Ziņas

Informācijai

Atpakaļ

Rojas vidusskolas administrācijas sēdē pieņemts lēmums:

1. No š.g. 12. oktobra līdz 16. oktobrim 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6., 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 10., 11. klasēm nodrošināt attālināto mācību procesu.

2. Attālinātajā mācību procesā skolotāji izmanto e-klasi, Zoom vai www.virtualaskola.lv, e-pastu.

3. Saziņai izmantot tālruni, www.whatsapp.com.

4. 1.-3. klasei stundas notiek sākumskolas korpusā.

Skolā mācās "Pūcītes", 1.-3. klases, 9.a, 9.b un 12. klase.

Ja kāds skolēns saslimst šajās klasēs/grupās, tad attiecīgā klase mācās attālināti.    

Santa Veide,

Rojas vidusskolas direktore,

tālr. 29777814.

Ziņas