Ziņas

Ģipkas baznīcā prezentē grāmatu un atklāj piemiņas akmeņus

Atpakaļ

Augusta nogalē Ģipkas baznīcā notika plašs pasākums, veltīts mācītāja, mūsu novadnieka Hugo Maksimiliāna Grīvāna 120. dzimšanas dienas atcerei, kā arī mācītāja H.M. Grīvāna 2021. gadā Latvijā izdotās grāmatas “Avju gans no Jaunarājiem” prezentācijai, un piemiņas akmeņa mācītājam Grīvānam un pateicības akmeņu bijušajiem draudzes priekšniekiem Paulam Ūpim un Ērikam Sēnem atklāšanai un iesvētei.

Ļaužu piepildītā baznīca bija visīstākais apliecinājums tam, cik šis notikums ir svarīgs ne tikai Ģipkas draudzes locekļiem, bet arī draudzes priekšnieka Valda Randes draugiem, kolēģiem un bijušajiem studiju biedriem. Savā uzrunā klātesošajiem draudzes priekšnieks pastāstīja, ka pēc lūguma ziedojumam grāmatas izdošanai publicēšanas sociālajos tīklos, divu nedēļu laikā saziedota tik liela naudas summa, par kuru varēja ne tikai izdot grāmatu, bet arī uzstādīt piemiņas akmeni mācītājam H.M. Grīvānam un pateicības akmeņus Valda Randes priekštečiem Paulam Ūpim un Ērikam Sēnem – vīriem, kuri bija baznīcas atjaunošanas aizsācēji. Kā pateicību par ziedojumu, Randes kungs pasniedza skaistu rozi katram no baznīcā esošajiem dāsnākajiem ziedotājiem.

Dievkalpojumu-svētrunu, piemiņas un pateicības akmeņu atklāšanu un iesvēti veica Ģipkas draudzes mācītājs Didzis Olte. Viņš draudzes priekšnieka uzdāvināto grāmatu izlasījis divreiz, katrā reizē atklājot ko no jauna. Pēc mācītāja domām, grāmata ir enciklopēdiska satura liecība par 5 draudzēm – Balvu, Ventspils, Kolkas, Mazirbes un Ģipkas. Mācītājs Didzis Olte sacīja: ”Cik mīļš ir cilvēks, tik mīļa cilvēkam ir Latvija. Šodienas politikas entuziastiem derētu šo grāmatu izlasīt kaut vai kā vēstures grāmatu, lai apjaustu, ko tas maksājis ne Latvijai, bet cilvēkiem, ka šobrīd mēs dzīvojam brīvā Latvijā. Šodien mēs runājam par personību un grāmatu. Grāmata neatklāj personību, bet personība mums atstāj liecību par notikumiem, savu darbu un cīņu. Dieva vīrs, kurš ticības pilnbriedā stāstīja par savu dzīvi. Ticiet, mīļie, šis pilnbrieds bija kā izkalts akmens. Tā ir Dieva dāvana, kas dota mums, lai mēs tajā stiprinātos un gūtu atbalstu sev grūtajās dzīves situācijās”.

Pasākumu vēl īpašāku vērsa Tukuma Jāņa Raiņa vārdā nosauktās ģimnāzijas jauktais koris “Savējie” un Ģipkas baznīcas ērģelniece Ilze Rūsa. Pēc pasākuma draudzes priekšnieks ikvienu interesentu iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un savu lepnumu – sadarbībā ar Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniekiem izveidoto muzeju baznīcas telpās.

D. Klaberes teksts un foto

Ziņas