Ziņas

Dāvana dzejas mīļotājiem

Atpakaļ

16.decembra pēcpusdienā Rojas novada bibliotēkā notika atvēršanas svētki Dzintras Dzeguzes dzeju krājumam „Rītausmas ziedos” un poētisku pārdomu un dzeju kopkrājumam „Debesu asaras”, kurā ietverti arī mūsu novada autoru Dzintras Dzeguzes un Martas Lāces darbi.  Abi krājumi iznākuši izdevniecībā www.domuperles.com .

Dzintras Dzeguzes dzeja periodiskajos izdevumos publicēta jau no 1998. gada. Sākot ar   2003. gadu, savus darbus publicējusi vairākos kopkrājumos. Pirms trim gadiem iznāca viņas pirmais dzeju krājums „Neatrauj roku no manējās”, šogad varam lasīt jau otro autores krājumu, kuru viņa pati dēvē par liriskām pārdomām vārsmās.

Martas Lāces darbi līdz šim publicēti gan preses izdevumos, gan Rojas novada rakstošo klubiņa „Dzintarlāse” deviņu dalībnieku dzeju kopkrājumā „Dzintarlāses pieskāriens”.  Liels prieks, ka varam līdz ar Martu lasīt viņas darbus jaunajā kopkrājumā „Domu pērles”.

Atvēršanas svētkos kā parasti sveicām abas autores un klausījāmies krājumos ietvertos darbus pašu autoru lasījumā. Tā kā bibliotēkas tehnoloģijas papildinājis jauns teleekrāns, varējām slaidrādē vērot fotomirkļus un klausīties Dzintras Dzeguzes stāstījumu par kadros tverto vēstījumu.

Vienmēr esam priecājušās par ikvienu mūsu pasākuma viesi, bet vienmēr lielāks prieks gan mums, gan darbu autoriem ir tad, ja grāmatas atvēršanas svētkos piedalās arī izdevēji. Šai pēcpusdienā ar mums kopā bija Laimdota Vištarte – dzejniece, grāmatas idejas autore, izdevniecības www.domuperles.com projekta koordinatore, teksta apstrādātāja un korektore. Kopkrājuma izdevniecības ziņās pat piebilsts, ka korekcija tiek veikta, ņemot vērā autora vēlmes, kas ne vienmēr atspoguļo gramatikas likumu noteiktās normas. Otra tālā viešņa bija Rūta Sakne – dzejniece no Saldus, ar kuru Dzintra Dzeguze iepazinusies Dzejas dienās Liepājā. Paldies abām par mīļajiem un iedrošinošajiem vārdiem!

Ticam pasākumā teiktajiem vārdiem, ka šie krājumi nebūs pēdējie un vēlam gan iedvesmu, gan veiksmi, lai teiktais piepildītos. Un visiem kopā – mums pašām, autorēm, pasākuma dalībniekiem, lasītājiem – vēlam ik dienu „dzīvot tā, kā sev atvēlēto laiku dzīvo puķe – smaržīgi un skaisti” /Dz.Dzeguze/.

Irēna Svitiņa

Ziņas