Ziņas

Informācija mazdārziņu lietotājiem

Atpakaļ

Rojas novada pašvaldība ikvienam iedzīvotājam piedāvā nomāt mazdārziņu. Domē ir noslēgti vairāki desmiti zemes nomas līgumi, tomēr joprojām ļoti daudzi iedzīvotāji mazdārziņu lieto bez juridiska pamata. Ilgstoši nenoslēdzot līgumu, bet dārziņu lietojot, var rasties situācija, ka dome šo zemes gabalu uzskata par brīvu un iznomā to citai personai. Lai nenotiktu nepatīkami pārpratumi, aicinām ikvienu, kurš līdz šim nav noslēdzis zemes nomas līgumus, ierasties pašvaldībā un sakārtot dokumentus.

Papildus atgādinām, ka par mazdārziņu tiek iekasēta nomas maksa gadā 3.00 EUR par 0.03 ha platībā esošu dārziņu un 6.00 EUR par 0.06 ha platībā esošu mazdārziņu, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas nosaka, ka minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 7.00 EUR.

Visus, kas vēlas iznomāt mazdārziņu, gaidīsim Rojas novada pašvaldībā. Joprojām pašvaldības rīcībā ir vairāki desmiti brīvi un neizmantoti mazdārziņi, kuri gaida savus saimniekus.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti Alisi Krūmiņu pa telefonu 63220837 vai e-pasta veidā uz alise.krumina@roja.lv.

 Nekustamā īpašuma speciāliste

Alise Krūmiņa

Ziņas