Ziņas

“Zelta zivtiņai” – 55!

Atpakaļ

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta zivtiņa” 26. janvāra rīts atnāca rosības un prieka pilns, gan lielie, gan mazie gatavojās iestādes 55. jubilejai. Svētki sākās ar grupas “Karūsiņas” teātra izrādi “Zelta zivtiņa”, kur galveno lomu tēlotāji Landa, Artūrs un Lauma, piepalīdzot grupiņas draugiem, aizveda mūs tālā senatnē un pasakā, kura turpinājās visus svētkus. “Burbulēni” atveidoja dzīvi jūrmalā – zēnu sapņus par kuģošanu ar kuģi pauda Haralds un Matīss, bet visiem raits solis bija dejā “Zvejnieks mani aicināja”.  “Stagarēni” sveica visus jubilejā ar rotaļām “Saulīti” un “Eju es pa taku”, kur bērni atpazina bērnudārza darbiniekus.  Pašiem mazākajiem “Asarēniem” raits bija dejas solis deju popūrijā.

Bērnudārzam tika veltīti mīļi apsveikumi, vēlējumi un bērnu gatavotas dāvaniņas 55. jubilejā, un vēlēts, lai tas pastāv vēl ilgus gadus. Svētku koncerta nobeigumā visiem skanīgas balsis mūzikas skolotājas Baibas komponētajā himnā “Himna Zelta zivtiņai”.  Un tad pasaka varēja turpināties, jo ieradās pārsteigums – sniegavīrs Olafs, kurš aizrāva gan mazos, gan lielos svētku izdarībās un jautrībā, dāvājot svētku sajūtu visiem Talsu ielas 16 iemītniekiem. Pavāru Lienes un Sandas ceptā svētku torte kusa visu kārajās mutēs pie kopēja svētku galda. Gribētos, lai visi varētu sacīt: “Te, šai vietā kādreiz es esmu bijis, te esmu ticējis, ka Antiņš uzkāps  stikla kalnā, ka Sprīdītis spēs visus vējus savaldīt, ka dzimtās zemes rasa kliedēs priekus, raizes, kas bērnudārza brūklenājā krīt.”

Sveiciens visiem bērnudārza bijušajiem un tagadējiem darbiniekiem un audzēkņiem - daudz labu domu, daudz gaišu dienu, daudz mīļu vārdu!

Skolotāja Iveta Rozentāle

Ziņas