Ziņas

IESPĒJA MĀCĪTIES UN PILNVEIDOT SAVAS PRASMES!

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

No 27. maija līdz 28. jūnijam strādājošās un pašnodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, piesakoties apgūt kādu no piedāvātajām apmācību programmām, varēs paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi.

Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā.

Sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, vairākas apmācību programmas tiks piedāvātas apgūt arī Rojas novada strādājošajiem iedzīvotājiem, šeit pat uz vietas Rojā. Iedzīvotājiem Rojā tiek piedāvāts apgūt sekojošas neformālās izglītības programmas:

 • Koka izstrādājumu dizains, restaurācija (62 st.; mācību dalībnieka līdzmaksājums 27.90 EUR);
 • Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem (2 st.; mācību dalībnieka līdzmaksājums 23.40 EUR);
 • Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (56 st.; mācību dalībnieka līdzmaksājums 25.20 EUR);
 • Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana (75 st., mācību dalībnieka līdzmaksājums 33.75EUR).

Lai kāda no mācību programmām tiktu īstenota Rojā, mācību grupas lielumam jāsastāv no 4 – 16 cilvēkiem.

90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums. Jūlija un augusta mēnešos notiks mācību grupu komplektēšana, personu uzņemšana un mācību uzsākšana.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Ja personai nav iespējams mācībām reģistrēties pašai, tad personu tās vārdā mācībām pieteikt var arī Pieaugušo izglītības koordinators.

Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā, iespējams iepazīties internetā –www.macibaspieaugusajiem.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, tel. 28630590; e-pasts: tic@roja.lv

Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Rojas novadā

Rojas novadā vēlētāji izdarījuši savu izvēli un ir apkopoti vēlēšanu rezultāti. Pavisam mūsu novadā kopīgais balsstiesīgo skaits bija 3175, no tiem nobalsojuši 1051 jeb 34,05% no balsstiesīgajiem vēlētājiem, no kurām derīgas bija 1047 zīmes. Pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas apkopotajiem datiem Latvijā kopumā nobalsojuši 33,60 procenti balsstiesīgo vēlētāju.

Balsotāji pa iecirkņiem:

Rojas vēlēšanu iecirknis Nr. 847 – 722, no tiem derīgās zīmes – 719,

Kaltenes vēlēšanu iecirknis Nr. 848 – 127, no tiem derīgās zīmes – 126,

Melnsila vēlēšanu iecirknis Nr. 849 – 46 derīgas zīmes,

Rudes vēlēšanu iecirknis Nr. 850 – 156 derīgas zīmes.

 

Vēlēšanu rezultāti Rojas novadā:

1. Latvijas Krievu savienība – 1 balss (0,10%)

2. Latviešu Nacionālisti – 10 balsis (0,95 %)

3. Latvijas Reģionu apvienība – 77 balsis (7,33%)

4. Zaļo un Zemnieku savienība – 67 balsis (6,37%)

5. Politiskā partija “KPV LV” – 18 balsis (1,71%)

6. “Progresīvie” – 28 balsis (2,66%)

7. Jaunā Saskaņa – 0 balsis (0,00%)

8. Jaunā konservatīvā partija – 62 balsis (5,90%)

9. Attīstībai/Par! – 138 balsis (13,13%)

10. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 21 balsis (2,00%)

11. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai ” - ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 210 balsis (19,98%)

12. Rīcības partija – 2 balsis (0,19%)

13. Atmoda – 1 balss (0,10%)

14. “Centra partija” – 2 balsis (0,19%)

15. Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija – 2 balsis (0,19%)

16. Jaunā VIENOTĪBA – 408 balsis (38,82%)

 

Sagatavoja: Rojas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Alise Lakšmane

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019.gada 14.jūnijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu”.

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un kurš atbilst šādām prasībām:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūrizglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas profesionālās ievirzes izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes direktora amatu (pieteikumā, jāpauž arī piekrišana savu personas datu apstrādei konkursa komisijā un Rojas novada domē);
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), vēlams Europass;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, t.sk., 3 gadu laikā profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
 • iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi darbam izglītības iestādē;
 • 2 (divas) rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

 

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019. gada 14. jūlijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu”.

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa (rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai), (iesniegumā pretendents apliecina, ka piekrīt savu iesniegtajos dokumentos norādīto personas datu apstrādei, konkursa komisijā un Rojas novada domē);
 • Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Motivācijas vēstule;
 • PII “Saulespuķe” attīstības redzējums (līdz divām A4 lapām datorrakstā).
Ziņas