Ziņas

Aicina pieteikties dalībai “Atvērtās mājas kafejnīcas” arī Rojas novada Lībiešu krasta teritorijā

Atpakaļ

Projekta “UNESCO-tourism” partneri aicina Rojas novada Lībiešu krasta ciemu uzņēmējus un iedzīvotājus no Aizklāņiem līdz Ģipkai pieteikties un padalīties Atvērto mājas kafejnīcu dienās šī gada 1. un 2. jūnijā. Tie būs pirmie šāda veida svētki Latvijā.

Šī aktivitāte tiek organizēta ES projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis - UNESCO tūrisms” ietvaros, ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Rojas novada Lībiešu krasta Mājas kafejnīcas ir daļa no kopējās aktivitātes - Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas novadā.  Šāda veida aktivitātes jau vairākus gadus notiek dažādās vietās Igaunijā, kad uz vienu vai vairākām dienām saimniecības un citas vietas, kuras nav saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām. Igaunijā šī aktivitāte jau ir kļuvusi par tradīciju un ar laiku dažas no šīm vienas dienas kafejnīcām ir izaugušas par uzņēmumiem, kas uzņem viesus pastāvīgi.

Vēlos aicināt mūsu novada Lībiešu krasta iedzīvotājus no Aizklāņiem līdz Ģipkai pieteikt savu dalību Atvērtajās mājas kafejnīcu dienās. Katrs, kas vēlas, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrēts PVD, VID, var šajās dienās savā sētā piedāvāt  īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, arī demonstrēt savu amata prasmi u.tml., tādējādi reklamējot savu produkciju, izmēģinot tās pievilcību vai vienkārši kopā ar apmeklētājiem, arī saviem radiem un draugiem, svinēt kafejnīcu dienas Lībiešu krastā.

Šāda veida aktivitāte sniegs neaizmirstamu pieredzi viesu uzņemšanas jomā un, protams, galvenais ir vēlme sadarboties un līdzdarboties. Aktivitāte nav komercializēts peļņas avots, bet gan vērsta uz kopienas un iedzīvotāju sadarbību. Šī ir lieliska iespēja sameklēt sen aizmirstas dzimtas vai vecmāmiņas receptes, pagatavot maltīti un pacienāt interesentus ar kādu īpašu ēdienu vai dzērienu. Īpaši vēlos aicināt galdā celt vietējos, mūsu piekrastes tradicionālos ēdienus un gardumus vai jūsu ģimenes, dzimtas īpašo ēdienu.

Sētā ģimenes, kaimiņu vai draugu lokā variet sagatavot savu īpašo piedāvājumu - cienastu interesentiem lieliskai garšas pieredzes gūšanai, iespējams padomāt arī par kādu nelielu izklaidi vai kultūras programmu atbraukušajiem viesiem.

 Šī aktivitāte ir saskaņota ar visiem uzraugošajiem dienestiem un mājas kafejnīcām, kuras tiks atvērtas uz divām dienām, netiks piemērots pārtikas apriti reglamentējošo higiēnas normatīvo aktu prasības.

Būs interesantāk, ja savai kafejnīcai izdomāsiet nosaukumu, ja varēsiet pastāstīt par gatavotā ēdiena vēsturi, vai pat demonstrēsiet tā tapšanu vai kā citādi kuplināsiet savu piedāvājumu (piem., ar apģērbu, muzicēšanu utt.). Ēdienam nav obligāti jābūt tradicionāli vēsturiskam, tikpat labi tas var būt jūsu “jaunākais atklājums” un gatavots no vietējiem produktiem, bet vēlams to kuplināt ar stāstu, kā tas radies. Runājot ar saviem viesiem un stāstot par ēdienu, neaizmirsīsim lietot savu īpašo lībisko, jeb tāmnieku  izloksni.

Pieteikšanās dalībai Atvērtajās mājas kafejnīcu dienās un sīkāka informācija par aktivitāti Rojas Tūrisma informācijas centrā, pa telefonu 28630590 vai e-pastu: tic@roja.lv.

Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, līdz svētku norisei tiks organizētas mācības Māju kafejnīcu dalībniekiem par viesu uzņemšanas kultūru, kafejnīcu noformēšanu, ēdiena prezentāciju un izcenojuma kalkulāciju. Nākošās mācības Mājas kafejnīcu dienu dalībniekiem notiks 14. martā, Kolkā, Lībiešu saieta namā. Sīkāka informācija un pieteikšanās mācībām ilze.steine@dundaga.lv vai pa tālruni 28717810.

Ziņas