Ziņas

IESPĒJA MĀCĪTIES UN PILNVEIDOT SAVAS PRASMES!

Atpakaļ

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

No 27. maija līdz 28. jūnijam strādājošās un pašnodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, piesakoties apgūt kādu no piedāvātajām apmācību programmām, varēs paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi.

Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā.

Sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, vairākas apmācību programmas tiks piedāvātas apgūt arī Rojas novada strādājošajiem iedzīvotājiem, šeit pat uz vietas Rojā. Iedzīvotājiem Rojā tiek piedāvāts apgūt sekojošas neformālās izglītības programmas:

  • Koka izstrādājumu dizains, restaurācija (62 st.; mācību dalībnieka līdzmaksājums 27.90 EUR);
  • Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem (2 st.; mācību dalībnieka līdzmaksājums 23.40 EUR);
  • Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (56 st.; mācību dalībnieka līdzmaksājums 25.20 EUR);
  • Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana (75 st., mācību dalībnieka līdzmaksājums 33.75EUR).

Lai kāda no mācību programmām tiktu īstenota Rojā, mācību grupas lielumam jāsastāv no 4 – 16 cilvēkiem.

90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums. Jūlija un augusta mēnešos notiks mācību grupu komplektēšana, personu uzņemšana un mācību uzsākšana.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Ja personai nav iespējams mācībām reģistrēties pašai, tad personu tās vārdā mācībām pieteikt var arī Pieaugušo izglītības koordinators.

Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā, iespējams iepazīties internetā –www.macibaspieaugusajiem.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, tel. 28630590; e-pasts: tic@roja.lv

Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore

Ziņas