Ziņas

Baltā galdauta svētki Rojas novadā

Atpakaļ

Jau ceturto gadu par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai 4. maijā, paceļot valsts karogu un pulcējoties pie balti klātiem galdiem, tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Šī ir diena, kad ļaudis kavējas atmiņās gan par mūsu valsts izšķirošajiem notikumiem 1990. gada maijā un vēl senākiem notikumiem, gan nosprauž nākotnes mērķus stiprākai Latvijai tās nākamajā simtgadē. Dažu gadu laikā kopš jaunās tradīcijas pirmsākumiem, būtiski ir mainījies sabiedrības vērtējums, un 4. maijs tiek uzskatīts par vieniem no nozīmīgākajiem valsts svētkiem.

Plaši Baltā galdauta svētki tika atzīmēti arī Rojas novadā. Kā pastāstīja BLPJC “Varavīksne” jaunatnes lietu speciāliste Māra Folkmane, Rudes iedzīvotāji bija sanākuši kopā brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “Varavīksne”. Atklājot svētkus, centra vadītāja Inga Lēmane sveica visus klātesošos Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienā, kuru var uzskatīt arī par otro Latvijas dzimšanas dienu. Rudes jauniešu centrā baltie galdauti tiek klāti jau trešo reizi. To galvenā būtība ir kopā sanākšana un kopā būšana. Pēc Ingas Lēmanes uzrunas sekoja svētku koncerts, kurā uzstājās Luīze Sanija Tomasa, Katrīna Šnikvalde un Miķelis Gitendorfs. Svētku turpinājumā pasākuma dalībnieki ar lielu aizrautību iesaistījās viktorīnā “Mans Rojas novads”. Skaļākā viedokļu apmaiņa izvērtusies ar vēsturi saistītos jautājumos. Piemēram, Kādam nolūkam pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados uzbūvēta ēka Zvejnieku ielā 1, Kādas iestādes vēl tur bijušas, Kurā gadā uzstādīti lielie Rojas burti, Kurš bija idejas autors, Kas agrāk atradies pašreizējā muzeja ēkā, Kas agrāk atradies DzKU telpās utt. Pēc viktorīnas visi atzina, cik labi ir atkārtot sen zināmo vai uzzināt ko jaunu. Skatoties senās fotogrāfijas, baudot Dinas Čubas gardo skābeņu zupu un Guntas Lagzdiņas īpašo kliņģeri, svētku dalībnieki kavējās atmiņās par piedzīvoto Lubezeres pamatskolā, par kolhoza “Rojupe” čaklajiem darbiniekiem, jautrajām zaļumballēm, Rojupes sākumskolas Zinību dienām un sirsnīgajiem izlaidumiem. Kā atzina pasākuma dalībniece Maija Zembaha, tas bija jauks, izdevies pasākums ar sirsnīgām sarunām, svētku noskaņojumu, iespēju satikt sen neredzētus cilvēkus un sirsnīgu koncertu. Pasākuma organizētāji pateicas visiem apmeklētājiem par aktīvu līdzdalību! Paldies arī L.S. Tomasei, K. Šnikvaldei, M. Gitendorfam un viņu vecākiem. Paldies Kristapam Cielavam par pasākuma apskaņošanu un fotografēšanu, Gundegai balodei par viktorīnas jautājumiem, Ainai Jungfermanei un Ilonai Klāviņai par fotogrāfijām.

Baltā galdauta svētkos pulcējās ļaudis arī Kaltenē, Valgalciemā, Melnsilā un Ģipkā. Melnsilnieki gremdējās kopīgās atmiņās, minēja vecvārdus, cienājās ar gardu zupu un klausījās savas novadnieces Zaigas Kilmites dzejas rindās. Valgalciemā tradicionāli svētku dalībniekus savās mājās uzņēma Ritma Zālīte. Šoreiz valgalciemnieki atcerējās ciema bijušās un esošās stiprās sievas Annas, ar īpašu cieņu pieminot Pindzeļ’ Annu – slavenās baletdejotājas Veltas Vilciņas māti Annu. Kā vēlāk atzina paši cieminieki – tas bija labi kopā pavadīts laiks, tāpat kā kādreiz, kad kopā pulcējās veselas paaudzes!

Ģipkas ļaudis nemainīgi pulcējās pie balti klātiem galdiem blakus savam simtgades ozoliņam. Par svētku vietas noformējumu un gardu zupu bija parūpējušas Ieviņa Svitiņa un Ieva Krauze. Nedaudz jau gan svētkus pabojāja negaidītais aukstums, lietus un krusa, bet svētku organizētājas priecēja ikviens pasākuma apmeklētājs un jo īpaši viesi, kuri bija mērojuši ceļu no Rīgas un Talsiem, lai svētku dienā pabūtu kopā ar Ģipkas ciema ļaudīm. Kopā būšanas prieku baudīja arī Kaltenes ļaudis, pulcējoties pie balti klātiem galdiem atjaunotajā Kaltenes klubā. Cienājoties ar svētku mielastu, tika arī uzdziedāts, pieminēti vēstures notikumi un kaldināti nākotnes plāni.

Dace Klabere

Ievas Krauzes foto

Ziņas