no 5. augusta līdz 9. augustam, tajā tiks uzņemti 20 dalībnieki. Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai tiks nodrošināts transports.

 

Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu Rojas novada domē, tās darba laikā. Bērnu uzņemšana nometnē notiks iesniegumu reģistrēšanas secībā, savukārt iesniegumu reģistrēšana tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas laikrakstā „Banga” un Rojas novada mājas lapā www.roja.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 26409048.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Māra Folkmane.

INFORMĒJAM!

Tiek komplektēti dalībnieki papildus nometnei bērniem ar kustību un fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem, kura plānota no 26. līdz 31.augustam Atpūtas kompleksā "Albatross" Ķesterciemā, Engures novadā.

Tālrunis informācijai: 29342266.

Lai pieteiktos nometnei, lūdzu, aizpildiet elektronisko anketu.

Saite uz anketu atrodama šeit:

https://ej.uz/pieteikums-nometnei

Ja neizdodas aktivizēt saiti, iekopējiet to pārlūkā. Pēc anketas aizpildīšanas, organizatori ar Jums sazināsies.

Iepriekš Jūs informējam, ka 26.-31.augusta nometne notiks, ja būs pieteicies pietiekams skaits dalībnieku.

Ziņas