Ziņas

3 attēli

“Saulgriežu ieskaņās” BLPJC “Strops”

Atpakaļ

Pašā vasaras vidū, vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin Jāņus. Tie ir latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus svin visas paaudzes.

21. jūnijā BLPJC “Strops”, “Varavīksne” un Melnsila jaunieši arī kopā svinēja saulgriežu svētkus. Kopā ar jauniešiem mūsdienīgās pīnēs pinām Jāņu vainagus. Pie šādas galvu rotas var tikt, nopinot garas pīnes no smilgām un doņiem, akcentam izveido sev tīkamu ziedu pušķi, ko var iepīt vainagā.

Jāņu noskaņu veido telpu dekors, šogad bijām izvēlējušās ziedu gleznu. Glezniņas tika veidotas no Jāņu zālēm, kas nav iepītas Jāņu vainagā. Ar ziedu glezniņām tika rotātas centra telpas.  Katrs pasākuma apmeklētājs pagatavoja savu glezniņu.

Līgo noskaņa tika radīta iepriekšējā dienā ar pašu sarūpētu cienastu - tika cepti pīrāgi, plātsmaize, siets siers, dekorētas telpas ar Jāņu zālēm.

Ar bērniem un jauniešiem tika pārrunāti ticējumi, kas jādara Līgo un Jāņu dienā, minētas mīklas, dziedātas Jāņu dziesmas.

Jāņa bērnus un Rojas iedzīvotājus ar koncertu iepriecināja zēnu un meiteņu koris no Rīgas Doma kora skolas. Koris līgotājiem nodziedāja skaistas sešas latviešu tautasdziesmas. Viena tautasdziesma tika veltīta tieši Rojai. Pēc koncerta koru bērni aktīvi iesaistījās mūsu rīkotajā pasākumā un arī pina vainagus, cienājās ar sagādātajiem gardumiem.

Paldies par atsaucību Melnsila jauniešu centram un Ludmilai, Rudes jauniešu centram “Varavīksne” un Mārai, Rojas jauniešu centra ”Strops” jauniešiem un interešu pulciņu audzinātājām Kristīnei un Dinai.

 Jaunatnes lietu speciāliste Inga Grosbaha

Ziņas