Ziņas

INFORMĀCIJA ROJAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Atpakaļ

Sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties dalībai ikgadējā, Ziemassvētkiem veltītajā pasākumā. Sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti stāšanos spēkā, lūdzam pieteikt dalību līdz šā gada 16. novembrim, aizpildot reģistrācijas veidlapu un iesniedzot to Rojas novada Sociālajā dienestā – Celtnieku ielā 6, Rojā, vai ar elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi: socialaisdienests@roja.lv. Veidlapa pieejama interneta vietnē www.roja.lv

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:

             Pirmdiena: 9.00-13.00; 14.00-18.00

             Trešdiena: 9.00-13.00; 14.00-16.00

          Piektdiena: 9.00-15.00

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz sociālā dienesta tālruņiem: 63269551; 27234285 vai rakstīt uz  e-pastu: socialaisdienests@roja.lv.

 Atgādinām, ka, balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Ziņas