Ziņas

3 attēli

Informācija par būvniecības publisko apspriešanu “Slēgta tipa pašapkalpošanās automazgātuva” Upes ielā 2, Rojā

Atpakaļ

Saskaņā ar pasūtītāja - SIA “AMBER WAY LTD” projektēšanas uzdevumu, uz zemes gabala Upes ielā 2, Rojā, Rojas novadā, ar kadastra Nr. 8882 008 1192, zemesgabala platība 300 m2, paredzēts izbūvēt slēgta tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavu ar divām telpām auto mazgāšanai. Automazgātuve ir vienstāvīga un projektēta no sendviča paneļa konstrukcijas, ar kopējo ēkas platību 65.54 m2.

Saskaņā ar COVOD-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, būvniecības publiskā  apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 4. janvārim līdz 2021.gada 5. februārim. Šajā laikā ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām un aizpildīt aptaujas anketu, kas ir publicēta www.roja.lv lapā. Interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: amberwayltd@gmail.com.

2021. gada 28. janvārī laika posmā no plkst.10:30 līdz plkst. 19:00 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātajam – SIA “AMBER WAY LTD”. Saite, lai pieteiktos dalībai videokonferencē un saņemtu pieslēgšanās saiti videokonferencei, tiks publicēta 2021. gada 28.janvārī mājas lapā www.roja.lv. 

Ar izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā var iepazīties arī Rojas novada domē Zvejnieku ielā 3, Rojā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00, bet, ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto būvprojektu minimālā sastāvā un tā materiāliem iepazīties attālināti www.roja.lv.

Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus var sūtīt līdz 2021. gada 22. janvārim (pasta zīmogs) uz pasta adresi: Rojas novada dome, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV - 3264, tālrunis 63232050, elektroniski e-pastā: roja@roja.lv vai ierosinātājam SIA “AMBER WAY LTD” adrese: Upes iela 13, Roja, Rojas novads, LV - 3264, tālr. 29180049, elektroniski uz e-pastu: amberwayltd@gmail.com.

Ziņas