Ziņas

Informācija par pieteikšanos svētku tirdziņam Zvejnieksvētku laikā Rojā, 13.jūlijā

Atpakaļ

Rojas novada pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus un tirgotājus, kas vēlas piedalīties Zvejnieksvētku tirdziņā Rojā. Šogad Zvejnieksvētki Rojā norisināsies 13. jūlijā.

Lai pieteiktos dalībai svētku tirdziņā, ir jāaizpilda tirgošanās vietas pieteikuma anketa. Tie tirgotāji, kuri svētkos vēlas tirgot arī alkoholiskos dzērienus, aizpilda arī alkohola tirgošanas pieteikumu un elektroniski iesūta arī pieteikumā norādītos pielikumus. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: tic@roja.lv

Ņemot vērā ierobežoto elektrības pieslēguma jaudu, elektrības padeve tiks nodrošināta tiem tirgotājiem, kuri piedāvās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus svētku laikā (pārtika vai pārtika + alkohols). Pārējiem tirgotājiem iespēju robežās elektrība savai tirgošanās vietai jānodrošina ar ģeneratora palīdzību.

Svētku tirdziņa daudzveidības nodrošināšanai, viena veida produkcijas tirgotāju skaits būs ierobežots.

Atgādinu, ka visiem svētku tirdziņa dalībniekiem ir saistoši Rojas novada domes saistošie noteikumiem Nr.7/2015 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā”, kur ir atrunāti gan nodevu objekti, gan to likmes. Alkoholisko dzērienu tirgotājiem ir saistoši arī noteikumi Nr. 9/2014 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rojas novadā”.

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā, svētku organizatoru pārstāvjiem ir tiesības anulēt tirgošanās atļauju.
Uzņēmēji, kas svētku laikā piedāvās apmeklētājiem dažādas atrakcijas, aizpilda arī iesniegumu par atļaujas saņemšanu publisko pasākumu rīkošanai.

Īpaši tiks gaidīti tirgotāji, kuri var piedāvāt mājražotāju produkciju, zivju produkciju, lauksaimniecības produktus, dažādus pašgatavotus rokdarbus un mākslas izstrādājumus.

Aicināti savlaicīgi pieteikties arī vietējie novada uzņēmēji un tirgotāji.

Tirdziņa dalībnieki tiek aicināti piedomāt pie savas tirgošanās vietas tematiskā svētku noformējuma, kā arī, priecāsimies, ja jūsu piedāvātais sortiments Zvejnieksvētku laikā kaut vai nedaudz būs atbilstošs svētku tematikai.

Tirgošanās pieteikumus pieņems līdz š.g. 8. jūlijam un nodevas apmaksu veicama līdz š.g. 9. jūlijam (ieskaitot).

Sīkāka informācija pa tālruni 28630590, Rojas tūrisma informācijas centrā, Selgas ielā 14E, Rojā, pieteikumu anketas sūtīt uz e pastu: tic@roja.lv.

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Ziņas