Ziņas

Informācija zvejniekiem

Atpakaļ

15.11.2022. Rojas pagasta pārvaldes sēžu zālē plkst. 15.00-18.00

Tikšanās ar licenzēšanas komisijas pārstāvi par rūpnieciskās/pašpatēriņa zvejas tiesību nomu piekrastes ūdeņos 2023.gadam.

Būs iespēja iesniegt iesniegumus zvejas rīkiem.

Līdzi jāņem piekļuves dati elektroniskajai pasta adresei, lai piereģistrētos LZIKIS programmai.

Ziņas