Ziņas

Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīcā tiek realizēts projekts

Atpakaļ

14. novembrī 2019. gadā Lauku atbalsta dienests informēja, ka ir apstiprināts Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudzes projekta iesniegums Nr. 19-08-FL06-F043.0203-000005 “Ģipkas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšana”, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai” ietvaros. Projekta ietvaros Ģipkas evaņģēliski luteriskai baznīcai tiks veikta vēsturiskā jumta seguma pārbūve.

Ģipkas baznīcas jumta pārbūvei jau ilgu laiku tika meklēts finansējums, bet nu ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu, daudzu cilvēku sapnis piepildīsies. Baznīcai tiks veikta jumta pārbūve, kur pēc baznīcas jumta seguma tehniskās izpētes atzinuma ir secināts, ka zvanu torņa un lūgšanas zāles jumta segums ir nolietojies. Sakarā ar jumta seguma slikto stāvokli, projektā paredzēta jumta seguma maiņa, nomainot šindeļa jumtu pret skārda.

Šī gada februārī tika veikta tirgus izpēte un izsludināts iepirkums par apliecinājuma kartes izstrādi. Pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, tika noslēgts līgums ar SIA “Smilšu pilis” par apliecinājuma kartes izstrādi.

Šī gada maijā tika veikta tirgus izpēte un izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu. Pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, tika noslēgts līgums ar SIA “A Celtne” par būvdarbu veikšanu jumta pārbūvē.

Projekta kopējās izmaksas ir 60 972,73 EUR, no kuriem 45 000 EUR finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, 2 500 EUR līdzfinansē Rojas novada dome, 2 500 EUR finansē Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, un 10 972,73 EUR finansē Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīca.

Agnese Veckāgane,

Attīstības nodaļas vadītāja

Ziņas