Ziņas

Apsveikums

Atpakaļ

Dedz baltu gaismu sevī

Un visu labo, kas ir tevī,

Bez atlikuma citiem dod!

V. Steps

 

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!

Būt skolotājam – tā ir misija. Lai pietiek spēka, enerģijas, pacietības un mīlestības katrai dienai!

 

Rojas novada domes vārdā,

Eva Kārkliņa, domes priekšsēdētāja

Ziņas