Ziņas

Īstenots projekts “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

Atpakaļ

2019. gada jūlijā Rojas Romas katoļu draudze ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu Nr. 18-08-AL35-A019.2202-000002  “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”.

Projekta kopējās izmaksas ir   29891,45 eiro, tai skaitā   publiskais  finansējums – 26902,30 eiro, Rojas novada domes līdzfinansējums 5% apmērā - 1494,58 eiro, Rojas katoļu draudzes līdzfinansējums  5% apmērā – 1494,57 eiro.

Darbus veica būvuzņēmējs SIA “ Kalvas”, darbu kvalitāti kontrolēja būvuzraugs Imants Kupšis, objektu regulāri apsekoja Rojas būvvaldes vadītājs Agris Jansons.

Saskaņā ar izstrādāto un būvvaldē akceptēto Būvprojektu, ir paveikti sekojoši darbi:

  • izveidota automašīnu stāvvieta ar šķembu – grants segumu 216 m2 platībā, tai skaitā 2 invalīdu stāvvietas;
  • ieklāts betona bruģis 451 m2 platībā;
  • izbūvēta dabīgo laukakmeņu atbalsta siena gar auto stāvlaukumu 36 t/m;
  • no Kāpu ielas puses uzstādīts metāla kaluma žogs ar betona stabiem un pasētu, ieejas/ iebraucamie vārti (4m + 1m) ar kopējo garumu 26 t/m;
  • uzstādīts drāšu paneļu žogs gar privātīpašumu Kāpu ielā4 42 t/m;
  • izbūvēta lietus un sniega kušanas ūdeņu kanalizācija;
  • izgatavoti un uzstādīti 3 atpūtas soli ar metāla pamatni;
  • nolīdzināta un apzaļumota baznīcas ēkai pieguļošā teritorija.

Teritorijas labiekārtošanas projekta īstenošana ļāva baznīcas ēkas būvniecības ierosinātājam – Romas katoļu Liepājas diecēzei – saņemt Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai.

Rojas Romas katoļu draudze pateicas biedrībai “ Talsu rajona partnerība” un Ziemeļkurzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei par atklāta konkursa projektu iesniegumu kārtās paredzēto finansējumu arī sakrālā mantojuma saglabāšanai , kvalitatīvu baznīcas pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības nodrošināšanai.

Pateicamies Rojas novada domei par līdzfinansējumu, būvdarbu veicējiem par apzinīgu un kvalitatīvu darbu, visiem iesaistītajiem dienestiem  un cilvēkiem par atbalstu, pretimnākšanu, sapratni projekta sagatavošanas, īstenošanas un nodošanas etapā.

Valentīna Kaža

Ziņas